Faksimile av nettsidene til Atlantis utveksling og GoXplore. Begge varsler at de vil se nærere må samarbeid med barnehjem i lys av FN-vedtaket.

Ønsker avvikling av barnehjem velkommen

Norske organisasjoner som driver støtte til barnehjem er glad for at FN vil avvikle barnehjem.

Publisert

FNs medlemsland har forpliktet seg til gradvis å avvikle støtten til barnehjem og liknende institusjoner. I barneresolusjonen som ble vedtatt rett før jul uttrykkes det «dyp bekymring for den potensielle skaden institusjonalisering og institusjonell omsorg kan få for et barns vekst og utvikling.»

I stedet skal man satse på utviklingen av familie- og omsorgstiltak i nærmiljøet for foreldreløse barn.

Faser ut

- Vi ønsker denne endringen velkommen, sier daglig leder i GoXplore Siril Woldstad Sjøflot til Bistandsaktuelt. Hun forteller at GoXplore har få programmer med barnehjem.

- Vi har over 100 prosjekter i tjue land, bare to av disse er barnehjem. Og vi er klar for å fase ut de vi har igjen.

- Barna på disse barnehjemmene er ikke nødvendigvis foreldreløse barn, men barn fra hjem der de har det vanskelig. Disse barna er på vei til mer permanente ordninger.

Wolstad Sjøflot forteller at de som skal jobbe som frivillige på barnehjem må forplikte seg til å jobbe minimum fire uker. De må også ha godkjent politiattest, som alle våre frivillige. - Vi satser på så trygge rammer som mulig for disse barna.

Støtter FN-resolusjonen

Julie Hart, som er daglig leder i Atlantis utveksling, skriver i en mail at de følger FNs retningslinjer og støtter endringen i FNs barneresolusjon. «Med utgangspunkt i resolusjonen vil vi på neste styremøte diskutere hvordan vi skal forholde oss til barnehjem som samarbeidspartnere», skriver hun.

Sissel Aarak, programsjef i SOS-barnebyer er svært glad for FNs beslutning. SOS-barnebyer har sammen med andre organisasjoner jobbet aktivt for at avvikling av institusjoner skulle bli et krav fra FN. De mener foreldreløse barn har bedre av å vokse opp i familier eller i nærmiljøet enn på institusjon.

- Barn som har opplevd omsorgssvikt opplever at omsorgspersoner, som kommer og jobber frivillig, bare er der noen uker for så å dra igjen. Det er enormt traumatiserende for disse å oppleve brudd gang på gang, sier Aarak til Bistandsaktuelt.

- God beslutning av FN

Elin Vannes er bistandsrådgiver i Norsk Luthersk Misjonssamband. Hun forteller at det er lenge siden Misjonssambandet støttet barnehjem i utviklingsland.

- Så FN-vedtaket vil ikke bety noen endring for vårt arbeid, sier Vannes som forteller at de støtter skoleinternat som deres partnere driver. I for eksempel Mongolia bor barn på slike internater for å få skolegang mens foreldrene reiser rundt som nomader.

- Vi mener det er en veldig god beslutning av FN at de vil avvikle støtten til barnehjem. Vi vil utfordre organisasjoner til å drive alternativt arbeid for å sikre barn omsorg i eget nærmiljø.

Vannes sier Misjonssambandet jobber med foreldreveiledningsprogram og bevisstgjøring om barns behov og rettigheter, i situasjoner der foreldre har dratt fra barna for å finne seg arbeid.

Powered by Labrador CMS