En kvinne i Nairobi i Kenya får Astra Zenica-vaksine tidligere denne måneden. Knappheten på vaksiner er stor i Afrika, og programmet for vaksinedeling får kritikk for ikke å ha levert etter planen. Foto: AP/Brian Inganga/NTB

Usolidarisk vaksinefordeling koster verdenssamfunnet dyrt

En ny studie viser at en usolidarisk fordeling av koronavaksine på verdensbasis vil bety tap for verdensøkonomien i på mange tusen milliarder kroner.

Publisert

Studien fra Economist Intelligence Unit anslår at verdien av tapt produksjon vil utgjøre ca. 2300 milliarder dollar (ca. 20.000 milliarder kroner) som følge av at det tar lang tid å få vaksinen distribuert i hele verden.

Det er lav og mellominntektsland som vil bære mesteparten av tapene.

Rapporten kommer samtidig med at høyinntektsland planlegger å gi tredje vaksinedose til befolkningen - altså samtidig som leveransene for første dose til fattigere nasjoner fortsatt er svært utilstrekkelige.

Store tap

Studien anslår at land som ikke klarer å vaksinere 60 prosent av befolkningen innen midten av 2022, vil lide økonomiske tap på over 20.000 milliarder kroner i perioden mellom 2022 og 2025.

-Framvoksende økonomier vil bære to tredeler av disse tapene og dermed økonomisk havne ytterligere bak høyinntektsland, heter det i rapporten.

Asia-Stillehavs-regionen vil bli verst rammet i absolutte tall - og trolig bære tre firedeler av tapene.

Afrika sør for Sahara vil trolig lide de største tapene regnet i prosenter av BNP.

Rundt 60 prosent av befolkningen i høyinntektsland hadde allerede i slutten av august mottatt minst en dose av koronavaksinen. I mange lavinntektsland har bare 1 prosent av befolkningen mottatt første dose.

De fleste vaksiner krever også to doser for at man skal være fullvaksinert.

Covax svikter

Forfatteren bak den nye rapporten, Agathe Demarais, konstaterer at Covax-samarbeidet ikke har klart å levere det de har lovet.

Gjennom Covax-samarbeidet skal rike land dele flere milliarder doser med 92 lav- og mellominntektsland. Men store deler av vaksinene, 1,8 milliarder doser, skal først distribueres i 2022.

- Det er små sjanser til at gapet i tilgang til vaksiner skal tettes. Rike land gir bare en brøkdel av det som trengs, sier hun.

Booster-doser

Demarais fastslår at høyinntektsland nå isteden flytter oppmerksomheten mot påfyllingsdoser mot viruset.

-Dette vil svekke mangelen på råvarer og distribusjonen til andre land, legger hun til.

Faren ved at verdens land ikke investerer nok i å bekjempe pandemien globalt, er også at vi får nye mutasjoner som kan true effektiviteten av vaksinene mot covid-19. Det vil slå tilbake på også verdens rikeste land.

Powered by Labrador CMS