IMF-sjef Kristalina Georgieva vil sikre 100 milliarder dollar i økt valutatilgang til utviklingsland som sliter tungt under koronapandemien. Det vil komme som et ledd i en historisk økning av IMFs reservevaluta SDR. Foto: Ludovic Marin / EPA / NTB
IMF-sjef Kristalina Georgieva vil sikre 100 milliarder dollar i økt valutatilgang til utviklingsland som sliter tungt under koronapandemien. Det vil komme som et ledd i en historisk økning av IMFs reservevaluta SDR. Foto: Ludovic Marin / EPA / NTB

IMF: Vil sikre 100 milliarder dollar til utviklingsland i krise

Kriserammede utviklingsland får en solid håndsrekning fra Det internasjonale pengefondet (IMF), som planlegger å gjøre rekordstore ressurser tilgjengelige. IMF-direktør Kristalina Georgieva sier at målet er 100 milliarder dollar til de mest sårbare landene.

Publisert

Det internasjonale pengefondet (IMF)

- Det internasjonale pengefondet (IMF) er en internasjonal organisasjon med hovedkontor i Washington DC, USA. Ble opprettet i 1945. Alle verdens land er medlemmer.

- IMF skal arbeide for økonomisk vekst og global finansiell stabilitet. Har en viktig rolle for i å sikre land tilgang på internasjonal valuta i kriseperioder.

- Kristalina Georgieva har vært administrerende direktør for IMF siden 2019.

- IMF arbeider ofte i samarbeid med Verdensbanken, som også holder til i Washington DC.

IMFs Special Drawing Rights

- Special Drawing Rights (SDR), eller på norsk spesielle trekkrettigheter, er et internasjonal betalingsmiddel som forvaltes av IMF.

- Verdien av én SDR settes gjennom en kurv av ulike valutaer (amerikanske dollar, euro, japanske yen, britiske pund og kinesiske renminbi). SDR kan oppfattes som en form internasjonal reservevaluta, men kan kun brukes som betalingsmiddel mellom land.

- Alle medlemsland i IMF har tilgang på SDR etter en bestemt fordelingsnøkkel.

- SDR ble opprettet i 1969, og det har siden vært flere nytildelinger. Den siste var i 2009, i kjølvannet av den internasjonale finanskrisa.

- En ny tildeling av SDR til en samlet verdi av 650 milliarder dollar kan bli vedtatt i august, som svar på de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Dette vil være den største utvidelsen av SDR noen gang.

- En utvidelse av SDR vil gi alle land økte finansielle ressurser.

Covid-19-pandemien har rammet en rekke utviklingsland hardt, og mange steder forsterket gjeldsproblemene som fantes allerede før pandemien. Rike land som Norge har i stor grad vært i stand til å beskytte sine egne innbyggere som har mistet arbeid og inntekt. Det har mange utviklingsland ikke kunnet gjøre.

I stedet har det gått motsatt vei. Antall ekstremt fattige kan ha økt med nærmere 100 millioner under pandemien, ifølge en ny analyse. En stor del av verden står fortsatt uten vaksiner og liten beskyttelse mot nye bølger av pandemien.

- Mange utviklingsland går gjennom sin tredje eller fjerde bølge av covid-19 uten utsikt til tilgang på vaksiner. Mens pandemien fortsetter, blir allerede begrensede ressurser spredt tynnere utover, sa lederen for FNs utviklingsprogram (UNDP), Achim Steiner, på et pressemøte for noen dager siden.

Han viste til at antallet land som står i fare for å havne i gjeldskrise har økt, og at mange har akutt behov for hjelp.

Gigantisk håndsrekning

I denne dystre situasjonen kommer Det internasjonale pengefondet (IMF), en internasjonal organisasjon der alle land i verden er medlemmer, med en gigantisk håndsrekning. IMF forbereder nå et historisk vedtak om ny tildeling og en massiv utvidelse av sine såkalte Special Drawing Rights, eller spesielle trekkrettigheter, på hele 650 milliarder dollar.

