Ekspert: Israel kan gjøre seg ferdig i Nord-Gaza på 14 dager

Israel kan bruke våpenhvilen på å reorganisere styrker. Når den er ferdig, kan Israel be sivilbefolkningen i Gaza evakuere på nytt – fra sør til nord.

Publisert

Våpenhvileavtalen har vært lenge etterlengtet etter at Israel startet bombingen av Gazastripen og deretter en bakkeoperasjon som svar på Hamas-angrepet 7. oktober.

Oberstløytnant og forsker Trygve Johannes Smidt ved Krigsskolen tror Israel vil overholde våpenhvileavtalen.

Han tror landet vil forhandle om ytterligere løslater av gisler, men fullføre militæroperasjonen når avtalen er utløpt. Det innebærer å sikre kontroll over Nord-Gaza, og så utvide operasjonen til sør.

Kontroll i nord på kort tid

– Israelerne har sagt at de kommer til å gå videre mot Sør-Gaza og søke der inntil de har funnet alle gislene. Så israelerne vil nok forberede seg på å gjøre en siste rydding av norddelen, mens Hamas forbereder seg på å slåss i den søndre delen av Gaza, sier Smidt til NTB.

– Jeg vil anta at Israel kan gjøre seg ferdig i nord i løpet av en til to uker etter at våpenhvilen er over. De har gått relativt hurtig inn, så langt. Men det kommer an på hvor mye våpenmakt de legger i det, sier Smidt.

Han regner med at det nå kommer inn humanitær hjelp i større omfang, men at det ikke blir fri passasje mellom nord og sør før Israel er ferdig i nord.

– Jeg antar at israelerne vil følge våpenhvilen. De har vært under et sterkt press fra USA, sier Smidt.

Slik kan partene bruke våpenhvilen

Særlig viktig er det å få inn hjelp som kan sørge for at sykehusene i nord får drive videre.

Stillstanden i kamphandlingene kan utnyttes av både Israel og Hamas.

– Israel kan fortsette med etterretningsinnhenting uten å bryte avtalen, sier Smidt.

Han sier at en våpenhvileavtale først og fremst gir en fordel for parten som forsvarer seg, altså Hamas.

– Israel kan reorganisere styrkene og gjøre klar de styrkene som eventuelt skal gå inn i sør. De får litt bedre tid til å hente inn ny etterretning for å forberede den operasjonen, sier Smidt.

Kan bli ny evakueringsordre

Han mener Israel står ganske sterkt på slagmarken idet våpenhvilen startet. En eventuell utvidelse av operasjonen til Sør-Gaza vil skape nye utfordringer.

– De må først gjøre seg ferdig med å rydde og klarere den nordlige delen av Gaza, så vil de stille seg opp langs den østre delen og langs dette wadiet (som skiller nord og sør) for å krysse det. Det vil ikke være så forskjellig fra da de gikk inn i Nord-Gaza, sier Smidt.

Han påpeker at Israel allerede har angrepet en god del mål fra luften. Derfor trenger ikke luftangrepene bli like intensive før en operasjon i sør.

– Så er det verdt å huske på at det er enda tettere med folk der enn da de startet, så det er naturlig å tenke seg at de da ber folk om å evakuere fra sør mot nord, sier Smidt.

Da må Israel åpne for en betydelig innsats med humanitære organisasjoner.

– Det er en god del av infrastrukturen i nord som er ødelagt. Det er betydelig logistisk utfordring å legge til rette for å ta imot så mange mennesker og forsyne dem med mat og vann, samt å gi de som har mistet sine hjem et tilfredsstillende sted å bo.

Internasjonal sikkerhetsstyrke?

Hva som kan skje på sikt, er fortsatt vanskelig å spå. Israel har sagt at målene er å frigjøre gisler og fjerne Hamas.

– Fra et militært ståsted, er det fullt mulig å nekte Hamas å kontrollere Gaza, men det vil kreve en enorm sikkerhetsstyrke der. Det er veldig utenkelig at Israel ønsker å stå i Gaza som en okkupasjonsstyrke, sier Smidt.

– Men på den andre siden ønsker de å nekte Hamas å komme tilbake, legger han til.

En mulighet er å få på plass en sikkerhetsstyrke som har en legitimitet i befolkningen i Gaza, men som Israel samtidig er trygg på.

– Hvis man følger eliminasjonsmetoden kan det ikke være Nato eller USA. FN er det ikke så mange i området som har tiltro til, men det kan være nødvendig med et FN-mandat for en fredsstyrke, som kan være satt sammen av arabiske land, sier Smidt.

– Biden sitter med nøkkelen

Han mener at Hamas militært sett ikke kan hindre Israel i å ta kontroll over hele Gaza.

– Det er de ikke sterke nok til. Hamas sitt kort i ermet er at den internasjonale motstanden mot Israels operasjoner kan bli så stor at USA ikke vil stå i det lenger, sier Smidt.

– Det kan godt være at det internasjonale presset er det som til slutt regulerer dette og kommer i forkjøpet av at Israel kan gjøre noe i Sør-Gaza. Den aller viktigste beslutningstakeren da er USAs president, Joe Biden.

Israel har gjort det klart at de ikke aksepterer at Hamas fortsetter å styre Gaza.

– Hvis Israel må trekke seg ut med en okkupasjonsstyrke uten at det er noen andre som kan holde kontrollen på at Hamas ikke kommer tilbake, så er det nesten ensbetydende med at Hamas kommer til å reetablere kontroll, sier Smidt.

– Den som sitter med nøkkelen til hvor lenge Israel kan fortsette, er Biden, så jeg regner med at de jobber intensivt for å prøve å få på plass noe som kan være en diplomatisk løsning, med en form for fredsstyrke som blir satt inn der.

Powered by Labrador CMS