Silje Longva Todnem er delegat i beredskapsstyrken til Røde Kors for internasjonale oppdrag. Hun forteller noe av det mest givende med denne type arbeid er møtene med pasienter og gode kollegaer.

– Det gir mening å gjøre en forskjell

SOMMERPRATEN: I denne spalten møter du ulike representanter for bistandsbransjen. I dag Silje Longva Todnem som er lege og med i beredskapsstyrken til Røde Kors i Mellom-Amerika. 

Silje Longva Todnem (43) er lege og såkalt Folkehelsedelegat for Røde Kors i Mellom-Amerika.

- Hva er jobben din?

Jeg er delegat i beredskapsstyrken til Røde Kors for internasjonale oppdrag. Vi som er delegater bidrar ved ulike kriser og katastrofer der det er behov for helsehjelp verden over, for eksempel i form av feltsykehus.

Sommerpraten

I sommerpraten møter du bistandsarbeidere som jobber mens du har ferie. De arbeider for norske og internasjonale organisasjoner og deres partnere. Her forteller de om jobben sin, om utfordringer, gleder og håp for tida som kommer.

Her er tidligere artikler i serien:

- Kan du fortelle oss om noe - for eksempel å møte noen - som gjorde inntrykk på deg nylig?

- Jeg var nylig i Mellom-Amerika der jeg jobbet på et prosjekt med Community Based Surveillance, et sykdomsovervåkingssystem som kan fange opp trender i forekomsten av ulike sykdommer. Vold er svært utbredt i flere land i Mellom-Amerika og det gav inntrykk å se hvordan trusler om vold påvirker befolkningens helsetilstand og deres tilgang til og tillitt til helsevesenet.

- Hva er mest krevende med denne jobben?

- Det mest krevende med å være delegat er å balansere jobben hjemme med oppdrag i utlandet.

- Og hva er mest givende?

- Det mest givende med arbeidet er møtene med pasienter og fantastiske kolleger!

- Hvorfor bestemte du deg for å bli bistandsarbeider?

- Å jobbe i felt gir en opplevelse av å kunne bidra der det er størst behov for min kompetanse, det gir arbeidet mening å kunne utgjøre en forskjell.

- Dersom du var Norad-sjef for en dag - hva ville du gjort? (udsjett på ca 18 milliarder kroner):

- Som sjef for Norad ville jeg støttet kunnskapsbaserte tiltak og prosjekter for å bedre befolkningers helse og helsesystemer, gjerne med fokus på barn og kvinners helse, utrydning av sykdommer og vaksiner.

- Hva gleder du deg mest til i tiden som kommer?

- Jeg gleder meg til den dagen vi har global Covid-19 vaksine dekning!

Powered by Labrador CMS