Spillene «Antura» og «Feed the Monster» ble opprinnelig lansert for å lære syriske flyktningebarn å lese. De to appene har siden blitt lansert på mange forskjellige språk, og er i ferd med å bli et internasjonalt verktøy for leseopplæring, forteller Liv Marte Kristiansen Nordhaug. Her fra mars 2017 i Amman, Jordan, der syv år gamle Amani Qarqoura tester et av spillene sammen med bestemor En'am Ghannam. Foto: Marit Hverven / Norad
Spillene «Antura» og «Feed the Monster» ble opprinnelig lansert for å lære syriske flyktningebarn å lese. De to appene har siden blitt lansert på mange forskjellige språk, og er i ferd med å bli et internasjonalt verktøy for leseopplæring, forteller Liv Marte Kristiansen Nordhaug. Her fra mars 2017 i Amman, Jordan, der syv år gamle Amani Qarqoura tester et av spillene sammen med bestemor En'am Ghannam. Foto: Marit Hverven / Norad

Norad-initierte lese-apper når over 350.000 barn

To Norad-initierte spill-apper, lansert for å lære syriske flyktningbarn å lese, er blitt installert på minst 350 000 enheter. Nå ekspanderer appene til nye språk og verdensdeler.

Publisert

Fakta om EduApp4Syria-konkurransen

Det ble estimert at 2,5 millioner syriske barn ikke fikk gå på skole som følge av konflikten som fortsatt pågår. EduApp4Syria-konkurransen ble lansert for å hjelpe disse barna med å lære å lese.

Prosjektet ble lansert 25. september 2015.

78 kandidater ble påmeldt under den innledende fasen.

I mai 2016 annonserte Norad og deres samarbeidspartnere fem vinnere av første runde. Under de påfølgende månedene fikk utviklerne bak de fem spillene støtte til videreutvikling og forbedring av de fem prototypene.

I september 2016 ble tre finalister plukket ut av en enstemmig jury.

Til slutt ble spillene «Antura and the Letters» og «Feed the Monster» kåret til vinnere av konkurransen.

I 2017 vant spillappene «Feed the Monster» og «Antura and the Letters» Norad-konkurransen EdUApp4Syria. Spillene, som blant annet ble lansert for å hjelpe syriske flyktningbarn med å lære å lese, har blitt installert på arabisk på minst 350 000 smarttelefoner eller nettbrett.

Målet om at spillene skulle bli et internasjonalt verktøy for leseopplæring er i ferd med å lykkes, forteller Norads prosjektleder, Liv Marte Kristiansen Nordhaug.

De to spillene har blitt lansert på mange nye språk, og har hatt to veldig forskjellige reiser etter at de vant konkurransen, forteller Nordhaug. Hun sier også at det reelle antallet spillere sannsynligvis er mye høyere enn 350 000.

- Vi klarer bare å se hva som er av direkte nedlastinger på Google Play og App Store, og der har vi ganske oppdaterte tall fra de som publiserer spillene.

Åpne lisenser har ført til ekspansjon

Nordhaug forteller at flere ikke-statlige organisasjoner har tatt i bruk de to appene i sine programmer. Hun nevner irske Concern International som et eksempel. De har installert «Feed the Monster» på 1150 nettbrett som skulle deles ut til syriske flyktningbarn i 2018.

- Vi vet at de (de ikke-statlige organisasjonene, red. anm.) ofte bare laster den (appen, red. anm.) ned én gang, samtidig som de kopierer den selv ut på flere tusen tablets (nettbrett, red. anm.). Det er derfor en del usikkerhet rundt det totale antallet installasjoner. Og i tillegg er det ofte flere barn som bruker spillet på samme mobiltelefon eller nettbrett.

Både «Antura» og «Feed the Monster» har åpne lisenser, oppgir Nordhaug. Slike lisenser gir andre aktører enn utviklerne rett til å lage nye versjoner basert på det opprinnelige materialet.

«Feed the Monster» finnes nå gratis og tilgjengelig på 49 språk, opplyser prosjektlederen. De nye språkene er utviklet av den amerikanske stiftelsen Curious Learning, som har plukket opp spillet.

- De (Curious Learning, red. anm.) har satset tungt på «Feed the Monster» som et grunnprodukt for leseferdigheter, sier Nordhaug.

Skjermdump fra «Feed the Monster», som nå har blitt lansert på 49 språk.
Skjermdump fra «Feed the Monster», som nå har blitt lansert på 49 språk.

