Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, holdt tale under gjestebudet på Skaugum 23. november i år der tema var barn og unge på flukt.

Birgitte Lange slutter i Redd Barna

– Redd Barna er en helt fantastisk organisasjon og det har vært et vanskelig valg for meg å ta, sier Lange. Etter påske bytter hun beite, og skal jobbe med leder-rådgiving i eget selskap.

Publisert

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna orienterte i dag organisasjonen om at hun har sagt opp sin stilling som generalsekretær i Redd Barna.

– Det er ingen dramatikk i denne beslutningen annet enn at det er helheltsvudering knyttet til at jeg har vært sammenhengende toppleder i mer enn 25 år. Alt til sin tid og nå har jeg lyst til å jobbe enda mer i dybden med ledelse og lederutvikling, sier hun til Panorama Nyheter.

Lange ble ansatt som generalsekretær i 2018 og kom fra en stilling som assistrende direktør i Utlendingsdirektoratet.

– Det er veldig leit å miste Birgitte som generalsekretær. Hun har ledet organisasjonen med stø hånd, og gjort en stor jobb for Redd Barna, både i Norge og internasjonalt. Jeg opplever at Redd Barna under Birgittes ledelse virkelig er en organisasjon som legges merke til, sier Kristin Veirerød, styreleder i Redd Barna.

Store og uløste behov

– Redd Barna er en helt fantastisk organisasjon og det har vært et vanskelig valg for meg å ta. Jeg har satt enorm pris på denne jobben og har jobbet med enormt flinke kolleger, sier Lange.

Med et bredt mandat synes hun det er vanskelig å peke på hva de største utfordringene blir framover for den som tar over som generalsekretær etter påske neste år.

– Redd Barna Norge er også en del av den globale organisasjonen Save The Children International, og vi jobber med et så bredt oppdrag innen klima, redusere ulikheten i verden, utdanning og beskyttelse av barn i krig og konflikt, at det er vanskelig å ta ut bare en problemstilling, sier hun.

– Det er store og uløste behov for barn i verden som det er mye arbeid knyttet til.

Powered by Labrador CMS