Ingjerd Schou (H), medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. sier Høyres alternative budsjett ville gitt hjelpeorganisasjoner og FN større fleksibilitet til å hjelpe der de selv mener det er størst behov.

Høyre vil bruke 1,3 milliarder mindre på bistand

SV mener Høyre lukker øynene for både global skeivfordeling og den globale miljøkrisen i sitt alternative budsjett. Regjeringens satsingsområde, småskalajordbruk, er blant de største bistandstaperne i Høyres budsjettforslag.

Publisert Oppdatert

– Høyre kaller budsjettforslaget sitt "En bedre fremtid". Vi får ikke en bedre framtid, heller ikke i Norge, ved å lukke øynene for global skeivfordeling og den globale miljøkrisa, sier SVs utviklingspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa til Panorama nyheter.

I sitt alternative budsjett foreslår Høyre å bevilge totalt 1,3 milliarder kroner mindre til bistand. Partiet ønsker å kutte 500 millioner kroner til småskalajordbruk, og foreslår å innskrenke regionbevilgningen til Afrika med den samme summen.

– Da får hjelpeorganisasjonene og FN større fleksibilitet til å rette hjelpen dit den trengs mest, sier Ingjerd Schou (H), medlem i utenriks- og forsvarskomiteen.

Hun forklarer at Høyre heller ønsker å øke bevilgningene til humanitær bistand og til FN.

– Det er store summer på disse postene som ikke er juridisk forpliktet for neste år, og det er store utbetalinger som har skjedd seint på året. I 2022 ble for eksempel nærmere 60 prosent av totalt 4,1 milliarder på disse postene utbetalt etter 31. oktober. Det er et tegn på at bistandsbyråkratiet sliter med å finne gode nok prosjekter.

SVs utviklingspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa mener Høyre prioriterer milliardæren på Oslo Vest over de fattige i verden når de fåreslår et samlet kutt på 1,3 milliarder kroner til bistand i sitt alternative budsjett.

Garantiordning for fornybar energi

Høyre vil fjerne tapsavsetningen i garantiordningen for fornybar energi, som regjeringen har satt til 375 millioner kroner og vil at ordningens skal finansieres av garantipremier, som en hvilken som helst forsikringsordning.

Schou sier at de vil doble rammen for ordningen fra fem til ti milliarder kroner.

– Dette er en garantiordning, ikke en finansieringsordning. Garantiene bør finansieres med garantipremier. Det betyr at bedriftene som nyter godt av garantiene betaler inn et bidrag som dekker forventede tap, akkurat som det er tilfelle i andre forsikringsordninger. Regjeringen legger også selv til grunn at ordningen på sikt skal finansieres med garantipremier, sier hun.

Humanitær nødhjelp og jenters utdanning

I det alternative budsjettet vil Høyre styrke nødhjelp og humanitær bistand med 100 millioner kroner, øke kjernestøtten til Verdens matvareprogram (WFP) med 100 millioner og styrke grunnutdanningen for jenter i utviklingsland med 100 millioner.

– Høyre vil fokusere mindre på dagens prosentmål for pengebruk og mer på klare resultatmål for bistanden. Med Høyres forslag til bistandsbudsjett opprettholder Norge allikevel sin posisjon som en viktig bidragsyter innen den globale utviklingspolitikken, sier Schou.

Det er ikke Fiskaa enig i, og mener Høyre kutter i bistanden for å finansiere skattelette for de rikeste.

– Høyre vil sikkert forsøke å pakke dette inn som styrking og effektivisering av bistanden. Den ærlige sannheten er at Høyre prioriterer milliardæren på Oslo Vest foran vanlige mennesker i det globale sør, sier hun.

Powered by Labrador CMS