Special Drawing Rights (SDR) er IMFs internasjonale reservevaluta, som alle land har tilgang til. SDR kan brukes som sikkerhet for lån. De kan også veksles om og brukes til å kjøpe vaksiner eller betale avdrag på gjeld.

Om IMF vedtar ny tildeling av SDR kan det sammenlignes med om Norges Bank eller en annen sentralbank trykker mer penger. Det vil si at myndighetene i det enkelte land får tilgang på økt pengemengde, som aldri skal betales tilbake. Om landet velger å veksle inn SDR og ta pengene i bruk, blir det som om landet får et rimelig lån til lav rente.

Vil gi økonomisk pusterom

Dagens planer om nytildeling av SDR er den største i IMFs historie. 650 milliarder dollar (5 500 milliarder kroner) tilsvarer fire ganger det verden gir i bistand årlig, eller halve verdien av det norske Oljefondet.

Det vil gi pusterom for mange utviklingsland som sliter tungt. Zambia, Jordan, El Salvador, Benin og Togo er land som ifølge kredittratingselskapet S&P vil få en akseptabel økonomisk situasjon om SDR-utvidelsen gjennomføres som foreslått, melder nyhetsbyrået Reuters.

Samtlige utviklingsland vil imidlertid nyte godt av det historiske vedtaket, i form av styrking av egen økonomi og økt tilgang på sårt tiltrengt utenlandsk valuta.

SDR-utvidelsen kommer i tillegg til de andre tiltakene som IMF har satt i verk under pandemien, og som er spesialtilpasset det enkelte land.

Norge støtter SDR-tildeling

Forslaget ble fredag behandlet av styret i IMF, som går videre med planene. Det endelige vedtaket vil antagelig komme i august av alle medlemslandene i fellesskap.

Norge støtter utvidelsen.

- Vi har vært positive til ny tildeling av SDR helt siden forslaget kom opp i fjor. I den kritiske situasjonen pandemien har skapt er det viktig at verdenssamfunnet støtter de mest sårbare landene, skriver statssekretær Sverre Vatnar (KrF) i en epost til Bistandsaktuelt.

- Ønsket om hjelpe de mest sårbare er den viktigste årsaken til SDR-tildelingen, sier han.

Stemmefordelingen og regelverket i IMF er utformet slik at ett land, USA, kan stoppe alle forslag om utvidelse av SDR. Under president Donald Trump blokkerte USA forslaget, som kan opp allerede tidlig på fjoråret. Årsaken antas å være at USA ikke ønsket å bidra til at Iran, og andre land som USA er i konflikt med, skulle få bedret sin økonomiske situasjon.

Med president Joe Biden i Det hvite hus ble det klart at USA har snudd, og støtter en nytildeling av SDR. Det samme har de andre G7-landene gjort.

Vil overføre fra rike land til fattige

En av IMFs hovedoppgaver er å sikre at land har tilgang på internasjonal valuta under kriser, og at en krise i et land ikke skal forplante seg til andre land på grunn av betalingsproblemer. Reglene sier at IMF må øke trekkrettighetene til alle land samtidig, etter en fastlagt fordelingsnøkkel basert på økonomisk størrelse.

Det betyr at hovedtyngden av SDR-utvidelsen vil gå til rike land som egentlig ikke trenger den. Dette på tross av at begrunnelsen for utvidelsen i stor er hensynet til lav- og mellominntektsland.

Av en utvidelse på 650 milliarder dollar vil bare 21 milliarder gå til lavinntektsland. Totalt vil 274 milliarder gå til det IMF kaller «emerging and developing countries». Resten går til rike land.

For å bøte på dette har det vært tatt til orde for at SDR som gis til rike land frivillig kan gis bort eller lånes bort til utviklingsland. Hvordan og i hvilket omfang dette vil skje, er fortsatt i støpeskjeen.

- Kritisk tidspunkt for Afrika og verden

IMF-direktør Kristalina Georgieva deltok i forrige uke på årsmøtet for Den afrikanske utviklingsbanken, og gjentok da det hun tidligere har sagt om at målet er at 100 milliarder dollar skal gjøres tilgjengelig for de de fattigste og mest utsatte landene. Det vil kreve omfattende overføringer av SDR fra rike til fattige land, eventuelt kombinerte med andre ordninger.

- Vi er på et kritisk tidspunkt for Afrika og verden, og mer enn noen gang må vi stå sammen for å få en slutt på pandemien og sikre gjenoppbygging, sa Georgieva.

Både G7-landene og Kina skal ha støttet en slik omfordeling i prinsippet. IMF har allerede en fondsordning, kalt Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) som har vært brukt til dette formålet i mindre skala.

For Afrikas del vil afrikanske land få økt sine trekkrettigheter med 33 milliarder dollar, uten omfordeling. Det vil bety mye for mange land. Om det i tillegg blir en omfordeling av SDR fra rike land til utviklingsland, vil Afrikas andel bli betydelig større.

Krevde ett år med intenst press

Aldo Caliari, som er leder for politikkutforming i Jubilee USA Network, en organisasjon som blant annet arbeider for gjeldslette for utviklingsland, sier at den planlagte utvidelsen av IMFs SDR er et framskritt. Han viser til at en rekke aktører har arbeidet intenst i mer enn et år fra forslaget først kom til det nå ligger an til å bli vedtatt.

Samtidig mener han behovene er enda større enn det som nå ligger på bordet. SDR er ikke et presist virkemiddel, fordi det er en ordning som gjelder alle land.

- Jubilee USA Network argumenterte for en SDR-tildeling på 3000 milliarder dollar nettopp på grunn av den skjeve fordelingen, der bare om lag en tredel av beløpet går til utviklingsland, skriver Caliari i en epost til Bistandsaktuelt.

Han viser til anslag fra IMF om at lavinntektsland alene vil trenge 200 milliarder dollar for å komme seg gjennom pandemien, og ytterligere 250 milliarder for å komme tilbake på samme utviklingsbane for økonomisk vekst som høyinntektsland.

Organisasjonen ønsker en overføring av trekkrettigheter fra rike land til utviklingsland velkommen, og mener at ikke bare lavinntektsland, men også mellominntektsland må ha tilgang til dette.

UNDP: Verden må handle nå

FNs utviklingsprogram (UNDP) går helhjertet inn for en utvidelse av SDR og ønsker en løsning som gir kraftig økning i tilgang på kapital for lav- og mellominntektsland. UNDP mener at verden har et felles ansvar for at alle land kommer helskinnet gjennom pandemien.

- Når alt kommer til alt er vi en global økonomi, der vi må komme oss på fote sammen. Ikke bare når det gjelder å få viruset under kontroll, men også i økonomisk forstand, understreket UNDP-leder Achim Steiner på pressemøtet i forrige uke.

Han sa at IMFs planlagte utvidelse av SDR er større enn Marshall-hjelpen, den amerikanske støtten til gjenoppbygging av Vest-Europa etter andre verdenskrig.

UNDP har også et øye på gjenoppbyggingen etter pandemien, og mener at utviklingsland må tilføres ressurser nå, slik at de kan håndtere både gjeldskrise og klimakrise samtidig. I en fersk rapport viser UNDP at land som er mest utsatt for gjeldskrise i stor grad er de samme landene som også er mest utsatt for framtidig klimakrise.

Norge vil vente og se

Ikke alle land er enige i at overføring av SDR fra rike land til utviklingsland vil være av avgjørende betydning. Norge er avventende til spørsmålet, og mener at hjelp til utviklingsland like gjerne kan gis gjennom lån eller gaver på annen måte.

- Dersom SDR-tildeling kan bruke til å hjelpe sårbare land utover den betydelige hjelpen som ligger i styrkingen av deres internasjonale reserver, er vi positive til det. Men vi er spørrende til hvor stort potensialet er, skriver statssekretær Sverre Vatnar i en epost.

Vatnar legger til at bildet kan se annerledes ut for andre land, og at Norge er positiv til å vurdere konkrete forslag når de kommer på bordet.

Powered by Labrador CMS