15 år etter de første funnene av store gassforekomster utenfor Tanzanias kyst, venter befolkningen fortsatt på konkrete resultater i form av arbeidsplasser og velstand. I den søvnige småbyen Lindi, der det er planer om et gigantisk LNG-anlegg, er kjøp og salg av fisk i dag den viktigste næringsveien.

Tanzania:

Frykt for at gass-investorer vil trekke seg fra gigantsatsing

Svært treg framdrift i forhandlingene om gjennomføringen av Tanzanias lovende naturgass-satsing skaper alvorlig bekymring blant investorene. I Tanzania er det frykt for at både investorene og de kommende milliardinntektene vil forsvinne. 

Publisert Oppdatert
LNG-anlegget er planlagt etablert nær byen Lindi sørvest for de store offshore gassfeltene.

Investeringsomfanget for den planlagte gigant-satsingen på flytende naturgass (LNG) har tidligere blitt beregnet til om lag 42 milliarder dollar (om lag 420 mrd. kroner) av den tanzanianske regjeringen selv. Det er en svimlende sum for et fattig afrikansk land – og tilsvarer om lag 1000 ganger årlig norsk bistand til landet.

Blant investorene som har vært engasjert i forhandlingene om offshore gassutvinning og LNG-anlegg er globale energigiganter som norske Equinor, Exxon Mobil og Shell.

Den trege framdriften i forhandlingene har likevel fått lokale kommentatorer og eksperter til å slå alarm, og de oppfordrer nå regjeringen til å balansere ressursutvinning opp mot internasjonale forpliktelser og nasjonale forventninger.

Equinor sier imidlertid til Panorama Nyheter at de fortsatt har tro på prosjektet.

– Gir Tanzania dårlig rykte

Den anerkjente tanzanianske professoren Hamidu Ismail Majamba, som spesialiserer seg på naturressurser og miljø, er alvorlig bekymret over potensielle juridiske og omdømmemessige konsekvenser som følge av forsinkelsene.

Hamidu Ismail Majamba, professor og ekspert på naturressurser.

– Stillstanden skader Tanzanias troverdighet som en pålitelig partner i internasjonale avtaler, og påvirker i neste omgang utenlandske investeringer som er avgjørende for nasjonens økonomiske vekst, sier Majamba.

Professoren mener at den trege håndteringen også kan ha politiske konsekvenser i form av redusert støtte til regjeringen. 

– Forsinkelsene i iverksettelsen av LNG-prosjektet kan gjøre at folks tillit til regjeringens evne til å utnytte naturressurser til folkets beste gradvis forsvinner, sier han. 

USA ga kraftig advarsel

USAs viseutenriksminister Joy Basu advarte nylig om at gigant-prosjektet står i fare på grunn av vedvarende forsinkelser i forhandlingsprosessen.

– Det er LNG mange steder rundt om i verden nå, og for Tanzania lukkes vinduet for akkurat denne investeringen raskt. Slike vinduer forblir ikke åpne for alltid, sa Basu.

Etter det Panorama erfarer skal et skifte av energiminister være noe av det som har forsinket prosjektet. 

Mens det for det for over ni måneder siden ble meldt at forhandlingene om en såkalt HGA-avtale (vertslandsavtale) mellom vertslandet og petroleumsselskapene var avsluttet, har den endelige signeringen latt vente på seg. Tanzanias nye energiminister Doto Biteko, som også fungerer som visestatsminister, kom nylig med en overraskende uttalelse til Bloomberg om at HGA «fortsatt er under forhandlinger».

Stort potensial for inntekter

LNG-prosjektets omfang savner sidestykke i Tanzanias økonomiske historie, og er blitt hyllet som en «silver bullet» og en vei ut av landets økonomiske bakevje. Men nå synes framdriften i forhandlingene med de internasjonale selskapene å ha stanset opp. Myndighetenes siste offisielle oppdatering ble gitt i mars i fjor. 

De fleste økonomiske eksperter er enige om at Tanzanias utvinnbare naturgass-ressurser, anslått til 55 billioner kubikkfot, innebærer et stort potensial for økonomisk vekst og velstand. I tillegg vil det bidra positivt til nasjonal energi-uavhengighet. 

Professor Majamba er enig, men advarer nå om at myndighetenes langsomme behandling av saken kan føre til at potensialet svekkes eller forsvinner uten å bli realisert. 

«Velkommen til Lindi» står det på skiltet utenfor byen, men foreløpig må oljeinvestorer som Equinor smøre seg med tålmodighet.

– Et brudd mot folkets rettigheter

Paul Kisabo, som arbeider med sosial rettferdighet ved Tanzanias Human Rights Defenders Coalition, mener at regjeringens langsomme håndtering av saken er å betrakte som et brudd mot folkets rett til økonomisk og sosial utvikling. 

– Vår bekymring er ikke bare forsinkelsen i seg selv, men implikasjonene den har for Tanzanias økonomi på lengre sikt. Landets enorme gassreserver kan være en game-changer, men forsinkelsen reiser spørsmål om effektiviteten og stabiliteten til Tanzanias politiske system, sier Kisabo.

Rettighetsaktivisten advarer om at «regjeringens inkompetanse» kan føre til et betydelig tilbakeslag for både nasjonen og dens folk. Mer enn 15 år etter at naturgassen ble funnet offshore utenfor landets kyst, er løftene om velstand og en slutt på fattigdommen for lokalbefolkningen fortsatt ikke oppfylt.

– Vi ble lovet en lysere fremtid

I hovedstaden Dar-es-Salaam setter den lokale innbyggeren Editha Nyallu ord på skuffelse og frustrasjon over forsinkelsene. 

Editha Nyallu, beboer i Dar es Salaam.

– Vi ble lovet en lysere fremtid, at vår elendighet ville ta slutt når naturgassen ble foredlet, og regjeringen begynte å høste fordelene, sier hun.

– Dessverre er alt vi har sett så langt en regjering som ser ut til å trekke føttene sine langsomt etter seg. Den engasjerer seg i endeløse forhandlinger med investorer, og etterlater oss i uvitenhet om hvordan det går.

Hun mener det planlagte anlegget for flytende naturgass (LNG), som skal bygges ved kysten i det sørlige Tanzania, er i ferd med å bli et nytt symbol på politiske lederes brutte løfter. 

– Våre ledere er mer interessert i personlige gevinster enn folks velferd. Det er nedslående å være vitne til at rikdommen under føttene våre blir sløst bort på grunn av ubesluttsomhet og mangel på engasjement, sier Nyallu.

Equinor har fortsatt håp

Equinor i Norge bekrefter på sin side overfor Panorama at framdriften i forhandlingene har vært tregere enn ventet, men sier at det kom positive signaler under Tanzanias president Samia Suluhu Hassans nylige statsbesøk i Norge. 

– Vi er oppmuntret av hennes offentlige uttalelser under besøket. Vi er klare til å ta neste steg som er å signere og iverksette avtalene. Vi mener Tanzania LNG er et attraktivt energiprosjekt som kan bli viktig for landet, sier Gisle Ledel Johannessen, pressetalsperson i Equinor.

Panorama har forsøkt å kontakte den tanzanianske regjeringens talsperson Mobhare Matinyi for en kommentar, men foreløpig uten svar.

Tanzanias president Samia Suluhu Hassan hilser på utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) da hun deltok på Oslo Energy Forum under sitt statsbesøk i Norge i februar.
Powered by Labrador CMS