Internasjonale studenter på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sin immatrikuleringsfest i 2019. På NMBU er hver femte student i dag fra utlandet. Det kan endres om forslaget til statsbudsjett vedtas.

Meninger:

Internasjonale studenter har en stor verdi for Norge

Regjeringen har foreslått at studenter utenfor EØS og Sveits skal betale for å studere i Norge. Da kan det bli både færre perspektiver og dårligere kvalitet i det norske utdanningssystemet.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener at kvalitet sikrer norsk konkurransekraft, også i kunnskapssystemet. Her er vi dundrende enige, han og jeg.

Punktet hvor vi skiller lag er i slutningen hans om at studenter utenfor EØS kun kommer hit av økonomiske årsaker, og «dermed gjør Norge til det internasjonale utdanningssystemets svar på Europris eller Nille», slik han skrev i Nettavisen.

Jeg skal ikke dvele ved statsrådens uttalelse, utover å mene at god råd ikke er en forutsetning for faglig motivasjon eller kvalitet.

Les også: Bistandsbudsjett langt unna 1-prosentmålet

Gratis utdanning

Borten Moe har en meningsfelle i Dagens Næringsliv, som for litt siden skrev på lederplass at: «Den internasjonaliseringen vi får i stand fordi det i motsetning til nær sagt alle andre land ikke koster noe å studere her, hever neppe kvaliteten.»

DN skriver også at Norge er unikt i å tilby gratis utdanning til folk fra utlandet. Det stemmer ikke. Sør-Afrika, Sør-Korea, Japan og Kina er alle eksempler på land hvor norske studenter kan finne studier på engelsk til en svært billig penge.

Verken avisa eller statsråden har belegg for å påstå at høy mobilitet utenfor Europa har hemmet kvalitetshevingen i det norske utdanningssystemet.

Tvert imot er den interkulturelle kompetansen og de internasjonale perspektivene som kommer av et grenseløst gratisprinsipp noe som gjør kandidatene våre enda bedre skikket til å løse de store utfordringene verden og Norge står overfor.

Å eksponere seg for folk og faglig praksis utenfor vår vante sirkel, øker både evnen til å tenke annerledes og problemstillingene og løsningenes rekkevidde. Derfor burde statsråden øke, ikke svekke internasjonaliseringen når han skal løse en stram budsjettsituasjon.

Les også: – I år finnes det ingen budsjettvinnere

Risikerer å måtte legge ned

For NMBU sin del er mobiliteten i mange tilfeller et fundament.

Mange av våre programmer innen internasjonale miljø- og utviklingsstudier ville måtte legges ned om avgiften blir innført. Også mange andre fagretninger har høyt innslag av internasjonale studenter, som for eksempel agroøkologi, akvakultur, økologi, husdyrvitenskap og samfunnsøkonomi.

Hos NMBU er hver femte student, fra utlandet. Vi satser bevisst på mobilitet fordi vi mener at internasjonalt faglig samarbeid er et vern mot proteksjonisme, og det øker mulighetene for fredelig utvikling i verden. Høy studentmobilitet, ikke bare geografisk, men også demografisk, er en forutsetning for dette.

Å signalisere at vi kun ønsker oss studenter som kan betale for seg er usmakelig. La oss håpe at forslaget forsvinner i budsjettforhandlingene.

Powered by Labrador CMS