Bildet er fra et utendørs-krematorium i New Delhi i april 2021.

Nye korona-anslag fra WHO:

India: 481 000 indere døde av pandemien WHO: 6,5 millioner indere døde av pandemien

Opp mot 16 millioner mennesker kan ha dødd som følge av koronapandemien i 2020 og 2021, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Anslaget er tre ganger så høyt som landenes egne offisielle tall.

Publisert

Det enorme tallet er basert på beregninger av overdødelighet. Dermed inngår både de som døde av covid-19, og de som mistet livet som følge av pandemiens ringvirkninger.

– Vi må hedre alle de som på tragisk vis fikk livene sine forkortet. Men vi må også holde oss selv og våre politikere ansvarlige, sier Samira Asma, WHOs sjef for dataanalyse.

Etter omfattende analyser anslår WHO nå at mellom 13,3 og 16,6 millioner mennesker døde som følge av pandemien i 2020 og 2021. Det øvre anslaget er omtrent det tredobbelte av de offisielle tallene fra verdens land i samme periode.

Den store forskjellen skyldes at WHO har basert seg på beregninger av overdødelighet. Slike beregninger gjøres ved å sammenligne det totale antallet dødsfall under pandemien med antallet man antar ville dødd i en normalsituasjon.

Overbelastede sykehus

Dermed inkluderes dem som mistet livet som følge av pandemiens ringvirkninger. Eksempler er pasienter med andre sykdommer som fikk dårligere behandling fordi helsevesenet var overbelastet.

Pandemiens ringvirkninger førte trolig også til at noen liv ble reddet – for eksempel fordi færre omkom trafikken og i arbeidsulykker. Dødsfallene som trolig ble unngått, trekkes fra i beregningene av overdødeligheten.

WHOs anslag tyder på at 68 prosent av de «ekstra dødsfallene» fant sted i ti land:

Brasil, Egypt, India, Indonesia, Mexico, Peru, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia og USA.

Denne typen beregninger er politisk kontroversielle i enkelte land. Myndighetene i India har kritisert metodene WHO har brukt til å anslå at opptil 6,5 millioner indere kan ha dødd som følge av pandemien. Det offisielle antallet koronadødsfall i India er 481 000.

– Trenger økt kapasitet

WHO-anslagene bekrefter at det var menn som ble rammet hardest av koronapandemien. På verdensbasis ser det ut til at 57 prosent av de døde var menn.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sier at tallene bør få verdens land til å investere i økt kapasitet for å kunne håndtere framtidige helsekriser. Uavhengige forskere som har undersøkte overdødeligheten, har også kommet fram til langt høyere dødstall enn de offisielle koronadødsfallene.

Ifølge en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Lancet, døde over 18 millioner mennesker som følge av pandemien. Å komme fram til et helt sikkert tall, er trolig umulig. Årsaken er mangelfull statistikk over dødsfall og dødsårsaker i en rekke land.

Powered by Labrador CMS