Memory Makala (25) viser frem blomsterpotter hun har laget av brukte klær i Blantyre, Malawi. Makala er en av mange unge i det østafrikanske landet som har laget egne jobber for å livnære seg. Foto: Joseph Mizere / Xinhua / NTB
Memory Makala (25) viser frem blomsterpotter hun har laget av brukte klær i Blantyre, Malawi. Makala er en av mange unge i det østafrikanske landet som har laget egne jobber for å livnære seg. Foto: Joseph Mizere / Xinhua / NTB

Meninger:

Entreprenørskap alene er ikke løsningen for Malawis unge

Bistandsaktuelt skriver om hvordan «Malawis unge gjør drømmer til virkelighet» gjennom å starte opp egen virksomhet. Men et ensidig fokus på entreprenørskap ignorer underliggende årsaker til arbeidsledighet blant unge, og risikoene knyttet til det å starte opp egen bedrift i Malawi.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

I 2019 var vi to utvekslingsdeltakere fra Norge og to fra Malawi som sammen ønsket å undersøke unges muligheter på arbeidsmarkedet i Malawi. På vårparten tilbrakte vi fire måneder hos vår malawiske partnerorganisasjon Point of progress (tidligere Network for Youth Development).

Basert på intervjuer og en spørreundersøkelse med 747 unge respondenter, skrev vi en rapport som belyste utfordringer knyttet til arbeidsledighet blant unge.

Det er, som Elwin Sichiola fra organisasjonen Teveta sier, et reelt problem at så mange barn og ungdom dropper ut av skolen. Et klart flertall av ungdommene vi intervjuet, svarte at mangel på god utdanning var en av de viktigste årsakene til at de sto utenfor arbeidslivet. Etter utdanning var mangel på arbeidsplasser og tilgang til støttesystem de største utfordringene ungdommene oppga.

Arbeidsmarkedet i Malawi klarer ikke møte den unge og voksende befolkningen. Det er få arbeidsmuligheter for nyutdannede, og det er vanskelig å få relevant arbeidserfaring. De jobbene som finnes, er ofte lavtlønnede, midlertidige eller i uformell sektor.

Vi møtte også mange ungdommer som ønsket mer satsing på entreprenørskap. De forklarte at de så på dette som den eneste utveien på grunn av fraværet av reelle arbeidsmuligheter.

Entreprenørskap – en usikker vei

I Malawi er situasjonen for små og mellomstore bedrifter ofte usikker.

Naturkatastrofer har hatt en negativ innvirkning på mange små bedrifter. Pandemien og dens restriksjoner har også bidratt til konkurser, ifølge Verdensbanken. Ikke nødvendigvis fordi forretningsideene var dårlige, men fordi malawiere ikke har tilgang på et marked hvor de kan selge produktene eller tjenestene sine. Fraværet av en stor middelklasse kombinert med lav kjøpekraft gjør det spesielt utfordrende å starte opp.

Det er altså store usikkerhetsmomenter knyttet til det starte opp nye bedrifter.

Et ensidig fokus på entreprenørskap er heller ikke en rettferdig, helhetlig tilnærming. Utfordringene i Malawi skjer nemlig ikke i et vakuum. Det er store strukturelle ulikheter som gjør det særlig vanskelig for jenter og kvinner å skrape sammen nok penger til å starte egen bedrift, å motarbeide kjønnsstereotypier og skape bedrifter som lykkes på lang sikt.

Et ensidig fokus på entreprenørskap kan derfor bidra til å forsterke allerede eksisterende skjeve maktforhold.

Malawi påvirkes også av et urettferdig globalt system. På det internasjonale markedet, hvor Malawi selger råvarer som tobakk, sukker og belgvekster, er det andre som setter premissene. Utenlandske selskaper og internasjonale handelsavtaler sikrer for eksempel lave tobakkspriser, som igjen fører til at malawiske bønder får lite betalt for råvarene de dyrker.

Entreprenørskap kan være et bidrag til å bedre situasjonen for mange i Malawi, men vi må samtidig jobbe for å endre samfunnsstrukturer lokalt og internasjonalt.

Samfunnsendring må til

Å satse på entreprenørskap alene kaster unge ut i et system hvor de aller fleste vil mislykkes. Vi må endre de underliggende dominerende strukturene slik at tiltakene for å styrke ungdom ikke er forgjeves.

I en verden hvor økonomisk vekst er målet, vil den økonomiske ulikheten og den skjeve maktfordelingen fortsette å øke. For å løse disse grunnleggende utfordringene trenger vi derfor politikk som ser alle utfordringene som en helhet, og som iverksetter samstemte tiltak.

Powered by Labrador CMS