Ulovlig avskoging av regnskogen i Colombia. Bildet er tatt i september 2020. Foto: Raul Arboleda / AFP / NTB
Ulovlig avskoging av regnskogen i Colombia. Bildet er tatt i september 2020. Foto: Raul Arboleda / AFP / NTB

Medie-gransking:

Klimakvoter basert på regnskog har liten effekt

Klimakvoter basert på bevaring av regnskog får kraftig kritikk i en undersøkelse utført av blant andre The Guardian og Die Zeit.

Publisert

Kritikken retter seg mot kvoter som vurderes og godkjennes av organisasjonen Verra, som også utarbeider vurderingsmetoden.

Slike kvoter er blitt solgt til en rekke store selskaper som frivillig ønsker å redusere sitt klimafotavtrykk. Tanken er at de betaler for bevaring av regnskog som ellers ville blitt hogget – og dermed forhindrer klimautslipp fra avskogingen.

Men ifølge den nye undersøkelsen bidrar under ti prosent av Verra-kvotene til en reell reduksjon av avskoging.

Systemgransking

En av årsakene skal være feil i beregningene av hvor mye skog som ville forsvunnet dersom ingen bevaringsprosjekter var igangsatt.

Granskingen av systemet er gjennomført av The Guardian , Die Zeit og SourceMaterial, en organisasjon for undersøkende journalistikk. De har blant annet basert seg på tidligere forskning på kvotehandel-systemet.

Verra er sterkt uenig i konklusjonene og mener forskernes metoder ikke fanger opp den reelle effekten av prosjektene i de aktuelle lokalsamfunnene i regnskogen.

Powered by Labrador CMS