Den anslåtte investeringsverdien for gass-satsingen i Tanzania anslås nå til 42 milliarder dollar, ifølge landets myndigheter. Det tilsvarer mer enn 1000 ganger Norges årlige bistand til landet. Equinor er en svært sentral aktør i den gigantiske industrisatsingen. Foto: Ints Kalnins / Reuters / NTB

Tanzania: Equinor og Shell nærmer seg underskriving av gigant-avtale

Equinor og Shell har nådd en ny milepæl i sine forhandlinger med Tanzania om et gigantisk gass-samarbeid. Det bekrefter Equinors pressetalsmann Ola Morten Aanestad overfor Panorama nyheter. De totale investeringene anslås til mer enn 1000 ganger årlig norsk bistand.

Publisert Oppdatert

De totale investeringene i prosjektet vil - for hele prosjektets livsløp - komme på gigantiske 42 milliarder dollar, anslår en talsmann for tanzanianske myndigheter.

Beløpet tilsvarer om lag 457 milliarder norske kroner med dagens kroneverdi.

«Equinor, Shell og deres partnere har sammen med Tanzanias regjering nå konkludert forhandlingene om viktige avtaler som vil bidra til ytterligere framdrift mot en investeringsmulighet som er globalt konkurransedyktig», het det i en uttalelse fra Equinors landkontor i Tanzania sist lørdag.

Kun mindre justeringer gjenstår

I uttalelsen vises det til at forhandlingene både om en produksjonsdelingsavtale og en vertslandsavtale var ferdig parafert. Ifølge selskapet er det dermed kun mindre justeringer i form av kvalitetssikring og juridiske vurderinger som gjenstår før endelig godkjenning og underskriving.

– Det man ble enige om før helga var viktig og representerer en milepæl. En produksjonsdelingsavtale og en avtale som omhandler vertslandets vilkår er sentrale elementer for at man skal kunne gå videre med konkrete skritt for å planlegge et slikt prosjekt, sier Aanestad ved Equinors hovedkontor i Stavanger.

Mens vertslandsavtalen etablerer skattemessige, lovmessige og kommersielle vilkår for det landbaserte LNG-prosjektet, definerer produksjonsdelingsavtalen tilsvarende for offshoredelen av prosjektet.

Prosjektet omfatter et LNG-anlegg ved byen Lindi, produksjon på gassfelter utenfor kysten og en gassrørledning. Kart/grafikk: Equinor

– En milepæl er nådd

Også Shell omtaler lørdag gjennombruddet i forhandlingene med Tanzania som at en «milepæl» nå er nådd.

De to selskapene er hovedoperatører for tre blokker utenfor Tanzanias kyst – med Equinor som største operatør, dernest Shell og så Tanzanias eget selskap for petroleumsutvikling TPDC som tredje største aktør (med en ti prosent eierandel).

Aanestad forteller at de to hovedoperatørene nå vil fokusere på avtaler med sine samarbeidspartnere, mens Tanzanias myndigheter vil sørge for nødvendige tilpasninger av lovverket. Deretter vil man gå i gang med prosjektering og design av LNG-anlegget.

- Vi er svært fornøyd med hvordan Tanzania har opptrådt i forhandlingene, sier Equinors pressetalsmann Ola Morten Aanestad. Foto: Equinor

– Vårt samarbeid med regjeringen i Tanzania har virkelig hatt en positiv utvikling de siste årene. Etter at Samia Suluhu Hassan ble president (19. mars 2021, red.anm.) er det kommet et helt nytt momentum inn i forhandlingene, sier Aanestad.

Les mer: Hun satte fart i dialogen - Equinor er ett steg nærmere avtale om milliard-investering

Blokk med 0,6 billioner kubikkmeter gass

Prosjektet dreier seg om et anlegg for prosessering og utskiping av flytende naturgass, såkalt LNG. Dernest produksjon offshore utenfor Tanzanias sørlige kyst. En rørledning fra gassfeltene på Tanzanias egen kontinentalsokkel inngår i planene.

Sammen med flere kommersielle partnere planlegger Equinor og Shell å bygge LNG-anlegget i kyst-regionen Lindi i det sørlige Tanzania. Byen Lindi, 450 kilometer sør for Dar es Salaam, hadde for ti år siden omlag 80.000 innbyggere og kan de nærmeste årene forvente seg en kraftig vekst i folketallet.

Equinor har operatøransvaret for Tanzanias «blokk 2», der Exxon Mobil også har en eierandel. Denne blokken inneholder, ifølge nyhetsbyrået Reuters 0,6 billioner kubikkmeter gass. Shell er på sin side operatør for blokkene 1 og 4 der den samlede mengden gass anslås til cirka 80 prosent av det som er i Equinors blokk.

Tanzania utnytter allerede noe av sine gassforekomster til elektrisitetsforsyning og til å drive produksjonsanlegg. Det er også planer om å bygge en gjødselfabrikk. Samtidig er det undertegnet foreløpige avtaler med nabolandene Uganda og Kenya om kjøp av LNG-gass.

Mer enn 1000 ganger norsk bistand

Prosjektet har tidligere vært anslått til mellom 30 og 40 milliarder dollar. Det var Tanzanias øverste embetsmann i Energidepartementet Felchesmi Jossen Mramba som tidligere denne måneden kom med et nytt anslag på 42 milliarder dollar for totale investeringskostnader, inkludert rørledninger og anlegg offshore. Det skjedde under en internasjonal petroleumskonferanse i Uganda.

Den anslåtte kontraktsverdien tilsvarer mer enn 1000 ganger Norges årlige bistanden til landet. (Den øremerkede bilaterale bistanden lå i perioden 2018-2022 på i gjennomsnitt 418 mill. kroner per år, ifølge Norad.)

Tanzania anslår at de endelige investeringsbeslutningene vil bli tatt i 2028, mens produksjonsstart ved LNG-anlegget anslås til rundt 2030. En avtale om undertegning av produksjonsdelings- og vertslandsavtalene vil trolig skje i juni i år.

Forsyningsbasen i Mtwara er ett av Equinors anlegg i Tanzania. Foto: Paul Joynson-Hicks / Equinor
Powered by Labrador CMS