Dubai lokker til seg eiendomsinvesteringer. Forskere tror at mye av pengene stammer fra skallselskaper i skatteparadiser.

Globale milliardærer unngår skatt – kjøper eiendom i Dubai

En fjerdedel av Dubai eies av utlendinger. Milliardærer skjuler sine rikdommer i eiendom i dette og andre skatteparadiser. Mens det er blitt vanskeligere for rike individer å unngå skatt ved å flytte penger til utenlandske banker, flytter store multilaterale selskaper en billion dollar i året til skatteparadiser.

Publisert Oppdatert

Verdien av utenlandske husholdningers rikdom i skatteparadiser har de siste 20 årene økt til 12 billioner dollar, eller 12 prosent av det globale brutto nasjonalprodukt. Tallet inkluderer ikke gull, eiendom, yachter eller kunst som holdes skjult for skattemyndigheter.

Dette viser den ferske Global Tax Evasion-rapporten for 2024 som lanseres denne uken. Samtidig er global skatt et område det er blitt jobbet mye med de seneste årene. Det er innført en rekke tiltak for å skape et mer rettferdig internasjonalt skattesystem, og rapporten tar for seg hva som er oppnådd.

– Funnene av vår forskning er som Sergio Leones film «Den onde, den gode og den grusomme», sier Gabriel Zucman, en av rapportens hovedforfattere. Resultatene er variert:

  • De siste årene har det vært et system med automatisk internasjonal utveksling av bankinformasjon. Dette har ført til at omfanget av skatteomgåelse ved å plassere eller skjule midler i utlandet er redusert til en tredjedel de siste ti årene. «Denne suksessen viser at det er mulig med rask framgang mot skatteunndragelse der det er politisk vilje tilstede», skriver nobelprisvinner i økonomi, Joseph Stiglitz, i forordet til rapporten.
  •  I 2021 ble 140 land og territorier enige om en global minimum skatt på 15 prosent for multinasjonale selskaper for å redusere at overskudd ble flyttet fra opphavslandet til skatteparadiser. En rekke smutthull gjør at tiltaket er blitt svekket, med tilsvarende mindre inntekter.
  • I en rekke land betaler globale milliardærer en effektiv skatt på 0 til 0,5 prosent fordi de bruker skallselskaper for unngå inntektsskatt. «Det er ikke gjort noen alvorlig forsøk på å møte dette. De truer med å undergrave tilliten til dagens skattesystem», mener Stiglitz.
  • Plassering av penger i eiendom forblir en mulighet for de rikeste å unngå skatt.

Nye forslag 

Rapporten er utarbeidet av EU Tax Observatory, en ny forskningsorganisasjon, ledet av Gabriel Zucman. De samarbeider med Skatteforsk, Center for Tax Research, ved NMBU på Ås. Over 100 forskere har gitt sine bidrag.

Rapporten foreslår måter å skape en mer rettferdig skatteordning.

– Et nøkkelforslag er å innføre en global minimumsskatt på milliardærer, tilsvarende to prosent av rikdommen. Vi har gjort en første utregning at inntektspotensialet er på 250 milliarder dollar (fra under 3000 individer), sier Zucman. Han mener neste års G20-møte i Brasil gir en god mulighet for å få framgang i saken.

Skatteunndragelse-rapporten lanseres parallelt med den nye databasen «Atlas of the Offshore World», med oppdatert informasjon om land-statistikk om utenlandsk rikdom, profittflytting og utformingen av effektive skatterater. Databasen er finansiert av Norad.

Eiendomsinvesteringer

Både rapporten og databasen viser at eiendomssektoren er en blindsone for internasjonal informasjonsutveksling. De mener det er grunn til å tro at eiendomskjøp brukes til å hvitvaske penger, unndra skatt og unngå internasjonale sanksjoner. 

De trekker fram seks ulike byer – London, Singapore, Dubai, Cote dAzur og Oslo. Eiendommer verdt nærmere 500 milliarder dollar eies av utlendinger i disse seks byene til sammen. Det meste av pengene kommer via skatteparadiser. 

Dubai i De forente arabiske emirater er blitt et populært eiendomsmarked.

Over 25 prosent av eiendommene i Dubai (UAE) har utenlandske eiere. 70 prosent av de norsk-eide eiendommen i Dubai ble ikke rapportert til skattemyndighetene. Men nordmenn er langt nede på listen over storinvestorer. Penger fra India, Storbritannia, Pakistan, Saudi Arabia og Iran topper statistikken. Eiendom er attraktiv for pengeplassering siden verdiene er ganske stabile og det er lett å skjule de reelle eierne.

En billion dollar flyttes

Multinasjonale selskapers flytter 35 prosent av deres utenlandske overskudd fra områder med høy skatt til lavskatt-jurisdiksjoner eller skatteparadiser hvert år – noe som tilsvarte en billion dollar i 2020. Rundt 35 prosent av dette overskuddet globalt har sitt opphav i utviklingsland, mens 35 prosent flyttes ut fra EU-land.

Rapporten påpeker at dette hindrer stater fra å kreve inn skatt for å betale for borgernes fellestjenester. 

– Dersom borgere ikke tror at alle betales sin del av skattene, spesielt om de ser at de rike og rike selskaper ikke bidrar med en rettferdig andel, vil tilliten til skattesystemet svekkes. Dette undergraver en velfungerende demokrati, utvider ulikheter og svekker tilliten til våre institusjoner og undergraver den sosiale kontrakten, skriver Stiglitz.

Norges tap

Ifølge den norske skatteetaten taper Norge syv milliarder kroner i året på at inntekt og formue skjules i utlandet og unndras skatt, ifølge en fersk rapport fra Riksrevisjonen.

Han påpeker at mange av dem som ikke rapporterer inn inntekter og formue, kjenner reglene, men at det skorter på viljen til å følge dem.

Riksrevisjonen kritiserer også Finansdepartementet for ikke å sørge for tilstrekkelig kunnskap om graden av etterlevelse av globalskatteplikten eller om Skatteetatens kontroll av dette. Dette er «ikke tilfredsstillende», skriver NTB.

Powered by Labrador CMS