Rettssaken mot de to som er tiltalt for grovt bedrageri av rundt 47 millioner bistandskroner, er nå inne i sin fjerde uke i Oslo tingrett.

Tiltalt for bedrageri av 47 millioner bistandskroner: 

Steile fronter i Rhipto-saken

Ansatte i UD og KLD ble utspurt om blant annet timesatser, overskudd og hovedtiltaltes turer med kjæreste til Maldivene under den pågående rettssaken der to ansatte i analyseforetaket Rhipto er tiltalt for grovt bedrageri. Det var til tider høy temperatur i Oslo tingrett, og dommeren ba til slutt både aktor og forsvarere om å roe seg ned.

Publisert Oppdatert

Frontene mellom aktorat og forsvarer er like steile som de var da saken startet. Det kom tydelig fram da flere ansatte i Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) i slutten av forrige uke vitnet i Oslo tingrett.

Margit Tveiten, kontrolldirektør i Utenriksdepartementet, var ett av vitnene som ble utspurt i flere timer av både Økokrim og de tiltaltes forsvarere. 

Tveiten understreket at Rhipto-saken, der UD og KLD har politianmeldt sine tidligere samarbeidspartnere i Rhipto, er svært uvanlig.

– Saken er helt spesiell for UD av mange grunner; Vi har politianmeldt, vi har mistanke om økonomiske misligheter som har foregått her i Norge, dette har pågått over lang tid, det dreier seg om store beløp og det har foregått på ledelsesnivå, sa Tveiten i retten.

Dette er saken:

  • I oktober 2021 avslørte Filter Nyheter at både Klima- og miljødepartementet (KLD) og Utenriksdepartementet (UD) hadde igangsatt gransking av den Brønnøysund-registrerte foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses grunnet frykt for misbruk av offentlige tilskudd.
  • Rhipto, som i Enhetsregisteret er oppført som en forening med adresse på Lillehammer, har siden 2014 mottatt 56,9 millioner kroner i statlige tilskudd. Rhipto har levert analyser og rapporter til UD og KLD, som ifølge Rhiptos leder har hatt stor innvirkning internasjonalt, inkludert bidrag til FNs sikkerhetsråds resolusjoner.
  • Granskingen ble iverksatt etter at det ble oppdaget at Rhipto satt igjen med ubrukte midler samtidig som det ble rapportert om høy aktivitet under pandemien. Som et resultat av funnene i granskningen, har UD og KLD krevd at deler av tilskuddene tilbakebetales.
  • UD og KLD anmeldte Rhipto til Økokrim 27. september 2021. Foreningens leder ble pågrepet 12. januar 2022. Økokrim har tatt ut tiltale mot Rhipto-sjefen og en tidligere ansatt.
  • Det er satt av fem uker til behandling av saken i Oslo tingrett. 

Timesats sentralt

De tiltaltes advokater spurte blant annet om hva timesatsen på 1200 kroner, som UD og Rhipto hadde blitt enige om, kunne dekke. 

Dette er et sentralt punkt i saken fordi partene er uenige om timeprisen bare skulle dekke faktiske utgifter eller også inkludere et overskudd.

Mens UDs kontrolldirektør fastholder at avtalen ikke åpner for å ta ut overskudd, mener forsvarerne at analyseforetaket har handlet i god tro.

Det var ansatte i KLD som avdekket problemene knyttet til støtten til Rhipto, og under aktors utspørring av Tveiten kom det fram at UD gjennom flere år med titalls millioner i offentlig støtte til Rhipto ikke hadde funnet det nødvendig å spørre om å få årsregnskap fra foretaket. 

Dette ville ha gjort det enklere å oppdage at Rhipto gikk med overskudd over flere år, siden det var departementene selv som finansierte foretaket.

– Vi har forsøkt å ta lærdom av denne saken, sa Tveiten.

– Ble lest i FN

Blant de innkalte vitnene var også den norske diplomaten Trond Rudi, som nå er ministerråd ved Norges ambassade i Abu Dhabi. I mange år jobbet Rudi med globale sikkerhetsutfordringer i UD og var sentral da departementet begynte å støtte Rhipto fra 2016. 

Rudi hadde i perioder mye kontakt med hovedtiltalte, først og fremst knyttet til analysearbeidet Rhipto gjorde på oppdrag for UD. 

Rudi hadde blant annet ansvaret for det faglige innholdet i Rhiptos rapporter og sa i retten han oppfattet at disse ble lest og sitert blant annet i FN, noe som var et hovedmål med analysene Rhipto produserte. 

For de tiltaltes advokater er det et viktig poeng at Rhipto faktisk leverte et stort antall analyser – slik de skulle, ifølge avtalene med UD og KLD. 

Tur til Maldivene

Politiadvokat Einar Lieungh stilte en rekke spørsmål til Rudi om hans syn på Rhiptos kostnader, blant knyttet til en tur til Russland med en innlagt jaktpakke, 600.000 kroner som ble brukt på kniver, rundt 500.000 kroner i leie for en leilighet i Wien, samt innkjøp av biler og en hytte på fjellet i Norge. 

Rudi svarte at han ikke hadde vært kjent med at disse kostnadene ble betalt av støtten fra norske myndigheter og at det var vanskelig å rettferdiggjøre dette. 

Lieungh spurte også Rudi om to turer hovedtiltalte tok til Maldivene sammen med en kjæreste. Ifølge tiltalte var formålet å få kunnskap om islamister og fremmedkrigere. I en Whatsapp-melding opplyste tiltalte til Rudi at han var på Maldivene og kombinerte ferie og jobb. 

Rudi forklarte at han ikke knyttet denne turen til tilskuddet fra UD. 

– Du kan ikke huske å ha vært kjent med en tur til Maldivene? spurte Lieungh.

– Nei, svarte Rudi.

– Heller ikke året før?

– Nei.

– Kan du se noe behov for en tur til Maldivene i lys avtalen Rhipto hadde med UD?

– Jeg vil si egentlig ikke. 

– Regnskapsbedrageri

Kontrolldirektør Einar Døssland vitnet i retten på fredag. Han er revisor og var sentral både da KLD og UD begynte å granske støtten til Rhipto og da departementene bestemte seg for å anmelde den mangeårige samarbeidspartneren. 

Døssland understreket, som sin kollega Tveiten, at avtalen var at det ikke kunne tas overskudd fra tilskuddet Rhipto fikk. 

– Dette var et tilskudd med bistandspenger, ikke en anskaffelse. De fikk penger til et formål, de fakturerte ikke. Jeg mener dette dreier seg om regnskapsbedrageri. Slik avtalen er så har man bare lov til å bruke tilskuddet til de faktiske kostnadene, ikke ta ut et overskudd, sa Døssland.

– Men hvor står det? spurte medtiltaltes advokat, Anders Brosveet.

– Det står i avtalen, svarte Døssland. 

Saken der de to styremedlemmene i analyseforetaket Rhipto er tiltalt for grovt bedrageri av rundt 47 millioner bistandskroner er nå inne i sin fjerde uke av totalt fem uker som er satt av til behandling av saken i Oslo tingrett. 

Powered by Labrador CMS