Behovene for humanitær hjelp i verden er økende, og FN og andre hjelpeorganisasjoner mangler penger til det de mener er helt nødvendig hjelp. Et eksempel er Niger, der bildet er fra. Der var det kun nok penger til å dekke rundt åtte prosent av behovet for utdanning til barn på flukt i fjor.

Ny rapport fra Flyktninghjelpen: 

Store humanitære behov, ikke nok penger

Stadig flere mennesker er på flukt og trenger hjelp. Samtidig er verdens land ikke villige til å gi nok penger til å dekke de økende behovene. Men pengene finnes: Hvis verdens fem mest lønnsomme selskaper hadde gitt 5 prosent av overskuddet sitt i fjor, hadde problemet vært løst, ifølge en ny rapport.

Publisert Oppdatert

Flyktninghjelpen kom i dag med sin årlige liste over verdens 10 mest neglisjerte fluktkriser. I år, som i fjor, er det krisen i Burkina Faso som topper lista. 

Ni av de ti fluktkrisene på årets liste er i afrikanske land.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– En fullstendig neglisjering av mennesker på flukt har blitt den nye normalen. De lokale politiske og militære elitene overser lidelsene de forårsaker, og verden blir verken sjokkert eller tvunget til å handle av historier om desperasjon og rekordbrytende statistikker, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

– Trenger en omstart

Han mener vi er nødt til å tenke nytt om de enorme og stadig økende humanitære utfordringene i verden.

– Vi trenger en global omstart av vår kollektive solidaritet og et nytt fokus på land der behovene er størst, sier Egeland. 

Listen Flyktninghjelpen har laget over de mest neglisjerte fluktkrisene i verden er basert på tre kriterier:

 • Mangel på humanitær finansiering.
 • Mangel på medieoppmerksomhet 
 • Mangel på internasjonale politiske og diplomatiske initiativer sammenlignet med antallet mennesker i nød. 
 • Ni av krisene på årets liste er i Afrika, fire av landene ligger i Sahel-beltet.

De ti fluktkrisene er i disse landene:

 1. Burkina Faso
 2. Kamerun
 3. Den demokratiske republikken Kongo
 4. Mali
 5. Niger
 6. Honduras
 7. Sør-Sudan
 8. Den sentralafrikanske republikk
 9. Tsjad
 10. Sudan

Ikke nok penger

Et sentralt poeng i årets rapport er at gapet mellom hva hjelpeorganisasjonene mener er nødvendig for å hjelpe de mange millioner som er på flukt i verden, og midlene som det internasjonale samfunnet stiller til disposisjon for å avhjelpe krisene, blir stadig større.

Burkina Faso er ett av mange eksempler på dette.

I det afrikanske landet har en langvarig og voldelig konflikt ført til at rundt to millioner mennesker er internt fordrevet og rundt 150.000 har flyktet til nabolandene. 

FN ba i 2023 om 846 millioner dollar til å dekke de humanitære behovene i landet. Men den totale summen FN og partnere fikk var 347 millioner dollar, rundt 40 prosent av det hjelpeorganisasjonene mente var nødvendig.

Og denne underfinansieringen er et globalt fenomen. 

I 2023 var forskjellen på hva FN og andre hjelpeorganisasjoner mener trengs for å dekke de globale humanitære behovene og summen som man faktisk fikk i støtte på hele 341 milliarder kroner. Det er 106 milliarder kroner mer enn gapet var i 2022. 

I 2023 var det 57 prosent av de humanitære behovene – blant annet mat, vann, helsehjelp og utdanning til barn i kriser verden over – som det ikke var penger til å betale for. 

5 prosent av overskuddet

De fem selskapene:

 • Saudi Aramco
 • Apple
 • Berkshire Hathaway
 • Microsoft
 • Alphabet (Googles morselskap)

Flyktninghjelpen påpeker i rapporten at pengene finnes, men at dette handler om vilje og prioriteringer. 

Hjelpeorganisasjonen har beregnet at hvis hvert av de fem mest lønnsomme børsnoterte selskapene i verden bidro med bare 5 prosent av overskuddet sitt i 2023, ville det humanitære finansieringsgapet vært dekket.

– Vi trenger umiddelbare investeringer rettet mot verdens mest neglisjerte kriser. Disse investeringene må gjøres både i form av diplomatiske initiativer for å få stridende parter til forhandlingsbordet, og i form av finansiering fra giverland som står i samsvar med behovene, sier Jan Egeland.

– Vi trenger at de økonomiene som ikke bidrar med sin rettferdige andel av den globale solidariteten, kommer på banen.

Powered by Labrador CMS