FN-domstolen (ICJ) i Haag gir Israel ordre om å innføre hastetiltak på Gazastripen

FN-domstolens beslutning:

 – Dette er en marsjordre for å forebygge folkemord

FN-domstolen (ICJ) gir Israel ordre om å innføre hastetiltak på Gazastripen. Israel må sørge for at landets soldater ikke begår folkemord, ifølge kjennelsen. Jan Peder Egenæs i Amnesty International sier beslutningen er en marsjordre til alle land.

Publisert Oppdatert

Det er nå uhyre viktig at alle land som sender våpen til Israel, stopper omgående, sier generalsekretær Jan Peder Egenæs i Amnesty.

 – Vi minner alle verdens land om hva dette betyr. Dette er en marsjordre for at de skal gjøre alt i deres makt for å forebygge folkemord.

Domstolen, som er FNs øverste juridiske organ, har også konkludert med at palestinerne på Gazastripen har rett til å bli beskyttet mot folkemord. Den konkluderer også med at domstolen har jurisdiksjon til å behandle saken som Sør-Afrika har anlagt mot Israel.

Israel blir beordret til å iverksette tiltak for å hindre folkemord og blir også bedt om å straffe de som oppfordrer til folkemord. Domstolen ber i tillegg Hamas om å legge ned våpnene og frigi alle gisler.

– Alle parter på Gazastripen er forpliktet til å følge folkeretten, heter det i kjennelsen, som ble lest opp av dommerpanelets leder Joan Donoghue.

Vil fortsette krigen

FN-domstolens (ICJ) kjennelse er en bindende juridisk forpliktelse, sier den palestinske utenriksministeren Riyad al-Maliki.

– Vi oppfordrer alle stater til å sørge for at de grepene ICJ har beordret implementeres av alle land, deriblant av Israel.

Hamas-talspersonen Sami Abu Zuhri kaller avgjørelsen en viktig utvikling.

– Vi ber om at okkupanten tvinges til å implementere rettens avgjørelser, sier Zuhri.

Han sier dette bidrar til å «isolere Israel og avsløre deres forbrytelser i Gaza.»

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller FN-domstolens (ICJ) vilje til å diskutere påstander om folkemord «en skam som ikke viskes ut på generasjoner».

– Vi vil fortsette å forsvare oss selv og våre borgere mens vi følger folkeretten, sier Netanyahu i en uttalelse.

Han kaller Israels krig «rettferdig uten sidestykke» og sier kjennelsen fra ICJ er «skandaløs».

Videre legger statsministeren til at Israel fortsetter krigen fram til alle gislene har kommet hjem og «Gaza ikke lenger er en trussel mot Israel».

– Som alle land har Israel en grunnleggende rett til selvforsvar. Forsøket på å nekte Israel denne grunnleggende retten er åpenlys diskriminering mot den jødiske staten.

– Våpenhvile, våpenembargo og humanitær hjelp

Sjef i Amnesty Norge, John Peder Egenæs .

Kjennelsen er bindende, men domstolen har ingen sanksjonsmulighet. Derfor er det høyst usikkert om Israel vil følge domstolens kjennelse.

– Alle land som har signert konvensjonen har en plikt til å minimere risikoen for folkemord, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty, i en kommentar til NTB.

Han lister opp det han mener trengs på Gazastripen: Våpenhvile, global våpenembargo av Israel og omfattende humanitær hjelp.

– Dagens utvetydige kjennelse i FN-domstolen må føre til en umiddelbar stans i de pågående krigshandlingene og de umenneskelige lidelsene i Gaza. Israel har et særlig ansvar for å sikre en våpenhvile og storstilte leveranser av humanitær hjelp til palestinske sivilbefolkningen, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Fakta om FNs folkemordkonvensjon:

