Norfund satser på ren energi til mobiltårn i Vest-Afrika. Sammen med fondet Evolution fund II og Sagemcom etablerer Norfund selskapet Escotel som skal gi energi til mobiltårn i Sierra Leone, Liberia og etter hvert Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Foto: Norfund

Norfund satte investeringsrekord i 2020

I fjor gjorde Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, investeringer på  rekordstor 4,8 milliarder kroner i fond, lån og aksjekjøp i utviklingsland. Investeringstakten vil trolig fortsatt å øke i 2021, med ren energi som det største vekstområdet.

Publisert

Norsk næringsliv investerer ikke i lavinntektsland

Norsk næringsliv skyr investeringer i fattige land, viser en fersk Norad-rapport som Aftenposten presenterer forut for Norad-konferansen.

Norske private investeringer går til den rike delen av verden. I gjennomsnitt investerte norske bedrifter og private 1500 milliarder kroner pr. år i perioden 2013-2018. Omkring 3,5 milliarder havnet i de fattigste, lavinntektslandene. Dette er bare 0,23 prosent av de totale norske investeringene i utlandet.

Norsk bilateral bistand til de samme er landene 6,4 milliarder.

Selv i gruppen lavere mellominntektsland er investeringene bare 47,8 milliarder. Det utgjør 3,17 prosent av de totale investeringene, skriver Aftenposten.

Det er første gang Norad lager en rapport om norske investeringer i utlandet. Rapporten tar for seg perioden 2013-2018. Den skal presenteres på Norad-konferansen onsdag. (ba)

Korona-pandemien, omfattende bruk av hjemmekontor, nedstengning i mange land, samt håndtering av den store svindelsaken, har ikke dempet investeringsfarten i Norfund.

Med 4,8 milliarder i investeringer i 2020 er det en betydelig vekst fra 2019, der Norfund landet på 4,0 milliarder. Det er en betydelig vekst siden 2005, da investeringene lå under 500 millioner kroner.

2020-investeringene ble fordelt på:

  • Ren energi 1,7 milliarder kroner
  • Finansinstitusjoner 1,35 milliarder
  • Vekstkraftige virksomheter gjennom fond 1,2 milliarder
  • Landbruksrelatert næring og Industriell produksjon 0,55 milliarder

Noen av investeringer var øremerket spesielle korona-tiltak.

Nedgang i private direkte investeringer

- Det har vært spesielt viktig for oss som statlig utviklingsfond å få til investeringer når private investorer trekker seg tilbake, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund til Bistandsaktuelt.

Fondet har reinvestert store midler utover tilskuddene de får utover statsbudsjettet. Norfund mottok i 2020 totalt 1,85 milliarder kroner over statsbudsjettet. I 2021 er dette redusert til 1,68 milliarder.

Ferske tall fra FNs organisasjoner handel og utvikling (UNCTAD) viser at direkte utenlandsinvesteringer gikk ned med 42 prosent mellom 2019 og 2020. Organisasjonen forventer at investeringsviljen vil holde seg lav så lenge koronapandemien varer, spesielt i økonomisk svake utviklingsland. Selv om det var USA og Europa som opplevde størst nedgang, så var fallet 12 prosent i utviklingsland: Latin-Amerika og Karribien hadde en nedgang på 37 prosent, Afrika en fall på 18 prosent, mens Asia klarte seg forholdsvis bra med bare 4 prosent reduksjon.

Utnyttet kontaktnett

- Investeringene i 2020 var mye høyere enn vi trodde vi ville klare i mars 2020 da korona-nedstengningen begynt. Både i Oslo og på utekontorene har det vært mye hjemmekontor, og teamet har ikke kunnet reise mellom land. Det er gjort en kjempeinnsats, sier Thorleifsson.

Norfund-direktøren mener ekstrainvesteringer har bidratt til at flere av bedriftene som var levedyktige før korona har klart å holde i gang gjennom perioder med koronatiltak eller stengte internasjonale markeder. Samtidig mener Thorleifsson at Norfund har i løpet av året utnyttet det å ha utekontorer, et bredt nettverk og kontakter i markedet for å gjøre nyinvesteringer.

- Jeg er bekymret at det kan bli større prosjekttørke på noen områder det kommende året om nedstengningen fortsetter og vi ikke kan komme ut i felt og møte mulige samarbeidspartnere, sier Thorleifsson.

Store ren energi-prosjekter

Totalt hadde Norfund 24,9 milliarder kroner investert i 163 prosjekter ved utgangen av 2019. Nærmere halvparten av investeringene var innen fornybar energi. Ved utgangen av 2019 var 40 prosent av investeringene i de minst utviklede landene. I oktober i fjor ble SN Power, som Norfund eide, solgt til Scatec Solar (en annen Norfund partner). 10,9 milliarder kroner ble dermed frigjort for nyinvesteringer.

- Disse pengene gjør det mulig å se på større prosjekter innen ren energi som vi tidligere har måttet si nei til. Vi har tro at dette er midler vi kan ta i bruk hurtig de neste årene, sier Thorleifsson. Norfund har flere prosjekter på beddingen.

- Vi kommer til å investere mer i 2021 enn i 2020, sier han.

Verdensbanken har anslått et behov for 900 milliarder dollar i ny fornybar energi fram mot 2025 for å møte utviklingslands energi behov.

Her ser du Norfund-inveseringene gjennom årene:

Powered by Labrador CMS