Kvinner står i kø utenfor Plafam, en ideell kvinnehelseklinikk, i Caracas, Venezuela for å få gratis prevensjon. I 2020 ble prevensjon i Venezuela svært mye dyrere og mange kvinner hadde ikke råd til det lenger.

Ny rapport fra FNs befolkningsfond:

Nesten halvparten av verdens graviditeter er utilsiktede

FNs befolkningsfonds ferske årsrapport viser at nesten halvparten av alle verdens svangerskap er utilsiktede, og at 60 prosent av disse graviditetene ender i abort: – Et dystert bilde, sier seniorrådgiver i Norad.

Publisert

– Tallene tegner et dystert bilde over kvinner og jenters reproduktive rettigheter.

Det sier Nina Strøm, seniorrådgiver i seksjon for helse i Norad.

I en rapport fra FNs befolkningsfond (UNFPA) i forbindelse med organisasjonens årlige State of the World Population-rapport, kommer det frem at det skjer 121 millioner utilsiktede graviditeter hvert år – 331 000 daglig.

UNFPA estimerer at om lag 60 prosent av de 121 millionene utilsiktede og/eller uønskede graviditetene ender i abort, ifølge Strøm.

Den nye rapporten anslår at sju millioner kvinner blir innlagt på sykehus etter utrygge aborter, og at mellom 5 og 13 prosent av disse dør som følge av abort. Strøm mener at tallene viser at kvinner og jenters rett til selvbestemt abort og tilgang til trygg abort fortsatt er en kampsak.

– Vi må mobilisere for at reproduktive rettigheter innfris og at seksuelle rettigheter vedtas, sier Strøm.

Forverres av krig

Rapporten er basert på nye data fra fra Guttmacher-instituttet som analyserte utilsiktede graviditets- og aborttall i 150 land mellom 2015 og 2019.

UNFPA understreker at rapporten ikke handler om uønskede babyer eller «hell i uhell», men om hvordan en kombinasjon av mangel på likestilling, fattigdom, seksuell vold og manglende tilgang på prevensjon og trygg abort frarøver kvinner muligheten til å velge selv om de vil bli gravide.

Strøm i Norad mener at grunnen til det ofte er sammensatt og kontekstavhengig.

Seniorrådgiver i seksjon for helse i Norad, Nina Strøm.

Det som særlig hindrer ungdom i å bruke prevensjon er alt fra høye priser, lav kunnskap eller myter om bivirkninger av prevensjonsbruk, barrierer i familien og lokalsamfunnet som gir en norm om at ungdom, spesielt jenter, ikke skal ha sex.

Det kan føre til stigma og gjøre det vrient å oppsøke ungdomsvennlige helsetjenester, hvis slike finnes og hvis helsetjenestene har prevensjonsmidler.

– Finansiering av prevensjonsmidler har ikke vært høyt prioritert i helsevesenet i våre samarbeidsland og nå ser vi en nedgang i finansieringen av prevensjonsmidler globalt gjennom bistanden. Andre utfordringer er at unge jenter kan møtes med negative holdninger av helsepersonell og lærere i forbindelse med spørsmål om prevensjon og seksualitet, sier Strøm.

Antall uønskede graviditeter kan også forverres som følge av krig og konflikt.

Krigen i Ukraina og konflikten i Afghanistan er to av konfliktene som ventes å føre til at antall utilsiktede graviditeter øker. Slike konflikter fører vanligvis med seg en bølge av seksuell vold og gjør det vanskeligere å få tak i prevensjon, heter det i rapporten.

Konflikten i Afghanistan ventes å føre til 4,8 millioner utilsiktede graviditeter innen 2025.

En vekker

– Denne rapporten er en vekker, sier Natalia Kanem, sjef for FNs befolkningsfond.

– Det svimlende antallet utilsiktede graviditeter kaster et lys på den globale svikten i å sikre jenters og kvinners grunnleggende menneskerettigheter. For de kvinnene som blir berørt, er det livsendrende valget om man skal bli gravid eller ikke, i praksis ikke et valg i det hele tatt, fortsetter hun.

