Tanzanias forsvarsminister under 96-årsmarkeringen for Kinas militære, Chinese People's Liberation Army, i Dar-es-Salaam i sommer.

Tanzanias forsvarsminister:

– Vi vil beskytte Equinors anlegg og ansatte

Tanzanianske sikkerhetsstyrker står klare til å beskytte Equinors og Shells ansatte når de etablerer seg i Lindi-regionen sør i landet, forsikrer forsvars- og politikilder overfor Panorama. Området ligger tett på den urolige Cabo Delgado-regionen i Mosambik der islamistiske opprørere er aktive.  

Publisert Oppdatert

Det østafrikanske landet har påviste reserver på enorme 57,2 billioner kubikkfot utvinnbar naturgass. De totale investeringene er anslått til rundt 457 milliarder kroner. Det kommende tanzanianske gasseventyret omtales av myndighetspersoner som en nøkkelfaktor i landets framtidige økonomiske vekst og velstand.

Regjeringen i Tanzania har som sitt mål å gjøre lavinntektslandet om til et middel-inntektsland i løpet av få år. Samtidig jobber regjeringen aktivt med utenlandske selskaper for å utnytte de rike gassressursene landet har offshore og bringe dem til ut verdensmarkedet. Landet forventes på sikt å kunne bli en nøkkelaktør i det globale energimarkedet for flytende naturgass. 

«Velkommen til Lindi», står det på et skilt ved området der Equinor planlegger et stort LNG-anlegg.

Tanzania har imidlertid de siste årene stått overfor sikkerhetsutfordringer på grunn av angrep fra islamistiske terrorgrupper som infiltrerer fra Mosambiks urolige Cabo Delgado-provins. 

I 2021 opplevde Tanzania fem tilfeller av angrep fra islamistiske opprørere i Mtwara-regionen ved grensen til Mosambik, rett sør for området der Equinors og Shells gigantiske LNG-anlegg skal etableres. Landsbyer ble angrepet og utsatt for plyndring, kidnappinger og drap. Mange bygninger ble brent ned.

På et tidspunkt i 2020 skal rundt 300 islamistiske opprørere ha krysset grenseelva Rovuma, og minst 20 mennesker i en landsby ble drept. Også denne landsbyen ligger i Mtwara-regionen. 

Det store og brutale angrepet i Mtwara-regionen i 2020 satte en støkk i mange tanzanianere. Medier rapporterte om lokale innbyggere som forskrekket ble vitne til at deres kjære ble skutt rett ned av hensynsløse militssoldater, mens hus og hjem ble rasert. 

USA rapporterer, ikke Tanzania

De fem angrepene i 2021 kommer fram i en årlig terrorrapport fra USAs utenriksdepartement. Derimot er de, merkelig nok, ikke omtalt av myndighetene eller av lokale medier i Tanzania. 

– Det kan være at myndigheter og medier ikke var sikre på om dette var jihadister, men dette er lite sannsynlig spesielt på grunn av størrelsen på angrepene i 2020. Men det kan også være for å ikke uroe både lokalbefolkningen og kanskje også internasjonale investorer, sier Afrika-kjenner og forfatter Stig Jarle Hansen. 

Stig -Jarle Hansen, professor ved NMBU, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

Tanzanias myndigheter forsikrer uansett om at de siden den gang har økt sikkerhetstiltakene langs den sørlige grensen. Målet er både å beskytte befolkningen og trygge utenlandske investeringer i landets voksende naturgass-sektor – et potensielt mål for terrorgrupper.

Deler etterretningsinformasjon

Innocent Bashungwa, Tanzanias forsvarsminister, sier i en kommentar til Panorama at regjeringen tar truslene fra islamistisk terror på det største alvor. Han forsikrer samtidig om at forskjellige tiltak er iverksatt for å styrke sikkerheten i områdene nær grensen til nabolandet.

Ifølge ham deltar regjeringen i ulike grenseoverskridende sikkerhetssamarbeid med vennligsinnede land,  og det finnes effektive mekanismer for deling av etterretningsinformasjon. Bashungwa forteller at Tanzania jobber spesielt tett med myndighetene i Mosambik.

Innocent Bashungwa, forsvarsminister Tanzania.

Tanzania har også sendt soldater til en regional sikkerhetsstyrke som sammen med mosambikiske og rwandiske styrker bekjemper opprøret i Cabo Delgado-regionen. 

– Sikkerheten til vår nasjon og utenlandske investeringer i olje- og gassektoren er av største betydning for oss. Vi er forpliktet til å beskytte våre grenser. Vi garanterer også et trygt investeringsmiljø for alle som er involvert i utviklingen av energisektoren, sier Bashungwa til Panorama over telefon.

Han forteller at myndighetene jobber med å øke sikkerhetsstyrkenes tilstedeværelse på grensen mellom Tanzania og Mosambik. Det innebærer blant annet forbedrede overvåkingssystemer, flere sjekkpunkter og økt militær patruljering i sårbare områder.

