Glade skolebarn ved en barneskole i Nkhotakota i Malawi. I fjor var skolene korona-stengt i omlag fem måneder. Nå opplever de at skolen stenger enda en gang, etter en ny smittebølge. Foto: Dietmar Temps / Alamy / NTB

Malawi: Skoler må stenge igjen – store konsekvenser for elevene

En ny koronabølge rammer nå Malawi hardt, og landets president har beordret ny stengning av skolene. 21-årige Brown har ventet lenge på sin avgangseksamen. Nå må han vente enda lenger, mens klassekamerater har gitt opp og sluttet.

Publisert

I motsetning til i Norge, der diskusjonene går høyt om problemene ved digital undervisning, er dette ikke noe alternativ for størsteparten av elever i Malawi. De aller fleste bor på landsbygda. De har ikke verken laptop eller internett. De fattigste har ikke en gang elektrisitet.

- Det er en nasjonal katastrofe, sa president Lazarus Chakwera i en tale til nasjonen for to uker siden der han beskrev den nye bølgen av smitte og belastningen for helsevesenet og samfunnet.

Kort tid i forveien hadde to statsråder i regjeringen og én kjent tradisjonell leder dødd som følge av det nye covid-19-utbruddet. Flere andre kjente politikere, journalister og akademikere har også dødd de siste ukene.

Malawi er ett av flere land i Øst-Afrika som har opplevd høye og stigende smittetall siden årsskiftet. Andre er Mosambik, Botswana, Zimbabwe, Lesotho og Sør-Sudan. Sør-Afrika, som er desidert verst rammet, har i øyeblikket høye smittetall, men en nedadgående trend etter å ha iverksatt nye strenge tiltak.

Har passert 20.000 tilfeller

Denne uka passerte Malawi 20.000 nye tilfeller siden årsskiftet. Om lag 12.000 er aktive tilfeller nå og smittetallet øker med i gjennomsnitt 500-1000 nye registrerte tilfeller hver dag.

Til sammen er 540 døde av covid-19 under pandemien per 27. januar, ifølge Johns Hopkins University COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (jhu.edu). Siden årsskiftet har det vært en kraftig økning i både smittede og døde. Trolig har økningen sammenheng med den nye og mer smittefarlige mutasjonen av viruset, med opphav i Sør-Afrika.

Mens Malawi var lite rammet helsemessig i fjor, har antallet smittede og døde økt kraftig siden årsskiftet. Kilde: Malawis helsedepartement

Den nye smittebølgen har fått presidenten til å beordre stengning av skoler over hele landet i tre uker. Skolestengningen ble iverksatt i forrige uke. Den nye stengningen innleder den andre perioden der flertallet av elevene i landet må holde seg borte fra skolene. Den forrige perioden startet i april og sluttet i september - oktober i fjor.

Brown planla å få avgangsbevis

For 21 år gamle Brown Mwalwanda var planen å fullføre utdanningen og få seg et vitnemål for fullført utdanning i år. Men Mwalwanda, som er elev ved Mkwichi Secondary School i hovedstaden Lilongwe, sier til Bistandsaktuelt at undervisningen ved skolene har stoppet helt opp.

- Skoler var stengt i lang tid i fjor og i løpet av den tiden forberedte vi i fjerdeklasse oss på avgangseksamen. Vi var mange som ble påvirket negativt fordi vi mistet undervisningstid, mens flere av klassekameratene våre sluttet helt på skolen, sier han.

Uten et avgangsbevis er mulighetene på jobbmarkedet begrenset, selv for elever i byene.

Etter flere forsinkelser og nedstengninger hadde Brown Mwalwanda håpet å få avlegge sin avsluttende eksamen i januar. Men slik gikk det ikke. Myndighetene beordret nye korona-nedstengninger. Foto: Raphael Mweninguwe

Rakk ikke gjennom pensum

Brown forteller at da skolene stengte ned i fjor hadde man ennå ikke rukket å gå igjennom pensum, noe de blant annet trengte for å forberede seg til eksamen. I løpet av studieåret fikk elevene også et nytt slag i ansiktet da eksamen ble kansellert. Det skyldtes at eksamensoppgaver var blitt lekket. Det skjedde før den siste koronanedstengningen.

