Til høsten åpner Norge for første gang en ambassade i Senegals hovedstad Dakar.

Norge åpner ambassade i Dakar 
– skal revidere Sahelstrategien

I fjor stengte Norges ambassade i Mali dørene. Nå skal en ny ambassade i Senegal, ivareta forholdet til Mali, Burkina Faso, Mauritania, Niger og Tsjad. – Dakar er et godt sted å legge øret til bakken når vi ønsker å bidra til stabilitet og utvikling i Sahel, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til Panorama.

Publisert Oppdatert

– Senegal er en viktig multilateral samarbeidspartner for Norge, blant annet i kampen mot klimaendringer, men også for matsuverenitet, demokrati og menneskerettigheter.

Det sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til Panorama etter at det i dag ble kunngjort at Norge for første gang skal åpne ambassade i Dakar.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

I en pressemelding fra Utenriksdepartementet (UD) heter det at «det er i Norges interesse å være sterkere til stede i Vest-Afrika og Sahel og utvikle partnerskap med innflytelsesrike land i den delen av Afrika». De fire utsendte norske diplomatene skal, sammen med lokalt ansatte, jobbe for stabilisering og utvikling i regionen, heter det.

– I tillegg ønsker vi å sørge for at vi har de beste analysene av hva som skjer på bakken i regionen. Dette er en region med betydelige behov og glemte kriser, sier Tvinnereim.

– På tampen av 2023 ble ambassaden i Mali stengt: Hvorfor er Dakar et godt alternativ?

– Senegal er en viktig aktør i regionen, et land i spennende utvikling og Dakar er et godt sted å legge øret til bakken når vi ønsker å bidra til stabilitet og utvikling i Sahel.

– Ingen utviklingspolitisk dreining

I 2022 ga Norge 569 millioner kroner i bistand til Mali, Burkina Faso, Niger og Senegal. Støtten gikk primært til humanitær innsats, konfliktforebygging og utdanning. 

Tvinnereim sier regjeringen ønsker å videreføre Sahelsatsingen og at Utenriksdepartementet nå går i gang med å revidere strategien for Sahel. 

– Det ligger ingen utviklingspolitisk dreining eller nye prioriteringer her. Dette handler om praktiske behov for å ha tilstedeværelse i Sahel og Vest-Afrika, sier Tvinnereim.

– Noen har nok lest nedleggelse av Bamako-ambassaden, og den ekstremt krevende sikkerhetssituasjonen i regionen, som et tegn på at Sahel ville bli nedprioritert i norsk bistand. Er dette grepet en tilbakevisning av et slikt perspektiv?

– Ja. Nedleggelsen av ambassaden handlet om sikkerhet, ikke innsparinger – og intensjonen har hele tiden vært å finne et nytt sted for ambassaden, slik at vi kan opprettholde diplomatisk tilstedeværelse i regionen. Vi må innrette oss litt annerledes i tråd med den svært uheldige utviklingen vi har sett i Sahelregionen de siste årene, der eksempelvis de humanitære behovene fortsetter å øke. Men humanitær innsats i Sahel vil fortsatt være svært viktig i norsk bistand, sier Tvinnereim.

– Å bidra til fred og stabilitet er en enorm oppgave i et område der den humanitære situasjonen er ekstremt alvorlig. I Burkina Faso lider for eksempel 25 prosent av barna under fem år av «sviktende lengdevekst» (stunting), og Verdens matvareprogram frykter «lommer av sult» i nær fremtid. Tenker du at Norge kan gjøre en forskjell i regionen?

– Selvfølgelig kan vi det. Vi vet fra den forrige evalueringa av norsk Sahelbistand at den har bidratt til bedre matsikkerhet. Og selv om dette er krevende arbeid og sikkerhetssituasjonen i flere land er blitt verre, er det viktig at vi ikke gir opp – for med norsk bistand kan vi bidra til å hjelpe veldig mange mennesker i denne regionen. 

Hun påpeker at det nå er stor «konkurranse» om midlene. 

– Vi ser for eksempel at det er store udekkede behov for humanitær bistand i Gaza, i Sudan eller i andre underfinansierte kriser på det afrikanske kontinentet. 

Hun sier UD nå må arbeide innovativt, men også tenke langsiktig. 

– Humanitært engasjement, fred og stabilisering er viktig også for langsiktig utvikling. I Sahel må vi spesielt innrette innsatsen vår mot regionens unge. Yrkesopplæring og jobbskaping er viktig for å gi fremtidshåp og hindre rekruttering til terrororganisasjoner.

– Må ta en fot i bakken og tenke annerledes

– Du sier behovene øker; betyr det mer penger til humanitær innsats i Sahel fremover?

– Nei. Vi må nå ta en fot i bakken for å se hvordan utviklingen gjør at vi må jobbe annerledes, også kommer det en revidert Sahelstrategi. Denne vil reflektere den siste utviklingen i regionen og ta høyde for den usikkerheten som råder, sier Tvinnereim.

– Hvordan ser du konkret for deg at Norges Sahelstrategi må tilpasses når ambassaden ikke lenger skal være i Bamako, men i Dakar?

– Vi må i hvert fall ha en grundig aktøranalyse, og dette er en av grunnene til at Senegal er et bra sted å være. Flere av de internasjonale organisasjonene og sivilt samfunn har regionale kontorer i Dakar. Vår tilstedeværelse vil styrke kontakten med disse. Samtidig blir det viktig med besøk og god kontakt med landene i Sahel hvor vi ikke har fast tilstedeværelse. Men den reviderte strategien kommer fortsatt til å fokusere på humanitær innsats, utvikling, fred og stabilitet. Dette er selvfølgelig ikke noe nytt – dét som er nytt er at bakken har blitt litt brattere, sier Tvinnereim.

– Hvorfor skal egentlig Norge bidra til framskritt og muligheter for unge i Sahel?

– Fordi Sahel er en hardt rammet region, med en rekke konflikter og klimaendringer. Sahel er en strategisk region for Afrika, og er del av konteksten det er viktig å investere i. Norge har hatt engasjement i Sahel i lang tid, og jeg er opptatt av at vi skal være en langsiktig og troverdig partner, sier Tvinnereim.

Powered by Labrador CMS