Tanzanias president Samia Suluhu Hassan har et tøft reiseprogram. I fjor besøkte hun 19 land, og året før 17. Her ankommer hun Africa Climate Summit i Nairobi 5. september 2023.

President Samia Suluhu Hassan på Norges-besøk, ønsker norske investeringer i Tanzania

Næringslivssamarbeid, ikke bistand, vil stå i fokus når Tanzanias president gjester Norge neste måned. Det er, i seg selv, en nyhet i Norges forhold til sin tidligere «bistandsbaby».

Publisert Oppdatert

Samia Suluhu Hassan overtok presidentstolen etter den uberegnelige populisten, nasjonalisten og vaksinemotstanderen John Magufuli, som døde plutselig av ukjente årsaker. Det skjedde i «korona-året» 2021. 

Før dette var den velutdannede og erfarne parlamentarikeren visepresident i drøyt fem år.

Det internasjonale samfunnet liker hennes forsiktige, diplomatiske fremtoning bedre enn alle de kraftfulle ytringene som kom fra «bulldoseren» Magufuli. I sin snart tre år lange presidentperiode har hun bidratt til å gjenreise landets renommé internasjonalt, både blant statsledere, diplomater og – ikke minst – utenlandske investorer.

Sistnevnte er også viktig overfor Norge. Det norske statseide Equinor er største investor i et LNG-anlegg ved kysten av det sørlige Tanzania og er også en stor operatør på gassfeltene offshore. 

De totale investeringskostnadene ved prosjektene beløper seg til enorme 457 milliarder kroner, tilsvarende om lag 1000 ganger årlig norsk bistand til landet.

60-årsmarkering, 47 år siden sist

Når Samia Suluhu Hassan kommer på norgesbesøk 13. og 14. februar er det etter offisiell invitasjon fra Kong Harald og Dronning Sonja.

Statsbesøket markerer 60-årsjubileet for det diplomatiske samarbeidet mellom Norge og Tanzania. Det er det første tanzanianske statsbesøket i Norge på mer enn 16 år. Dengang i 2007 var det Jakaya Kiwkete som besøkte Norge. Før det igjen var det landsfaderen og ujamaa-sosialisten Julius Nyerere som ble tatt imot og Norges konge het Olav. Det var i 1976.

Mens Norges samarbeid med Tanzania de første fem tiårene var sterkt preget av utviklingssamarbeid, har bistanden sunket og næringsliv og investeringer blitt langt viktigere det siste tiåret.

Som snart 64-åring er den tanzanianske tidligere visepresidenten omtrent jevngammel med det norske bistandsengasjementet i landet. Landet ble uavhengig fra koloniherren Storbritannia i 1961 og med den sosialistiske landsfaderen Julius Nyerere i spissen appellerte det fattige landet til norske sosialdemokrater.

Norsk bistands-baby

Tanzania var i mange år, etter uavhengigheten i 1961, en favoritt blant norske bistandsmottakere i Afrika. Ikke noe annet land i verden fikk mer bistand i de første tiårene etter at Norge startet med u-hjelp (datidas ord for bistand).

I perioden 1962 til 2022 er det utbetalt til sammen 20,1 milliarder kroner (ikke inflasjonsjusterte tall) i norsk bistand til Tanzania, ifølge Norads statistikk. Toppåret var i 2010 da den øremerkede bistanden til Tanzania var på hele 749 millioner kroner, tilsvarende 1,05 milliarder kroner i 2023-kroner.

«Tanzania er i dag en av Afrikas raskest voksende økonomier, og norsk teknologi og kompetanse er etterspurt», skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding i forkant av besøket. Den vektlegger ellers at Norge og Tanzania har et bredt og gjensidig samarbeid om forskning, næringsliv og politisk dialog.

Norsk øremerket bistand til Tanzania, 1962-2022. Det er en tydelig nedgang etter toppåret 2010.

Vil delta på næringslivsseminar

Det er kjent at Samia Suluhu Hassan skal delta på et seminar i Oslo i regi av Norwegian-African Business Association (NABA).

– Vi gleder oss stort. Det er ikke hver dag det kommer statsbesøk fra afrikanske land, sier daglig leder Mathilde Thue. 

Seminaret, omtalt som et næringslivsforum på høyt nivå, har som uttalt mål å utforske muligheter for investeringer og partnerskap mellom de to landene.

Møtet, som allerede er fullbooket, vil samle representanter fra offentlig og privat sektor, med fokus på nøkkelsektorene energi, landbruk, helse og bærekraftig reiseliv.

– Våre medlemsbedrifter kommer, både store og små bedrifter, sier NABA-sjef Thue.

Ifølge NABA vil man diskutere sektorenes rolle i «å underbygge og drive bærekraftig utvikling og økonomisk motstandskraft i møte med global usikkerhet og sjokk», samt utforske effektive strategier for suksess.

Satte fart på Equinor-prosess

Panorama har tidligere gitt bred omtale av Equinors planlagte gass- og LNG-samarbeid med Tanzania, et samarbeid som kan bli Norges største næringslivssatsing i Afrika noen gang. 

Den nye kvinnelige presidenten fikk i den forbindelse skryt for å ha satt fart på prosessen, etter at den stanset opp og var nær ved å havarere under hennes forgjenger John Magufuli. 

I ettertid er det også inngått viktige intensjonsavtaler.

Equinor vil delta på NABA-møtet og muligens ha noen bilaterale samtaler, ifølge pressetalsperson Ola Morten Aanestad, men det er foreløpig ingen planer om egne markeringer eller nye underskrivinger av gass-avtaler med Tanzania.

Afrikanske statsledere omgir seg gjerne med store delegasjoner. I dette tilfellet er det antatt at også andre tanzanianske regjeringsmedlemmer og representanter for embetsverket vil delta sammen med presidenten. Etter det Panorama erfarer er det ennå ikke avklart hva det totale antallet i den tanzanianske delegasjonen blir. 

Les mer: Tanzania: Equinor og Shell nærmer seg underskriving av gigant-avtale

Skal også besøke paven

For den tanzanianske «turbo-presidenten», som drar på hyppige utenlandsreiser, er Norge bare ett av tre stoppesteder på reisen. Hun skal også innom Indonesia og Vatikanet, ifølge nettavisen East African.

I fjor besøkte Hassan 19 ulike land og året før 17.

Begrunnelsen for besøket i Vatikanet, der hun også skal møte pave Frans, er at den katolske kirken spiller en viktig rolle innen utdanning og helse i Tanzania. Den står bak driften av 240 barnehager, 147 barneskoler (1.-7. klasse), 245 ungdomsskoler (8.-13. klasse), 110 yrkesrettede kurssentre og fem universiteter, opplyser landets myndigheter. I tillegg drifter den katolske kirken 473 helseinstitusjoner.

(Artikkelen er korrigert per 31. januar med opplysninger om at president Jakaya Kikwete besøkte Norge i 1976.)

Powered by Labrador CMS