  • Folkemordkonvensjonen er en del av folkeretten og ble vedtatt av FNs hovedforsamling 9. desember 1948. Den anses for å være den første blant FNs menneskerettskonvensjoner.
  • Konvensjonen hadde til hensikt å forby handlinger som Nazi-Tyskland utførte mot jødene og andre grupper under annen verdenskrig.
  • Den definerer folkemord som handlinger begått helt eller delvis for å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe.
  • Følgende handlinger inngår i definisjonen:
  • Å drepe medlemmer av gruppen
  • Å utsette medlemmer av gruppen for legemlig eller sjelelig skade
  • Å bevisst utsette gruppen for levevilkår som tar sikte på å bidra til dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis.
  • Å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen.
  • Med makt overføre barn fra en gruppe til en annen
  • Konvensjonen krever at FNs medlemsland iverksetter tiltak for å hindre folkemord. Den skal også sikre at de som begår folkemord, blir straffeforfulgt.

Kilde: FN-sambandet

Han påpeker at det er umulig å etterleve domstolens krav om å sikre folket i Gaza vann, mat og humanitær hjelp hvis ikke kamphandlingene stanser.

Les også:  Nordmenn har gitt over 116 millioner til Gaza – men lite av hjelpen slipper inn

Mener avgjørelsen må få konsekvenser også i Norge

FN-domstolens avgjørelse i folkemordsaken mot Israel må få konsekvenser både i Gaza og i Norge, krever SV-leder Kirsti Bergstø.

– Denne meldingen viser sakens dype alvor og må få store konsekvenser. Det vil ta år før en rettskraftig dom. Men at domstolen nå finner det nødvendig å legge inn så sterke tiltak, betyr at det er klar fare for folkemord. Dette må få store konsekvenser for norsk politikk, sier Bergstø.

Hun sier at FN-domstolens avgjørelse om å åpne folkemordsak og kreve at Israel innfører hastetiltak, forplikter Norge og resten av verden.

– Regjeringa må derfor straks ta den indirekte våpeneksporten til Israel på langt større alvor. Regjeringa må sørge for at våpen produsert av norske selskap ikke finner veien til Israel.

Hun legger til at Norge også må bidra i arbeidet med å etterforske krigen. Hun ber Kripos intervjue norskpalestinere som er evakuert fra Gaza.

Venstre-leder Guri Melby krever at Norge nå legger mer press på partene i Gaza-krigen for å få til en varig våpenhvile.

– Jeg forventer at regjeringen kommer på banen og stiller krav til partene. ICJs kjennelse viser også at regjeringen må gjøre mer for å legge press på partene om å få til varig og umiddelbar våpenhvile. 10.000 døde barn er 10.000 for mange, sier Melby.

– En milepæl i jakten på rettferdighet

Sørafrikanske myndigheter er svært fornøyd med kjennelsen i FN-domstolen (ICJ) som gir Israel ordre om å innføre hastetiltak for å unngå folkemord.

– Dagens kjennelse er en avgjørende seier for folkeretten og en milepæl i jakten på rettferdighet for det palestinske folk, uttaler sørafrikanerne.

De legger til at de er takknemlige for en rask avgjørelse fra ICJ og at de håper Israel ikke vil jobbe for å motvirke kjennelsen.

– Sør-Afrika vil fortsette å handle innenfor internasjonale institusjoner for å beskytte rettighetene til palestinere i Gaza.

Det var Sør-Afrika som fremmet sak mot Israel i ICJ i utgangspunktet.

– Må forholde seg til dommen

Kjennelsen i ICJ vil føre til mange problemer for Israel, sier folkerettsekspert Cecilie Hellestveit.

– Dette er en stor seier for Sør-Afrika og palestinerne, sier hun til NRK.

Hun viser til at alle land som har ratifisert Folkemordkonvensjonen nå får rettslige forpliktelser.

Hellestveit tror Israel kommer til å endre sin krigføring som følge av dommen.

– At de kommer til å forholde seg til dette, er ganske åpenbart, mener hun.

Domstolen påla Israel å gjennomføre tiltak for å beskytte palestinerne, men ga ikke ordre om å stanse krigføringen. Dette har ikke domstolen jurisdiksjon til, påpeker juristen, som er tilknyttet Folkerettsinstituttet.

Hun sier kjennelsen kommer til å påvirke Israels tilgang på våpen og relasjoner til andre stater.

Powered by Labrador CMS