Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er bekymret over menneskerettssituasjonen i Kinas Xinjiang-provins og ber landets ledelse om å stanse vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er bekymret over menneskerettssituasjonen i Kinas Xinjiang-provins og ber landets ledelse om å stanse vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter.

Huitfeldt ber Kina respektere menneskerettighetene

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier situasjonen i Kinas Xinjiang-provins er svært bekymringsfull og ber landet respektere menneskerettighetene.

Publisert Oppdatert

FNs høykommissær for menneskerettigheter konkluderer i en fersk rapport med at behandlingen av den muslimske uigur-minoriteten i Kinas Xinjiang-provins kan være en forbrytelse mot menneskeheten.

– Vi har etterlyst rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter i lang tid og ønsker den velkommen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Rapporten er grundig og presenterer funn som er svært bekymringsfulle. Konklusjonen i rapporten er at det er begått alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang mot uigurer og andre muslimske minoriteter, og at handlingene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, konstaterer hun.

Norge lufter jevnlig sin bekymring over brudd på menneskerettighetene i Xinjiang-provinsen med kinesiske myndigheter, sier Huitfeldt.

– Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere alle sine menneskerettighetsforpliktelser, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter, og til å samarbeide fullt ut med FNs menneskerettighetsinstitusjoner for å sikre overholdelse av bindende, internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, sier hun.

Folkemord

USAs utenriksminister Antony Blinken går også hardt ut mot kinesiske myndigheter og krever at de stilles til ansvar for det president Joe Bidens administrasjon har betegnet som et folkemord på uigur-minoriteten.

– Denne rapporten styrker og bekrefter vår dype bekymring knyttet til det pågående folkemordet og forbrytelsene mot menneskeheten som kinesiske myndigheter begår mot uigurene, heter det i en uttalelse fra Blinken.

FNs generalsekretær António Guterres ber Kina følge opp kritikken og anbefalingene i den knusende rapporten fra FNs avtroppende høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.

Rapporten «bekrefter det generalsekretæren ganske lenge har sagt om Xinjiang, nemlig at menneskerettighetene må respekteres og at uigursamfunnet må respekteres», sier en talsmann for Guterres.

Fabrikkert løgn

Ledelsen i Beijing reagerer sterkt på anklagene og kritikken.

– Den såkalte Xinjiang-saken er en fullstendig fabrikkert løgn, motivert av politiske hensyn. Formålet er definitivt å undergrave Kinas stabilitet og å hindre Kinas utvikling, sier Kinas FN-ambassadør Zhang Jun.

IIfølge ham er rapporten, som ble offentliggjort samme dag som Bachelet hadde sin siste dag i jobben som høykommissær, et resultat av «politisk press» fra vestlige land.

Bachelet har flere ganger sagt at en av grunnene til at rapporten ble forsinket er at den først ble sendt til Beijing for kommentarer, en vanlig praksis med slike rapporter. Zhang hevder at Kina ikke fikk se rapporten.

– Den undergraver samarbeidet mellom FN og et medlemsland. Den er en åpenbar innblanding i Kinas interne anliggender, hevder han.

Powered by Labrador CMS