FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) Volker Türk ønsker fornyet innsats for å støtte menneskerettigheter rundt om i verden.
FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) Volker Türk ønsker fornyet innsats for å støtte menneskerettigheter rundt om i verden.

Menneskerettighetssjef ber om fem milliarder til økt innsats

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) sliter med betalingsproblemer og uløste oppgaver. Derfor ønsker OHCHR en nesten dobling av de frivillige bidragene i 2024.

Publisert

– Vi trenger fem milliarder kroner for å kunne møte noen av de største menneskerettighetsutfordringer menneskeheten står overfor, sier høykommissær Volker Türk.

På et møte med det diplomatiske korps i Genève tirsdag malte rettighetssjefen et dystert bilde.

– Vi lever i en tid med dyptgående splittelser. Konflikter fortsetter å rulle i deler av verden, senest i Midtøsten. Disse krigene etser dype sår som skaper misnøye. Uten rettferdighet vil det skade framtiden for hele nasjoner og øke polariseringen, sier Türk.

Han trakk fram at klimaendringer truer framtidige generasjoner, og at sult, fattigdom og ulikheter rammer både individer og undergraver fred.

– Digital teknologi fortsetter å vokse raskt og bidrar med både signifikante muligheter og massive risikoer for menneskerettigheter. Vi må vokte oss for desinformasjon i det millioner av mennesker deltar i rundt 70 valg rundt om i verden i år, sier Türk.

Avhengig av gaver

To tredjedeler av OHCHRs budsjett dekkes av frivillige gaver. Resten (som utgjør rundt 1,4 milliarder kroner) dekkes av FNs vanlige budsjett. I fjor bidro FNs medlemsland og andre givere med 2830 millioner kroner i frivillige gaver til OHCHR. Norge var den femte største giveren med 197 millioner kroner. De fire andre store giverne er EU, USA, Sverige og Tyskland.

«FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og kontoret i Genève er Norges viktigste partner i det internasjonale arbeidet for styrking av menneskerettighetene», heter det i statsbudsjettet for 2024. Der er det satt av 197 millioner kroner til OHCHR i 2024.

– Likevel er bidragene betraktelig mindre enn det vi trenger for å bidra med mer effektive og vidtfavnende løsninger for å fremme menneskerettigheter, sier Türk, som mener rettighetsfeltet er «historisk underfinansiert».

Han påpeker at hele FN-systemet har et likviditetsproblem, som fører til at organisasjonene ikke har nok penger på konto til enhver tid for å betale sine regninger i tide.

Flere suksesser

Volker Türk trakk fram flere positive resultater av OHCHRs arbeid i fjor, utført av 1962 ansatte som jobber i 91 land:

  • OHCHR bidro til at 13 476 fanger ble løslatt
  • Overvåket 1088 rettssaker.
  • Foretok 3664 reiser for å kartlegge menneskerettigheter.
  • Dokumenterte 27804 situasjoner med brudd på menneskerettigheter i bestemte land og regioner.
  • Ga direkte støtte til 12130 overlevende av moderne slaveri og deres pårørende og bisto 59389 torturofre og deres familier.
  • Bidro til at 43 land forbedret egne lover i samsvar med internasjonale rettighetsnormer.
Powered by Labrador CMS