Marte Ness, seniorrådgiver i WWF-Norge  vs Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund

Tilspisset strid om gasskraft

Striden om bruk av bistandspenger til gasskraftverk tilspisser seg. Miljøorganisasjonen WWF står steilt mot Norfund. Utenriksminister Børge Brende er bedt om å avklare norsk politikk framover.

Publisert

Norfund er en av regjeringens hovedkanaler for å fremme energiinvesteringer i fattige land. Gjennom flere år har de investert i vannkraft, sol- og vindkraft. Nå ønsker fondet å kunne ha gasskraftverk i investeringsporteføljen. Miljøorganisasjonen WWF er sterkt i mot at bistand skal kunne brukes på investeringer i fossil energi, som gasskraft. Nye gassfunn utenfor Afrikas østkyst gjør denne energiformen stadig mer aktuell.

Bakgrunnen for krangelen mellom WWF og Norfund er:

  • Stortingsmeldingen Mot en grønnere fremtid (2010-2011) slår fast at bistand gjennom Ren energi-initiativet bare unntaksvis kan støtte energiprosjekter som bruker gass, olje eller kull.
  • Under behandlingen av statsbudsjettet for 2015 ble det i budsjettforliket mellom regjeringen og KrF/ Venstre slått fast at penger bevilget over årets budsjett ikke skal investeres i gasskraft.
  • I januar offentliggjorde Norfund kjøp av en 30 prosent eierandel i Globeleq Africa som produserer strøm i flere afrikanske land. Flere av anleggene bruker gass. Avtalen skal ha vært inngått like før Stortinget stemte over statsbudsjettet.

Skaper problemer

«Norske bistandspenger skal ikke brukes til å øke forbruket av fossil energi. De skal fremme bærekraftige, fornybare energiløsninger ….Et klima i endring skaper nye fattigdomsfeller, særlig i urbane områder hvor flesteparten av jordens befolkning snart skal bo. Løsningen er ikke å investere norske bistandspenger i det som skaper problemet,» skriver Marte Ness, seniorrådgiver i WWF-Norge i et innlegg.

Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund svarer:

«For en organisasjon som WWF, som kun har én oppgave på agendaen, blir kompliserte sammenhenger forbigått i streben etter å framstå som ren og rettskaffen. For de som kjenner fattigdommen på kroppen, som ikke engang har en enkel lyspære til å gjøre lekser om kvelden eller som mangler robust elektrisitetstilførsel til det lokale sykehuset, må vanskelige valg tas.

 Verden trenger en miks av fornybar og fossil energi i årtier framover. Likevel ser det ut til at WWF mener at et rent fornybart energisystem basert på sol, elve- og vindkraft er det eneste akseptable for den fattigiste delen av verden. Konsekvensen av en slik holdning er ikke en bedre verden, men at de fattige forblir fattige.»

Ber om presisering

I et brev sendt utenriksministeren i forrige uke ber WWF om at statsråden presiserer Norfunds mandat for å utelukke fremtidige investeringer i fossil energi.

«At Norfund nå har foretatt en investering som ikke kan sies å være i tråd med Stortingets presiserte unntak understreker viktigheten av å klargjøre Norfund sitt mandat for å unngå tilsvarende feilinvesteringer i fremtiden. Et klart mandat om å utelukke investeringer i fossil energi vil også gi mer forutsigbarhet for Norfund, noe Utenriksministeren i sitt brev understreker viktigheten av. Vi presiserer at vår hensikt ikke omfatter å skulle gi føringer for investeringen i Globeleq, fordi investeringen er allerede gjort,» skriver Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge til Brende.

Begge deler

Norfund mener at WWF tar ikke inn over seg at energiutfordringene i Afrika sør for Sahara er så store at de ikke kan dekkes av fornybare ressurser alene.

Roland skriver: «Uten nok og stabil tilgang til elektrisitet er det vanskelig for basisinstitusjoner som sykehus og skoler å fungere godt. Dyre og forurensende dieselaggregater blir løsningen for bedrifter og for middel- og overklassen…. WWFs ønsketenkning skaper ikke utvikling. Det gjør bare handling. Afrika trenger mer energi for å ta del i den økonomiske utviklingen. Ved siden av sol, vind og vann, seiler nå naturgass opp som en realistisk energikilde med stort utviklingspotensial i mange land i Afrika sør for Sahara. Spesielt i land langs kysten både i Øst- og Vest-Afrika. For å få dette til trengs det industrielle investorer – noen må gjøre det. Norfunds førsteprioritet vil fremdeles være på fornybar energi. Men når utbygging av gasskraft kan ha en addisjonell rolle til fornybarsatsingen og bidra til utbygging av renere energi enn hva som ellers ville vært tilfellet, er dette både god klimapolitikk og god utviklingspolitikk.»

Utenriksdepartementet sier til Bistandsaktuelt at de kommet til å svare på brevet fra WWF-Norge.

WWF vil få svar fra Brende i brevs form, men at enen klargjøring av Norfunds mandat med hensyn til naturgass er allerede gitt. UD påpeker at i Norfunds tildelingsbrev for 2015 fremkommer det at fondet ikke gis anledning til å innbefatte naturgassinvesteringer i sin fremtidige investeringsportefølje. Beslutningen gis ikke tilbakevendende kraft.

Powered by Labrador CMS