- Alt dette, avlysningen av eksamen, økningen i covid-19-tilfeller og nedstengning, påvirker oss mentalt og fysisk, sier Brown.

Planen var at elevene skulle få avlagt sin utsatte eksamen i januar. Men så kom presidentens ordre om en ny skolenedstengning.

- Stengningene har særlig påvirket jentene fordi noen av dem er blitt tvunget til å gifte seg. Flere av jentene på skolen har blitt gift eller gravide. Det har trolig skjedd fordi de ikke hadde noe å gjøre hjemme og fordi utdanningsplanen deres er blitt forstyrret, sier Brown.

Må fortsatt betale

Faren hans, Hobbly Mwalwanda, sier at han støtter stengningen av skoler for å hindre spredningen av pandemien. Men han sier samtidig at det påvirker ham sterkt.

- Som far forventet jeg at sønnen min skulle fullføre Secondary school rundt juni i fjor. Men ennå er vi ikke der, og han må tilbake til skolen. Jeg betaler fortsatt for transport til skolen og andre skolebehov han har. Dette er kostnader som kunne vært unngått hadde det ikke vært for covid-19, sier han.

Faren sier at foreldre ikke er glade for å se sine barn drive dank i gatene når de egentlig skulle vært på skolen. Men han

Skolenedstengning er dyrt for Hobbly Mwalwanda som må dekke sønnens skoleutgifter i stedet for at sønnen kunne kommet seg ut i jobb. Foto: Raphael Mweninguwe

vedgår at det er lite de kan gjøre annet enn å følge helseekspertenes råd.

Prøvelsene som Hobbly Mwalwanda og mange andre foreldre i Malawi forteller om skaper også bekymring hos lokale og internasjonale organisasjoner som kjemper for barns rettigheter.

Myndighetene i Malawi gjorde fjor en undersøkelse av hvordan covid-19 hadde påvirket tenåringsgraviditeter og barneekteskap. Den anslo en økning på 11 prosent i perioden mars til juli 2020 sammenlignet med samme periode året før. Utdanningseksperten Limbani Nsapato forteller til Bistandsaktuelt at over 4000 jente-elever bare i Mangochi-distriktet har droppet ut av skolen, enten fordi de har blitt gravide eller har giftet seg.

Fortsatt nødvendig

Redd Barna i Malawi er enig i at det er nødvendig med fortsatt skolenedstengning de neste tre ukene for å motvirke økningen av covid-19-tilfeller. Men de ønsker sterkt at man må unngå at skolene holdes stengt enda lenger.

Kim Koch, som er landdirektør for Redd Barna i Malawi, sier at Malawi og resten av verden ikke kan tillate seg en forlenget nedstengning av skolene.

- Nå må vi ta i bruk alle midler for å støtte barn. Dette krever at alle individer tar ansvar og flittig følger regjeringens påbud for å forhindre spredningen av sykdommen.

- Når skolene stenger er det sårbare barn med funksjonshemninger, fattige barn og jenter som mest sannsynlig vil lide og aldri komme tilbake til skolen. Vi må forsterke vår innsats for å nå alle barn, slik at de får muligheter til å lære nå og sørge for at alle barn får komme tilbake til skolen.

Vil ha langvarig virkning

Civil Society Education Coalition, en lokal ikke-statlig organisasjon, støtter Redd Barnas syn:

- Den forlengede skolenedstengningen vil ha langvarig sosioøkonomisk innvirkning og burde bare vurderes etter at alle andre alternativer er vurdert, sier organisasjonens leder Benedicto Kondowe.

Han framhever at å holde barn utenfor skole har vist seg å ha vidtrekkende konsekvenser særlig for jenter som har større risiko for tenårings graviditeter og bli utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er blant de aktørene på området som har advart myndigheter i verden mot å stenge skoler. De langsiktige negative konsekvensene for både samfunn og elever er betydelige, økonomisk, men også helsemessig, fastslår WHO.

Powered by Labrador CMS