Evaluering avdekket positive mørketall

Nordhaug forteller at det fra høsten 2017 til tidlig 2018 ble foretatt en evaluering av spillene med barn i flyktningleiren Asrak i Jordan.

- Vi fikk veldig lovende funn på leseferdigheter, særlig på indikatoren leseflyt hvor det var dokumenterbar forskjell på kontrollgruppen og begge spillene. Det er den viktigste indikatoren for leseferdigheter i det såkalte EGRA (Early Grade Reading Assessment)-rammeverket, sier hun.

Det ble også gjort kvalitative vurderinger av eventuelle områder av spillene der barna stod fast. Nordhaug forteller at «Antura» fjernet moduler og minispill i spillet som barna slet med som følge av disse vurderingene. Også «Feed the Monster» gjorde endringer som følge av forbedringsforslagene.

Nordhaug legger til at det var viktig å få testet spillene i felt i såpass stor skala.

Norads prosjektleder forteller også at evalueringen viste at spillene ble delt ganske mye via Fileshare og Bluetooth. Disse delingene skjer mellom brukernes telefoner, og kommer ikke opp på App Store.

- Så det er på en måte positive mørketall, sier Nordhaug.

«Anturas» utvikling: FN-pris og skoleprogram

Det er viktig å fange opp «Antura»-spillets utvikling på andre språk, sier Nordhaug. Hun forteller at spillet skal lanseres i Afghanistan på språkene dari og pashto. I tillegg skal spillet brukes til å lære spansktalende barn engelsk på alle skoler i Uruguay gjennom skoleprogrammet Plan Ceibal.

Nordhaug morer seg over prosjektet i Uruguay. Hun sier at hun ikke hadde regnet med at et spill beregnet på Syria ville bli brukt på spansk og engelsk i et land som Uruguay.

- De har kjøpt inn mange nettbrett for bruk i skolene, og når et produkt kommer inn som del av den pakken, får du en stor skala med én gang.

Nordhaug sier at utvikleren av «Antura»-spillet, Video Games Without Borders (VGWB), har blitt tildelt en innovasjonspris fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). UNHCR begrunnet prisen med at VGWBs spill er av høy kvalitet og gjør leseferdigheter tilgjengelig for alle.

- Organisasjonen tror at tilgjengelige og engasjerende digitale spill kan bidra sterkt til å promotere leseferdigheter og den psykososiale velferden blant barn rundt om i verden, oppgir UNHCR.

Nordhaug synes det er bra at spillet fortsetter å vokse inn mot arabisktalende og syriske flyktninger, som var spillenes hovedmålgruppe. Samtidig oppgir hun at et annet mål med EduApp4Syria-konkurransen var at spillene skulle bli bredere verktøy for leseopplæring også på andre språk. Det målet er i ferd med å bli realisert, sier prosjektlederen.

Liv Marte Kristiansen Nordhaug er Norads prosjektleder for EduApp4Syria-konkurransen. Spillene «Antura» og «Feed the Monster» har utviklet seg svært forskjellig etter at de ble kåret til vinnere av konkurransen, forteller hun. Foto: Norad.
Liv Marte Kristiansen Nordhaug er Norads prosjektleder for EduApp4Syria-konkurransen. Spillene «Antura» og «Feed the Monster» har utviklet seg svært forskjellig etter at de ble kåret til vinnere av konkurransen, forteller hun. Foto: Norad.

Vil ta spillene inn i lesebibliotek

- Prosjektet er ikke over den dagen du lanserer eller publiserer spillene. Dette er et prosjekt som fortsatt pågår, selv om involveringen fra Norad er helt minimal. Vi gjør lite utover å gjøre noen koblinger mellom aktører som bør vite om hverandre, snakke med forskere og studenter, og å dele på sosiale medier innimellom.

Nordhaug påpeker at de må gjøre en innsats for å holde spillene synlige.

- De som trenger dette mest skal vite om det, sier hun.

Nordhaug leder også Norad-prosjektet Det globale digitale bibliotek. Det prosjektet hjelper barn å lære å lese gjennom å gjøre bøker digitalt tilgjengelig på språk som har mange brukere i utviklingsland.

Nordhaug oppgir at nye språkversjoner av særlig «Feed the Monster», men også «Antura», vil bli tatt inn på dette biblioteket der de allerede har bøker på det samme språket. Hun bruker nigeriansk hausa som et eksempel på et språk der de både har spill og bøker.

Nordhaug tenker at det å kunne bidra med gode og relevante leseressurser på mange språk vil stå seg veldig godt over tid.

- Det er det et behov for. Barn trenger å lære å lese på et språk de forstår, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS