WTO utsetter sitt 12.ministermøte som skulle funnet sted i Geneve i morgen, tirsdag. Foto: NTB

Viktig patent-møte utsatt - det nye viruset skaper frykt

Utbruddet av den nye virus-varianten førte til at den planlagte møtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) tirsdag , er utsatt. Reiserestriksjoner og karantenekrav gjorde det for vanskelig for verdens ministre å møtes. – Den nye mutanten vises hvor mye det haster å få på plass et patentfritak, sier Elin Hoffman Dahl i Access-kampanjen.

Publisert

WTO har bestemt seg for å utsette sitt 12.ministermøte som skulle funnet sted i Geneve i morgen, tirsdag.

Årsaken er at det nye omikron-viruset som først ble påvist i Sør-Afrika, har ført til reiserestriksjoner til Sveits. Det gjør at mange ministre og delegater ikke kunne være fysisk til stede på forhandlingene.

- Dette ville gjort deltakelse på samme betingelser umulig, sa WTOS generalsekretær Ngozi Okonjo-Iweala. Hun pekte på at mange delegasjoner mener at å møtes virtuelt ikke gir det samspillet man trenger i slike komplekse forhandlinger.

- Dette har ikke vært en lett avgjørelse, men min prioritet er sikkerheten og helsen til alle deltakerne, sier Ngozi Okonjo-Iweala. Hun understreker at forhandlingene ikke stopper av den grunn.

- Tvert imot. Den nye virusvarianten minner oss enda en gang om at arbeidet vårt haster.

Det er andre gang WTOs 12. ministermøte blir utsatt på grunn av pandemien.

Svært viktig

- Nettopp det at WTO måtte avlyse møtet nå, understreker hvor viktig det midlertidige patentfritaket er, sier Elin Hoffmann Dahl, som er medisinsk rådgiver for Leger Uten Grenser Access-kampanje til Bistandsaktuelt.

Forslaget om patentfritaket ble fremmet i oktober i fjor av Sør-Afrika og India. Over 100 land har støtte dette. Det var forventet at de nå skulle kommet videre i diskusjonene. Norge har til nå vært med å blokkere dette forslaget.

Elin Hoffman Dahl er medisinsk rådgiver i Access-kampanjen. Bildet er fra feltarbeid i DR Kongo under ebola-utbruddet i 2019. Foto: Leger Uten Grenser

- Vi er glade for at utenriksminister Anniken Huitfeldts uttalelser fredag. Der går Norge et skritt i riktig retning og sier de kan støtte et forslag som inneholder midlertidig patentfritak.

- Det at vi nå har fått den nye virusmutanten omikron, er som forventet. Flere mener det er et resultat av at man har en urettferdig fordeling av vaksinene globalt, og vi vet at det er høyere mutasjonsrater i uvaksinerte befolkninger. Det understreker hvor viktig det er at vi må ta alle tiltak i bruk og øke den globale produksjonen av vaksiner, slik at vi unngår at det utvikles stadig nye virusvarianter.

Står klare til å produsere vaksiner

- Vi vet at det er selskaper rundt i verden som kan produsere mRNA-vaksiner. Vi har for eksempel identifisert sju i Afrika. Det er viktig at de så raskt som mulig kommer i gang med å planlegge en produksjon, fordi det kan ta opptil ti måneder å få det i gang, sier Hoffmann Dahl som mener verden allerede er bakpå. Hun peker på at forslaget kom for ett år siden og at man allerede kunne vært i god gang med en større vaksineproduksjon globalt.

Access-kampanjen ønsker at forhandlingene gjennomføres, og at man fortsetter å diskutere disse temaene, selv om WTO-møtet ble utsatt.

- Vi forventer at Norge tar en mer aktiv rolle enn man har gjort på de siste møtene. Patentfritaket er viktig for at vi skal unngå stadig å havne en situasjon der vi igjen må gjøre tøffe innstramninger for å håndtere viruset, sier Hoffmann Dahl som understreker at et patentfritak også må involvere fritak for diagnostiske verktøy og medikamenter.