Natalia Kanem, sjefen for FNs befolkningsfond, presenterer funn fra State of the World Population Report i Berlin.

Også Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, er urolig for hva verdens konfliktnivå kan føre til for kvinner og jenter.

– Rapporten viser at vi er veldig langt unna det som er helt grunnleggende menneskerettigheter: At jenter og kvinner skal bestemme over egen kropp, sier Georgsen til NTB.

Ifølge Kanem anslår forskning at mer enn 20 prosent av kvinner som er blitt fordrevet fra hjemmene sine på grunn av krig, konflikter eller andre årsaker, opplever seksuell vold. Hun tror den egentlige andelen er mye høyere da stigma rundt overgrepene fører til at de ikke blir meldt fra om.

Koronapandemien har også hatt en enorm påvirkning på verdens helsetjenester og tilgangen på prevensjon. Den førte til opptil 1,4 millioner utilsiktede graviditeter bare det første året av pandemien, melder UNFPA.

Antallet øker

Frekvensen av utilsiktede graviditeter falt mellom 1990 og 2019, fra 79 til 64 per 1000 kvinner på verdensbasis i alderen 15 til 49, noe UNFPA kaller en liten trøst.

Likevel har det totale antallet kvinner som opplever utilsiktede graviditeter, økt med omtrent 13 prosent i løpet av den samme 30-årsperioden på grunn av befolkningsvekst.

Ifølge rapporten bruker anslagsvis 257 millioner kvinner globalt prevensjonsmetoder som verken er trygge eller spesielt moderne. I 47 land brukte omtrent 40 prosent av seksuelt aktive kvinner ingen prevensjonsmetoder overhodet.

– Hvordan kan norsk bistand sikre at kvinner og jenters grunnleggende menneskerettigheter blir bedre ivaretatt?

– For å sirkle inn på tilgang til prevensjonsmidler og trygge aborthelsetjenester er økt innsats innen seksualundervisning i skolen og for dem utenfor skolen viktig for å sikre kunnskap, dialog, respekt for grenser, samt forståelse og respekt mellom alle kjønn og identiteter, sier Strøm i Norad.

Hun mener det også er essensielt at ungdomsvennlige helsetjenester kobles til seksualitetsundervisningen, og at det tilbys helhetlige helsetjenester som omfatter alt fra prevensjonsmidler, behandling av seksuelt overførbare sykdommer inklusive hiv og livmorhalskreft, trygge aborter og graviditetsomsorg.

Rapporten viser at Norge må fortsette å bidra aktivt for at land skal prioritere å kjøpe opp prevensjonsmidler, tror seniorrådgiveren.

– Det er viktig at Norge har en sterk stemme i arbeidet med seksuelle rettigheter, at vi har gode allianser og støtter organisasjoner som spesifikt jobber med trygg og lovlig abort, seksualitetundervisning og SRHR for folk av alle kjønn og identiteter.

Får ikke ta egne valg

Data om kvinner i fruktbar alder i 64 land viser følgende: 23 prosent av dem har ikke muligheten til å si nei til sex, 24 prosent har ikke muligheten til å ta avgjørelser om sin egen helse og 8 prosent har ikke muligheten til å ta sine egne beslutninger om prevensjon, viser rapporten.

Kaj-Martin Georgsen er generalsekretær i CARE Norge.

Til sammen betyr dette at bare 57 prosent av kvinnene er i stand til å ta egne avgjørelser om sin egen seksuelle og reproduktive helse, heter det i rapporten.

– Det er en grunnleggende menneskerett at kvinner skal få bestemme hvem de skal få barn med, når de skal få barn og hvor mange. Vi er langt unna den virkeligheten, mener Georgsen i Care.

Ifølge Natalia Kanem i FNs befolkningsfond er det å forhindre utilsiktede graviditeter et vesentlig skritt i retning likestilling.

– Når enkeltpersoner er i stand til å ta sine egne valg basert på troverdig informasjon, og ta valg om egen helse, kropp og fremtid, da kan de bidra til et mer velstående samfunn og en mer bærekraftig, likestilt og rettferdig verden, slår hun fast.

Powered by Labrador CMS