Da utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) besøkte Sør-Afrika denne uka fikk hun innblikk Scatecs satsinger i det sørlige Afrika. Her er Tvinnereim sammen med Norges ambassadør til Sør-Afrika Astrid Emilie Helle (t-v) og Scatecs Jan Fourie.

Klimainvestering i Sør-Afrika:

Sparer klimaet for CO2 tilsvarende utslipp fra alle norske vare- og personbiler

Norges nye klimainvesteringsfond presenterte sin første investering denne uka. Vind- og solenergiprosjekter i Sør-Afrika vil kunne føre til utslippskutt tilsvarende 12,5 prosent av Norges totale utslipp, ifølge Norfund.

Publisert Oppdatert

Sør-Afrika står bak de største utslippene på det afrikanske kontinentet. Med sine rundt 450 millioner tonn årlige CO2-utslipp, forurenser landet over dobbelt så mye som Egypt, Algerie og Nigeria.

Sør-Afrika får mesteparten av sin energi fra kull, og er verdens tolvte største i utslipp av drivhusgasser. Kulldriften gjør også at sørafrikanere har litt større karbonavtrykk enn nordmenn: 7,5 tonn CO2 mot 7.

Denne uka besøkte utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim landet for å varsle norske investeringer i fornybar energi. Investeringen er på 217 millioner kroner og skal gjøres i det sør-afrikanske selskapet H1, sammen med Norfunds britiske søsterfond CDC.

– Vi har ingen tid å miste, så jeg er svært glad for at Norfund allerede nå kan presentere det som vil bli den første investeringen under deres nye klimamandat, sa hun under lanseringen.

Satser på vind og sol

Selskapet H1 investerer egenkapital i infrastruktur og er kvalifisert som en såkalt Black Economic Empowerment-investor i Sør-Afrika, et politisk program som skal øke svartes deltakelse i økonomien etter apartheid.

Fakta om Klima-investeringsfondet:

Den forrige regjeringen opprettet klimainvesteringsfondet sommeren 2021. Det ble satt av 10 milliarder kroner til fondet over fem år, som skal gå til fornybar energi i utviklingsland. Målet er å redusere klimagassutslipp, særlig fra kullindustrien. Forvaltningsansvaret for fondet har Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

Det er krav om 49 prosent lokalt eierskap og 30 prosent svart eierskap i fornybarprosjekter i landet. Den norske investeringen vil bidra til å finansiere vind- og solenergi med en kapasitet på til sammen rundt 2,4 gigawatt.

En årlig produksjon fra disse prosjektene vil kunne bidra til å fortrenge utslipp på 6,2 millioner tonn CO2, ifølge Norfund selv. Det tilsvarer 12,5 prosent av Norges årlige utslipp, mer enn alle norske personbiler og varebiler, som ligger på 5,4 millioner tonn.

– At Norfund kan bidra til å unngå så store utslipp, viser at vi er på rett vei. Det blir da Norges viktigste verktøy for å bidra til å få fart på den globale energiomstillingen, sa Tvinnereim.

Regjeringen har som mål at klimainvesteringsfondet skal være fullt operativt allerede i juni i år. De har gått inn for å doble klimafinansieringen innen 2026, fra 7 til 14 milliarder.

Ifølge Tvinnereim vil årets klimafinansiering komme opp i over ni milliarder kroner, en økning på mer enn to milliarder fra i fjor.

Fortsatt stort ressursgap

Spørsmålet om klimafinansering, og høyinntektslands manglende økonomiske bidrag, har i mange år vært et hett tema på FNs klimatoppmøter. Mange statsledere i lav- og mellominntektsland har innvendt at de ikke kan forventes å gå over til fornybar energi uten robuste investeringer i disse sektorene.

Sør-Afrikas regjering satt seg mer ambisiøse mål for klimagasskutt på toppmøtet i Glasgow i fjor, men selv om de blir innfridd, er de fortsatt ikke drastiske nok til å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

FNs generalsekretær, Antonio Guterres, har tidligere uttalt at «å fase ut kull er det viktigste enkeltskrittet for å nå 1,5-gradersmålet», slik han også har pekt på andre fossile brennstoffer som olje og gass. Men ettersom fornybar energi krever større investeringer i forkant enn kullkraft, kan manglende kapital ofte være et avgjørende hinder for land som Sør-Afrika.

Ifølge anslag fra tankesmien Meridian i Cape Town, trenger landet å investere 260 milliarder kroner i fornybar energi de neste ti årene for å nå sine klimamål. Blant annet vil regjeringen bygge ut 20 gigawatt fornybarkapasitet det neste tiåret.

– Sør-Afrika er et av flere utviklingsland som er avhengige av en drastisk økning i tilgangen på risikovillig kapital dersom de skal lykkes med å erstatte kull med fornybar energi, og vi ser store muligheter til å bidra, sa Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund, under lanseringen.

Etterlyser penger til grønne fond Det internasjonale energibyrået (IEA) konkluderte i fjor sommer med at de årlige investeringene i fornybar energi i utviklingsland må syvdobles. I dag ligger nivået på 150 milliarder dollar per år til over 1000 milliarder per år i perioden 2026 til 2030, dersom målene i Parisavtalen skal nås.

Norfund har samarbeidet med det sørafrikanske selskapet H1 om investeringer i fornybar energi i landet tidligere, og ser muligheter for opptrapping i Sør-Afrika framover. Fondet ser også på mulige investeringsprosjekter i India, Indonesia og Vietnam.

Powered by Labrador CMS