Klimastiftelsen Climate Advisers Trust fikk rundt 20 millioner kroner for å lage et nettverktøy som skulle bidra til større åpenhet om selskaper som bidrar til avskoging i fattige land. Verktøyet ble midlertid aldri offentlig tilgjengelig, slik planen var. Bildet viser ødelagt regnskog i Ecuador som er blant landene som mottar støtte gjennom den norske skogsatsingen.

Climate Advisers-avsløringene:

Norge betalte 20 millioner for nettverktøy mot avskoging – ble aldri ferdigstilt

Nettverktøyet Lucida skulle avsløre selskaper og aktører som bidrar til hogst av regnskog. Men prosjektet, som norske bistandsmyndigheter betalte 20 millioner kroner for, ble aldri realisert. Den amerikanske klimakonsulenten Nigel Purvis mener direktoratet kan takke seg selv.

Publisert Oppdatert

Dette er saken:

  • Den amerikanske stiftelsen Climate Advisers Trust (CAT) fikk fra 2019-2020 70 millioner i tilskudd for å bidra til å redusere avskogingen i fattige land.
  • Stiftelsen kjøpte tjenester for over 20 millioner kroner fra firmaer som sjefen i stiftelsen eide. Norad mener de ikke ble informert om sjefens eierskap i et av firmaene. Norad vet ikke hvor mye av tilskuddet som er tatt ut i fortjeneste og lønn, de har ikke fått regnskapene fra firmaene.
  • Grunnlegger og sjef av CAT fikk om lag tolv millioner kroner i lønn på tre år fra den ideelle stiftelsen. Han har tidligere hatt dagshonorar på over 30 000 kroner dagen.
  • Norad mener det er vanskelig å peke på resultater av prosjektet.
  • CAT avviser anklagene fra Norad, men Norad har fått betalt tilbake totalt 1,6 millioner kroner.
  • Konsulentfirmaet Climate Advisers Inc og stiftelsen CAT har til sammen fått utbetalt over 177 millioner kroner fra det norske bistandsbudsjettet.

Det var Purvis og hans nyetablerte klimastiftelse Climate Advisers Trust (CAT) som i 2019 og 2020 fikk totalt 70 millioner i tilskudd til prosjektet «Operation Sunlight». En viktig del av prosjektet var å utvikle en åpen database hvor blant annet organisasjoner, journalister og myndigheter skulle kunne finne oppdatert informasjon om selskaper som bidrar til avskoging.

I første rekke i land som Indonesia, Colombia, Brasil og Peru. På sikt var planen var å utvide til flere land, blant annet i Afrika.

Det var firmaet til Nigel Purvis, Climate Advisers Inc. (CAI), som noen år tidligere hadde kommet på ideen om et slikt nettverktøy. I 2017 og 2018 fikk CAI til sammen rundt 2,5 millioner kroner til å utvikle konseptet. Den gang kom pengene fra en konsulentavtale selskapet hadde med Klima- og miljødepartementet.

Så, fra 2019, fikk stiftelsen CAT ytterligere millioner til utvikling av nettverktøyet i forbindelse med det Norad-støttede prosjektet «Operation Sunlight».

Les hovedsaken om Operation Sunlight her.

Ifølge CATs rapportering til Norad ble det i 2019 og 2020 gjort en betydelig innsats for å utvikle verktøyet, som etter hvert fikk navnet Lucida. Klimastiftelsen samarbeidet med lokale organisasjoner i blant annet Indonesia om å samle inn data, og med webutviklere for å lage selve nettverktøyet.

Ikke ferdig

Men til tross for at Norad utbetalte over 20 millioner kroner for arbeidet med nettverktøyet, ble det aldri ferdigstilt. Det finnes i dag ikke et åpent tilgjengelig nettverktøy, slik planen var.

Regnskapet fra prosjektet viser at mesteparten av de 20 millioner norske bistandskronene gikk til å betalte konsulentlønninger i USA.

Ifølge CATs rapportering til Norad ble Lucida kun lansert i en periode som en passordbeskyttet betaversjon, og var kun tilgjengelig for en utvalgt testgruppe.

Nigel Purvis, som stiftet CAT og ledet stiftelsens arbeid med «Operation Sunlight», mener imidlertid at klimastiftelsen ikke kan lastes for at databasen aldri ble det effektive hjelpemiddelet mot avskoging som skissert i søknaden til Norad.

I en e-post til Panorama nyheter skriver Purvis at Lucida-plattformen faktisk ble ferdig, og det i løpet av kun 18 måneder.

– Lucida-plattformen ble fullført. Vi bygde blant annet et unikt relasjonskart som visualiserte koblingene mellom investorer, banker, og produsenter som er ansvarlige for avskoging, understreker Purvis.

Han forklarer at årsaken til at Lucia-plattformen ikke ble operativ, er at Norad valgte å stanse støtten til prosjektet.

Lucida-verktøyet ble ferdig, men er ikke tilgjengelig i dag fordi Norad stanset finansieringen, forklarer Nigel Purvis som ledet CAT sitt arbeid med Operation Sunlight. Arbeidet med Lucida kostet over 20 millioner kroner. Bildet er hentet fra en presentasjon av Lucida Panorama nyheter har fått av Nigel Purvis.

– Da hadde CAT ikke annet valg enn å legge ned Lucida-verktøyet. Hadde Norad fortsatt finansieringen, ville verktøyet i dag vært tilgjengelig for skogforsvarere over hele verden. Men gitt de høye kostnadene ved å skaffe oppdaterte data, klarte ikke CAT å holde verktøyet i live på egen hånd, skriver Purvis.

– Nulltoleranse for for misligheter

Hilde Dahl, som er underdirektør ved skogseksjonen i Norad, vedgår at Norads stans av støtte til CAT trolig påvirket resultatene til «Operation Sunlight» og arbeidet med Lucida.

– Det er riktig at Norads stans i overføring av midler sannsynligvis hadde påvirkning på de endelige resultatene i prosjektet, ettersom CAT dermed ikke fikk gjennomført alle planlagte aktiviteter, sier hun.

Samtidig understreker hun at Norad har et overordnet ansvar for at pengene de gir i støtte, blir brukt i tråd med avtalen.

– Når vi har mistanke om at det ikke er tilfelle, er det vår plikt å følge dette opp da vi har nulltoleranse for økonomisk mislighet. I dette tilfellet medførte det stans i finansieringen og avvikling av samarbeidet med CAT, sier Dahl til Panorama nyheter.

Både CAT og Purvis avviser i vår hovedsak anklagene fra Norad.

14 millioner til «strategisk lovanvendelse»

I tillegg til de over 20 millionene til produksjonen av Lucida-verktøyet fikk klimastiftelsen CAT også rundt 14 millioner kroner til en annen del av «Operation Sunlight»: «Strategic Litigation» – som kan oversettes med «strategisk lovanvendelse».

Tanken var å bruke amerikansk lovverk til å gjøre det mer risikabelt for selskaper og andre aktører å bidra til avskoging i skogland som Brasil, Peru og Indonesia.

CAT skulle samarbeide med lokale organisasjoner om å samle data, som så skulle legges fram for amerikanske myndigheter.

Målet var at USAs påtalemyndigheter skulle velge å rettsforfølge disse sakene. Som resultat av det skulle selskaper som bidrar til avskoging endre adferd.

Ikke en eneste sak

- Norad har ingen planer om å følge opp komponentene i Operation Sunligh, opplyser Hilde Dahl som er underdirektør i skogseksjonen i Norad. Prosjektet fikk rundt 70 millioner kroner i norsk støtte.

Men av rapporteringen til Norad fremgår det at ikke én eneste sak er blitt fulgt opp av amerikanske myndigheter så langt.

Purvis, som selv er utdannet advokat, mener dette ikke skyldes dårlig arbeid fra CAT sin side.

– CATs jobb i Strategic Litigation-delen av prosjektet var å samarbeide med lokale partnere for å forberede straffesaker for behandling og handling fra offentlige påtalemyndigheter. CAT gjorde dette ved å sende inn flere godt undersøkte og dokumenterte saker til påtalemyndigheter og rettslige institusjoner, skriver han.

Han understreker at det er USAs myndigheter alene som avgjør hvilke saker de forfølger og at det ofte kreves flere år med etterforskning før innlevering av en straffeanklage.

– CAT kan ikke holdes ansvarlig for påtalemyndighetens avgjørelser eller tidspunktet for regjeringens handlinger. I USA er påtalemyndighetene underfinansiert, primært fokusert på innenlandske forbrytelser, og overvåket av politisk utnevnte tjenestemenn. CAT leverte det høykvalitetsarbeidet vi lovet, selv om det forventede resultatet ennå ikke er blitt oppnådd, skriver Purvis..

- Ikke levert

Hilde Dahl i Norad legger ikke skjul på at direktoratet er skuffet over resultatene i prosjektet, hvor Lucida og Strategic Litigation var sentrale komponenter.

I en overordnet vurdering av resultatoppnåelsen i prosjektet kommer det fram at det er betydelige spørsmål knyttet til i hvilken grad aktivitetene i prosjektet faktisk har bidratt til resultatene, og konklusjonen er at prosjektet ikke har levert i tråd med forventningene, sier Dahl.

– Vil noe av arbeidet med nettverktøyet Lucida eller Strategic Litigation – som til sammen kostet rundt 34 millioner kroner – videreføres av Norad på noen måte?

– Norad har ingen konkrete planer om å videreutvikle de spesifike komponentene i dette prosjektet.

– Kostnadseffektivitet vektlegges som viktig i Norad retningslinjer for tilskudd. Synes du Operation Sunlight vært kostnadseffektiv bruk av bistandspenger?

– CAT har tidligere levert gode resultater og nådd målene i prosjektene sine. Hadde de gjort det samme i dette prosjektet, hadde det vært kostnadseffektiv bruk bistandsmidler. Nå har det altså dessverre vist seg at de ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater i dette prosjektet.

- For ambisiøst

Skogteamet i Klima- og miljødepartementet, som sterkt anbefalte Norad å støtte CAT og Operation Sunlight, selv om direktoratet hadde innvendinger , har ikke ønsket å la seg intervjue om saken. I et skriftlig svar skriver de blant annet om Operation Sunlight:

«Prosjektet var som flere av CA/CATs tidligere prosjekter ambisiøst og nyskapende. CA har over flere år hatt positive resultater og oppbygd kompetanse fra arbeidet med Chain Reaction Research, som har vært viktig for å skape forståelse hos finansaktører for finansiell risiko knyttet til avskoging, og brukt av mange ledende investorer.»

Departementet poengterer at de «slutter seg til endringsteorien i prosjektet», at det er viktig med økt åpenhet om selskaper som er ansvarlige for avskoging og at en del viktige delmål ble nådd på «output-nivå».

Men – KLD er i bunn og grunn enige med Norad:

«Dette prosjektet synes ikke å ha levert gjennombrudd slik andre Climate Advisers-prosjekter har. Prosjektet framstår i ettertid som for ambisiøst, og de overordnede målene om redusert avskoging som for overordnede, med klare utfordringer for attribusjon som påpekt i Norads resultatrapport.»

Powered by Labrador CMS