– I frivillighetens år er det ekstra fint at vi heier på den frivillige sektoren, som er en bærebjelke for norsk kultur og samfunn, sier MDGs Lan Marie Berg.

Miljøpartiet De Grønne:

Vil doble skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner

De frivillige organisasjonene vil tape stort på at regjeringen valgte å halvere beløpet for skattefradrag på pengegaver i fjor, mener MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg. I sitt alternative statsbudsjett tar de til orde for å reversere kuttet.

Publisert Oppdatert

Torsdag la Miljøpartiet De Grønne (MDG) frem sitt alternative statsbudsjett for 2023. Blant annet vil partiet doble skattefradraget på gaver til frivillige organisasjoner.

Ordningen har gitt privatpersoner og bedrifter mulighet til å få skattefradrag for pengegaver til ideelle og frivillige organisasjoner. Frem til i år har grensen for på denne type gaver ligget på 50 000 kroner.

I fjorårets budsjett ble Støre-regjeringen og SV enige om å halvere beløpet. Fra og med 2022 ligger altså grensen for skattefradrag på 25 000 kroner årlig.

– Skattefradraget for gaver er et viktig insentiv for de frivillige organisasjonene, hvor store deler av inntektskilden er gaver. Derfor har skattefradragsordningen stor prinsipiell og økonomisk betydning for de frivillige organisasjonene, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

– Organisasjonene taper

Berg mener det er viktig å heve grensen tilbake til der den lå før, slik at de som vil, kan gi mer.

– Frivillig arbeid er svært verdifullt for både den enkelte og for samfunnet som helhet. Å heve skattegrensen vil kunne gjøre at organisasjonene får mer penger til å utføre det viktige arbeidet de gjør, sier hun.

Hvilke konsekvenser mener dere det har at regjeringen har halvert beløpsgrensen?

– Det er vanskelig å si hvor store deler av inntektene organisasjonene får fra denne type gaver, men det er de frivillige organisasjonene som taper på at regjeringen har halvert beløpet. Skattefradraget kommer først og fremst de frivillige organisasjonene til gode, sier Berg.

Avisen Vårt Land skriver at da forslaget ble fremmet i fjor, uttalte statssekretær Lars Vangen i Finansdepartementet at «fradrag for gaver over dette vil først og fremst være et gode for de med høye inntekter».

Det er ikke MDG enige i.

– Med grensen på 25 000 kroner kan du maks få et fradrag på 5500 kroner. Det betyr noe for dem med lav og vanlig inntekt, men ikke nødvendigvis for dem med høy inntekt, mener Berg.

Uttrykker bekymring

Siden skattefradragsordningen ble innført i 2003, har omfanget på gaver økt for hvert år, ifølge samarbeidsforumet Frivillighet Norge. På sine nettsider opplyser de at det ble gitt gaver for over fire milliarder kroner gjennom ordningen.

Generalsekretær i Fundraising Norge, Siri Nodland, er bekymret for at givergleden vil smuldre bort nå som regjeringen har senket grensen for skattefradrag.

– En halvering av skattefradraget vil få store konsekvenser for organisasjoner som er helt avhengig av gaver. Det er synd den sittende regjering ikke forstår konsekvensene, sa Nodland til TV 2 Nyheter i september.

I samme artikkel fremkommer det at foreløpige tall fra en undersøkelse gjennomført av Fundraising Norge, som er en paraplyorganisasjon for dem som driver med innsamling av penger i Norge, viser at omtrent 14 prosent av deres medlemmer har merket tap av inntekter hittil i år.

– Det er imidlertid viktig å presisere at de fleste melder inn skattefradragskrav mot slutten av året og at det først ved utgangen av året vil kunne presenteres endelig konsekvens av halvering av skattefradraget, opplyser organisasjonen.

– I tråd med regjeringens politikk

Folk gir til gode formål fordi de ønsker det, ikke fordi de får skattefradrag, ifølge Åse Kristin Ask Bakke (Ap), fraksjonsleder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Å sette gavefradraget fra 50 000 til 25 000 kroner innebærer en betydelig styrking i forhold til 2013-nivået på 12 000 kroner, men avskjærer de største gavene for fradrag. Dette er i tråd med regjeringens politikk for å utjevne forskjeller, skriver Bakke i en e-ost til Bistandsaktuelt.

Bakke opplyser at senkningen av fradragssatsen treffer åtte prosent av gavene som gis til frivillige organisasjoner.

– Denne regjeringen har prioritert det den forrige regjeringen ikke klarte gjennom åtte år: å innfri frivillighetens viktigste krav til gjennom å gi full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. I tillegg opprettholder vi skattefradraget for gaver fra 500 til 25 000 kroner. Noe som utgjør 92 prosent av alle gaver som gis, skriver Bakke.

Regjeringen lovet full momskompensasjon til frivilligheten i Hurdalsplattformen og har foreløpig satt av i overkant av to milliarder i sitt forslag til statsbudsjetter for 2023.

Bakke understreker at man først vil se effekten av kuttet neste år, noe som vil bli viktige erfaringer til arbeidet med statsbudsjettet for 2024.

MDG opplyser at selv om de vil reversere regjeringens kutt, støtter de forslaget om momskompensasjon.

Powered by Labrador CMS