– Naturlig at vi nå styrker Norges innsats i EU, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt
– Naturlig at vi nå styrker Norges innsats i EU, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt

UD:

Stenger Norges ambassade i Sri Lanka

– Å legge ned norske utenriksstasjoner er ingen lett avgjørelse, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Publisert Oppdatert

– Disse endringene får konsekvenser for utsendte norske diplomater, men i enda større grad for de lokalt ansatte på stasjonene det gjelder. Men vi har et ansvar for å forvalte våre ressurser på en måte som ivaretar norske interesser mest mulig effektivt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Fredag ble det kjent at regjeringen legger ned ambassaden Sri Lanka, samt i tre andre land. Norges diplomatiske nærvær i Kosovo, Madagaskar og Slovakia vil håndteres på annet vis, for eksempel fra en nærliggende norsk ambassade, eller ved at det utnevnes en hjemmebasert ambassadør for det enkelte land, heter det fra UD.

Øker bemanningen i Europa

Samtidig vil norske myndigheter øke bemanningen på flere utenriksstasjoner i 2023, særlig i Europa. Ambassadene i Bucuresti, Kyiv og Vilnius, samt EU-delegasjonen og Nato-delegasjonen i Brussel, vil styrkes med flere norske diplomater i 2023.

I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget 22. mars om krigen i Ukraina varslet utenriksministeren en gjennomgang av utenrikstjenestens oppsett for å sikre norske interesser i en ny tid i Europa. UD vurderer ytterligere styrkinger med utsendte diplomater eller lokalt ansatte medarbeidere på andre utenriksstasjoner i Europa.

– Etter Russlands angrep på Ukraina har EU bidratt til europeisk samhold og styrket samarbeidet om sikkerhet og forsvar. Da er det naturlig at vi styrker Norges diplomatiske innsats i EU, i Nato og i utvalgte europeiske land. Verden er ikke statisk, det kan heller ikke Norges utenrikstjeneste være, sier Huitfeldt.

Støtte til norsk næringsliv

Også utvalgte stasjoner utenfor Europa vil styrkes i 2023 med utsendt personell. I tillegg vil det bli flere lokalt ansatte ved utvalgte utenriksstasjoner både i og utenfor Europa.

Ved flere utenriksstasjoner er økningen av diplomater og lokalt ansatte i stor grad knyttet til regjeringens målsetting om å øke norsk eksport.

– Det skjer mye både i og utenfor Europa tilknyttet grønn omstilling og digitalisering. Dette byr på enorme muligheter for norsk industri og næringsliv, sier Huitfeldt.

Før endringene gjennomføres har Norge 101 utenriksstasjoner. Med disse endringene vil Norge ha færre utenriksstasjoner, men omtrent like mange utsendte diplomater som nå. Utenrikstjenesten består av i overkant 2600 ansatte, hvorav rundt 800 i Oslo, 600 utsendte diplomater, og 1200 lokalt ansatte som er ansatt direkte av utestasjonene.

Powered by Labrador CMS