Ifølge ham er landet også opptatt av å etablere ulike utviklingstiltak for å fremme tillit og samarbeid med lokalbefolkningen, noe som også bidrar til å øke tilliten blant investorer.

Har lovet troskap til IS

Det islamistiske opprøret i Cabo Delgado-provinsen lengst nord i nabolandet Mosambik har utgjort en betydelig trussel mot sikkerheten ved grensen til Tanzania. 

Også Cabo Delgado har en betydelig petroleumssektor. I 2021 erklærte det franske olje- og gasselskapet TotalEnergies «force majeure» og la byggingen av et LNG-anlegg til en verdi av 20 milliarder dollar på is i påvente av en bedre sikkerhetssituasjon. Det skjedde etter at opprørere angrep kystbyen Palma, tett på grensen til Tanzania. 

Militær støtte til Mosambik fra Rwanda og den regionale SADC-styrken har imidlertid siden den gang slått ned deler av det islamistiske opprøret i landet. Det betyr likevel ikke at regjeringen kan sies å ha full kontroll i området. 

LNG-anlegget skal etableres i Lindi-regionen, få mil fra grensen til den urolige Cabo Delgado-regionen i Mosambik, der islamistiske opprørere har fått fotfeste. Kart: Equinor

Terrorgruppen som er ansvarlig for volden i Cabo Delgado, kjent som både Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (ASWJ) og ISIS-Mosambik, dukket opp i 2017 og har utført angrep rettet mot både Mosambiks sikkerhetsstyrker og lokalsamfunn. Gruppen har lovet troskap til Den islamske staten (IS) og antas å ha mottatt støtte og opplæring fra andre internasjonale jihadist-nettverk.

Les også:  Tanzania: Equinor og Shell nærmer seg underskriving av gigantavtale

– Vi er fullt forpliktet

Pili Mande, som er regional politisjef i Lindi, sier imidlertid at sikkerhetssituasjonen i de sørlige regionene nå er god, og legger til at myndighetene jobber kontinuerlig for å beskytte utenlandske interesser i Tanzanias olje- og gassektor.

Pili Mande, regionsjef for politiet i Lindi.

– Jeg vil forsikre alle utenlandske interesser involvert i denne viktige sektoren om at vi er fullt forpliktet til å gi et trygt og sikkert miljø for deres virksomhet, sier hun.

Politisjefen oppfordrer utenlandske investorer til ikke å nøle, for politistyrken står kompromissløst på deres side i arbeidet med å forbedre sikkerhetssituasjonen.

– Vi forstår fordelene med utenlandske investeringer og viktigheten av å fremme et bedre miljø for veksten av offshore gassindustri, understreker hun.

Ifølge Mande er robuste sikkerhetstiltak på plass, og alt ligger nå til rette for at utenlandske investorer skal kunne utforske mulighetene i den lukrative gasssektoren.

«Har hatt god dialog »

Ola Morten Aanestad, kommunikasjonssjef i Equinor.

Equinor svarer på sin side i generelle vendinger på Panoramas forespørsel om en kommentar til sikkerhetsutfordringene i området.

«Equinor og partnere har hatt god dialog med myndighetene i Tanzania om planene for et LNG-anlegg, inkludert sikkerhet og sikring for anlegget og lokalsamfunn i nærheten. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med myndighetene og lokale interesser etter hvert som mulighetene modnes», skriver Equinors kommunikasjonssjef Ola Morten Aanestad.

Stig Jarle Hansen er Afrika-kjenner og har skrevet flere bøker om islamistisk terror i Sahel og Øst-Afrika. 

– Den islamske staten har brukt grenseområdene som oppmarsjområde og for å rekruttere og samle økonomisk støtte. Angrepene som nevnes, spesielt Kitaya- angrepet i 2020 var stort, med over 300 ISIS-Mosambik-soldater involvert. Gjennom hele 2021 var det også mange små angrep. Den Islamske stat ser Mosambik som viktig og dekker godt angrepene som deres lokale allierte gjennomfører i sine media. Jihadistene har flere soldater og ledere fra Tanzania, som Abu Yasir Hassan, deres åndelige leder, sier Hansen. 

– Vestlige representanter vil være utsatt

NMBU-forskeren viser samtidig til at Den islamske stat også har problemer, spesielt etter Rwandas inntreden i krigen i 2021 og etter at de mistet en meget viktig leder, Bonomade Machude Omar, mer kjent som Ibn Omar, i august i år. 

–  Jeg tror ikke at den islamske stat vil makte å sette i gang store angrep som i Kitaya nå, men raid er fortsatt mulig, og vestlige representanter vil være utsatt når de beveger seg uten sikkerhet langs grenseområdene i Tanzania, sier Hansen.

– Hvilken troverdighet har det at talspersoner for landets sikkerhetsstyrker forsikrer om at de har full kontroll?

– Tanzanianske sikkerhetsstyrker, selv om de har gjort noen tabber, er generelt gode, men det er en lang grensesone, og jeg tror ikke de er mulig for Tanzania å ha full kontroll.  

Powered by Labrador CMS