Russiske leiesoldater fra Wagnergruppen fotografert av fransk etterretning i det nordlige Mali. Etter at Frankrike og FN-styrkene trakk seg ut av landet, har Russlands innflytelse økt.

Ny rapport:

Russland har tjent 25 milliarder på gullhandel i Afrika etter invasjonen av Ukraina

Kreml har tjent mer enn 25 milliarder kroner på handel med afrikansk gull siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, viser den ferske rapporten The Blood Gold Report. 

Publisert Oppdatert

Rapporten, som er delfinansiert av menneskerettighetsorganisasjonen 21Democracy, viser at gull fra Den sentralafrikanske republikken (CAR), Mali og Sudan bidrar til å styrke krigskassen til Vladimir Putin.

– Kreml er blitt dyktig på å omgå virkningene av internasjonale sanksjoner, og til å finne alternative måter å finansiere krigen i Ukraina, sier delforfatter av rapporten, Zoltàn Kész, til Panorama nyheter. 

Han er aktivist, tidligere ungarsk parlamentsmedlem og jobber for rettighetsorganisasjonen 21Democracy.

Zoltàn Kész, delforfatter av rapporten og jobber for 21Democracy.

– Rapporten vår viser at Kreml har klart å tjene over 2,5 milliarder dollar på sine afrikanske gulloperasjoner, sier Kész. 

Han etterlyser bredere sanksjoner, nye forsyningslinjer som lar seg kontrollere og at internasjonale gruveselskaper stilles til ansvar når de gjør forretninger med regimer og fraksjoner som bruker eller finansierer det russiske leiesoldatselskapet Wagner.

Etter at Yevgeny Prigozhin og flere andre av lederne for sikkerhetsselskapet Wagnergruppen omkom i en flyulykke i fjor har leiesoldatselskapet blitt formelt overtatt av den russiske stat. Flere av soldatene er innlemmet i den russiske nasjonalgarden. Kreml signaliserte umiddelbart at de ville «stå ved sine forpliktelser i Afrika».

– Wagners operasjoner har hele tiden vært styrt fra Kreml. Det eneste som endret seg etter Prigozhins opprør og død er at det tvang Putin til å innrømme koblingen mellom leiersoldatgruppen og den russiske staten. Mens situasjonen i Afrika forblir labil er Wagners rolle, spesielt i forhold til å generere gullinntekter, uforminsket, mener Kész.

Wagnergruppen i CAR, Sudan og Mali

Om rapporten:

The Blood Gold Report er skrevet av forskere og rettighetsaktivister som er opptatt av å stanse finansiering av Russlands krigføring. Rapporten er delfinansiert av menneskerettighetsorganisasjonen 21Democracy. Organisasjonen ble etablert av forbrukerorganisasjonen Consumer Choice Center i USA, med mål om å bruke forbrukermakt til å arbeide for demokrati. 21Democracy har arbeidet spesielt mot Kina og Russlands invasjon av Ukraina.

Rapporten er skrevet av Jessica Berlin, David Clement, Lanre Peter Elufisan, Zoltan Kesz og Elizabeth Hicks.

Rapporten «The Blood Gold Report» viser at Wagnergruppen oppretter frontselskaper  i CAR og Sudan for å smugle gull og omgå internasjonale sanksjoner. 

I Mali bidrar det russiske selskapet til sikkerheten og militæropplæringen i landet. De betales direkte med skatteinntekter fra de fire store (ikke-russiske) gruveselskapene. 

Rapporten hevder at Wagner leverte tjenester for rundt 114 millioner dollar i måneden, som blir betalt med det som omtales som «afrikansk blodgull».

En gruppe internasjonale forskere og menneskerettighetsaktivister står bak rapporten.

Den trekker frem disse sentrale punktene fra CAR, Sudan og Mali:

Den sentralafrikanske republikken (CAR)

  • Et av Wagnergruppens frontselskaper har eksklusiv rett til Ndassima-gruven. Det er landets største gullgruve, som skal kunne produsere 290 millioner dollar gull i året. 
  • Tilgangen til gruven skal være betaling for å støtte opp om regimet i landet. Ifølge bladet Africa Intelligence besøkte en sentral russisk etterretningsoffiser og Wagner-leder, Valery Zakharov, nylig CAR. Han skal ha besøkt flere gruver i landet.

Sudan

  • «Det russiske selskapet», som Wagnergruppen omtales som, kontrollerer et stort gullraffineri i Sudan. 
  • Det gjør at selskapet er sentralt i smugling fra landet. Beregninger viser at gull verdt 20 milliarder kroner smugles ut av Sudan hvert år. Wagnergruppen er blitt den største kjøperen av rågull fra Sudan. 
  • Det rapporteres stadig om russiske transportfly som er innom områder kontrollert av militsgruppen Rapid Support Forces (RSF).

Mali

  • Wagner betales i kontanter for tjenestene utført av de utenlandske leiesoldatene i Mali. Ifølge USAs etterretningstjenester dreier det seg om 10,8 millioner dollar i måneden. 
  • Militærjuntaen i landet henter det meste av sine penger fra noen få internasjonale gruveselskaper. 
  • Det kanadiske selskapet Barrick Gold skal være landets største skattebetaler. De skal ha betalt juntaen 206 millioner dollar i skatt i første halvår i 2023. De tre andre store selskapene er B2Gold, Resolute Mining og Allied Gold.

Rapporten viser at mye av gullet som smugles ut av Afrika havner i De forente arabiske emirater der det videreforedles slik at opphavet «forsvinner».

De største gruvene i Mali.

Oppskalering

Rapportforfatter Zoltàn Kész ser en oppskalering av samarbeidet mellom Wagnergruppen og den russiske stat om det han kaller blodgull-operasjoner. 

Han påpeker at i november 2023 undertegnet Russland en fireårlig avtale med militærjuntaen i Mali om å bygge det som kan bli Vest-Afrikas største gullraffineri.

– Juntaen har sagt at det nye 200-tonn-raffineriet vil gjøre at de kan få kontroll over all gullproduksjonen i landet, og vil trolig føre til økte skatter for de vestlige gruveselskapene. Disse selskapene bidrar allerede med 50 prosent av skatteinntektene til regimet. Samtidig vokser Wagners innflytelse i landet og regimets avhengighet av russiske leiesoldater øker, sier Kész.

Kreml bidrar nå også til å bygge ut havneanlegget i Port Sudan, på Sudans østkyst.

– Det vil trolig gjøre det enda lettere for russiske aktører å smugle industrielle nivåer med gull ut av landet, slik at det kommer hverken staten eller landets befolkning til gode.

Kész frykter at Russland planlegger å skaffe enda mer gull fra Niger og Burkina Faso. De har allerede undertegnet en avtale om militært samarbeid med det nye regimet i Niger om bygging av atomanlegg i begge landene.

Det russiske gullforedlingsanlegget i al-Ibaibiya i Sudan.

Støtter begge sider

– Har kampen i Sudan mellom regjeringshæren (SAF) og militshæren Rapid Support Forces (RSF) hatt noen innvirkning på gullhandelen?

– Det har påvirket Wagners mulighet til å hente ut gullinntekter fra landet. Gjennom et frontselskap, Al Sawlaj for Mining Ltd – kontrollerer Wagner et massiv gullforedlingsanlegg i al-Ibaibiya, som lokale kaller «gullbyen». I september 2023 sa en representant ved anlegget at de måtte innstille arbeid på grunn av konflikten mellom SAF og RSF.

– Kreml spiller trolig på begge sider i konflikten som en forsikringspolise, men har gitt betydelig støtte til RSF som begår alarmerende menneskerettighetsbrudd. De har hatt stor framgang i den senere tid, påpeker Kész.Powered by Labrador CMS