Norfund selger seg ut av sine vannkraftprosjekter, men skal beholde en 49 prosent eierandel i prosjektene i Afrika. Bildet er fra en vannkraftutbygging i Uganda. Foto: Ken Opprann

Storsalg av Norfund-aksjer -  mobiliserer milliarder til nye investeringer  

Norfund selger alle sine aksjer i det kjente vannkraftselskapet SN Power, som har satset stort i flere utviklingsland.  Scatec Solar kjøper aksjene for nærmere 11 milliarder kroner.  - Nå frigjør vi kapital som igjen skal investeres der det trengs mest for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund i en pressemelding.

Publisert

Det statlige investeringsfondet for utviklingsland sier i pressemeldingen at de, som eier av SN Power, har "bidratt til å skape et ledende vannkraftselskap i utviklingsland". Anleggene produserer kraft tilsvarende strømforbruket til 7 millioner mennesker og bidrar til å unngå 3 millioner tonn klimagassutslipp årlig, ifølge Norfund.

- Teamet i SN Power og Norfund har gjort en fantastisk innsats. Vi har oppnådd en svært god lønnsomhet, samtidig som vi har skapt store utviklingseffekter, sier Thorleifsson.

Han oppgir en årlig avkastning av investeringen på 19 prosent regnet i norske kroner og 12 prosent i dollar.

Norfunds syklende toppsjef Tellef Thorleifsson lover at frigjort kapital vil bli investert til fordel for fattigdomsbekjempelse og globalt miljø.

Overtar alle ansatte

Salget av SN Power - til en verdi av 1166 millioner dollar (tilsvarende 10,9 millioner kr) - innebærer at samtlige aksjer og alle ansatte i selskapet blir innlemmet i Scatec Solar. Norfund mottar 966 millioner dollar av oppgjøret i kontanter og 200 millioner dollar som en selgerkreditt.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelser fra berørte konkurransemyndigheter, partnere og långivere.

SN Powers anlegg i Zambia og Panama beholdes av Norfund. Partene vil samarbeide om SN Powers prosjekter i Afrika, der Norfund beholder en 49 prosent eierandel. Også dagens samarbeid innen solenergi vil fortsette.

- Vannkraft og solenergi utfyller hverandre med mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også muligheter i å få tilgang til vekstmarkeder, i tillegg til flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft, sier Raymond Carlsen, konsernsjef i Scatec Solar - som er sitert i den samme pressemeldingen.

- Viktig klimatiltak

Tilgang til fornybar energi er avgjørende dersom utviklingsland skal vokse ut av fattigdom uten å forverre klimakrisen, mener Norfund. Verdensbanken har anslått et behov for investeringer på 900 milliarder dollar i ny fornybar energi frem mot 2025 for å møte utviklingslands energibehov.

- Frigjort kapital fra salget av SN Power gjør at vi sammen med partnere raskt kan utnytte muligheter innen fornybar energi vi til nå har måttet si nei til, sier Thorleifsson.

Internasjonal salgsprosess

Norfund har investert i vannkraft siden 2002 og SN Power ble etablert i 2013. I 2019 igangsatte Norfund en salgsprosess av SN Power rettet mot internasjonale finansielle og industrielle aktører. Norfunds styre besluttet 3. juli å innlede eksklusive forhandlinger med Scatec Solar, og en avtale er i dag signert.

- Målet var å få den beste avtalen som leverer på Norfunds mandat. Her kom Scatec Solar med det beste budet, og vi er glade for å bidra til at et norsk selskap nå blir ledende innen både vann og sol. Det er et godt grunnlag for vårt videre samarbeid, sier Thorleifsson.

Om Norfund

Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Norfunds misjon er å skape jobber og bedre levekår ved å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. Norfund investerer i Afrika sør for Sahara, og i utvalgte land i Asia og Latin-Amerika. Norfund har fire investeringsområder, som alle direkte bidrar til FNs bærekraftsmål: Ren energi, som står for om lag 50% av porteføljen, Finansinstitusjoner, Vekstkraftige virksomheter og Grønn infrastruktur. Norfund har en kommittert portefølje på 26,3 milliarder NOK. For mer informasjon, besøk www.norfund.no.

Om Scatec Solar

Scatec Solar er en integrert, uavhengig produsent av fornybar energi som leverer konkurransedyktig og bærekraftig energi over hele verden. Scatec Solar er en langsiktig aktør som utvikler, bygger, eier, drifter og vedlikeholder kraftverk, og har siden oppstarten installert produksjonskapasitet på mer enn 1,6 GW. Selskapet har i dag 1,9 GW i drift og under bygging i fire verdensdeler.

Med en godt etablert global tilstedeværelse og betydelig tilgang til nye prosjekter, er selskapets målsetting å ha en kapasitet på 4,5 GW i drift og under utbygging innen utgangen av 2021. Scatec Solar har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs under tickeren 'SSO'.

For mer informasjon: www.scatecsolar.com.

Om SN Power

SN Power investerer i ren, fornybar energi på kommersiell basis i fremvoksende markeder. Selskapets formål er å erverve, utvikle, konstruere og drive vannkraftanlegg i utviklingsland i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fra 2017 og frem til i dag har selskapet vært heleid av Norfund. SN Power har hovedkontor i Oslo, Norge og har et multinasjonalt team av ansatte i virksomhetslandene. For mer informasjon: www.snpower.com.

Powered by Labrador CMS