- Vaksiner er et utrolig viktig verktøy for å forebygge covid-19, men de har ikke 100 prosent effekt. Noen vil bli syke og da må vi helsepersonell ha mulighet til å gi våre pasienter effektiv helsehjelp.

Hun viser til at det kommer nye medisiner og at de må inkluderes.

- De to nye fra Pfizer og Merck er for eksempel tabletter som skal brukes så tidlig som mulig i infeksjonen. Det viser hvor viktig diagnostikk er. Hvis du ikke vet at du er smittet så vil du ikke ha mulighet til å starte med behandlingen tidlig nok til at den kan virke.

- Norge må ta ordet!

Leger Uten Grenser og Access-kampanjen er positive til at Norge nå kan ha en egen mening offentlig om patentfritaket.

- Norge har til nå lent oss på at vi leder av TRIPS-rådet og sett det som vår viktigste rolle. (TRIPS er avtalen om handelsrelaterte rettigheter til immaterielle rettigheter. Red. anmerkning)

- Men dette er en nøytral meglerrolle vi tilfeldigvis har nå. Vi må i tillegg kunne ha en egen stemme som land. Derfor er det et viktig skritt i riktig retning at vi åpner for å støtte et forslag som inkluderer patentfritak. Det er foreløpig uklart, men vi regner også med at det gjelder andre typer immaterielle rettigheter som er nødvendig for å starte produksjon slik som kunnskapsoverføring. For at andre skal kunne starte opp produksjon, må man dele kunnskapen om hvordan man kan produsere disse nye vaksinene.

- Norge har vært avvisende til forslaget om patentfritak fra India og Sør-Afrika. Årsaken er at man mener det har vært for bredt og at det ikke er satt en klar tidsramme for hvor lenge det skal vare.

Vi forstår at for å komme fram til enighet må man inngå kompromisser. Derfor foreslår vi som et minimum at et midlertidig patentfritak må vare i minst fem år og inkludere immaterielle rettigheter utover patenter. Dette må gjelde for diagnostiske verktøy og medisiner i tillegg til vaksiner, sier Elin Hoffmann Dahl.

- På tide

- Norge har allerede blokkert forslaget fra Sør-Afrika og India i ett år, så det er på tide at Norge tok et første steg, sier Julie Rødje. Hun er leder for Spire som er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. - Men det blir fort et halvhjertet kompromiss som er milevis unna det vi er nødt til å få til. Nå har tre prosent av befolkningen i lavinntektsland fått vaksine, mens vi er i gang med å få tredje dose. Det viser ekstrem stor urettferdighet som vi ikke kan stå inne for.

Julie Rødje er leder i Spire, som er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet.

Rødje peker på det allerede fremmede forslaget i TRIPS-rådet, som skal gjelde på covid-19-produkter og teknologier.

- TRIPS-unntaket er mye mer enn patenter. Det innebærer et unntak for opphavsrett, industrielt design, patenter og beskyttelse av fortrolige opplysninger.

- Vi renger en helhetlig endring til hvordan man forholder seg til rettigheter innen medisinen. Vi håper Norge ikke bare går inn for et kompromiss, men støtter forslaget som allerede ligger på bordet.

Demonstrasjoner

- Nylig ble det kjent at Norge blir klaget inn til FN av fagforeninger for sykepleiere i 28 land på grunn av at vi blokkerer en rettferdig fordeling av vaksinene. Det viser styrken på det internasjonale presset Norge møter, sier Rødje.

På tross av at WTO-møtet er utsatt blir det demonstrasjoner flere steder i morgen. I Norge arrangerer Spire, Attac Norge, Handelskampanjen og en rekke organisasjoner markeringer for global vaksinerettferdighet. I Oslo blir det en markering på Eidsvolls plass foran Stortinget. Det er til støtte for forslaget om midlertidig patentunntak for vaksiner, medisinsk utstyr og immaterielle rettigheter.

Powered by Labrador CMS