Ingrid Fiskaa (SV) mener regjeringen må skjerpe seg, og ikke lenger bryte løftene de kom med i regjeringsplattformen.

Budsjettforhandlinger:

SV forventer nytt bistandsbudsjett fra regjeringen 

– Regjeringen må skjerpe seg. Den har lovet å oppfylle én-prosentmålet i regjeringsplattformen, men bryter løftet ved hvert eneste budsjettforslag. Så håper de at SV kommer og redder dem. Sånn kan ikke regjeringen holde på, sier SVs Ingrid Fiskaa.

Publisert Oppdatert

SV er lei av at regjeringen stadig kutter i bistandsbudsjettet og ikke tar ansvar for å nå målsettingen om å bruke én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand. Neste uke starter SV forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om statsbudsjettet for 2024.

SVs representant i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget mener regjeringen må skjerpe seg.

– Den har lovet å oppfylle én-prosentmålet i regjeringsplattformen, men bryter løftet ved hvert eneste budsjettforslag. Og så håper de at SV kommer og redder dem. Sånn kan ikke regjeringen holde på, sier Ingrid Fiskaa til Panorama.

I dag tidlig presenterte SV presenterte sitt alternative statsbudsjett for 2024, i forkant av budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Fiskaa sier SV nå forventer at regjeringen kommer til forhandlingsbordet med et nytt forslag til bistandsbudsjett.

Hun mener det ikke kan være opp til et opposisjonsparti på Stortinget å sikre Norges rolle i verden. FN-organisasjoner er blant dem som regjeringen nå vil kutte eller fryse støtten til.

Prioriterer én-prosent

– Det er tøffe tider ute i verden. Vi kan ikke se at det er mindre behov for disse pengene, sa Bergstø under framleggingen av det alternative budsjettet i dag.

I SVs alternative statsbudsjett ønsker partiet at det brukes nærmere åtte milliarder kroner mer til internasjonal utvikling og til flyktninger. De vil videreføre ekstrabevilgning til utviklingsland som er spesielt hardt rammet av Ukraina-krigens konsekvenser.

– Vi har allerede gitt regjeringen verktøyet de trenger gjennom Nansen-pakken fra i fjor. De kan enkelt oppfylle én-prosentmålet uten å kutte i andre budsjettposter og uten å øke inflasjonen. SV prioriterer, som alltid, én-prosentmålet i vårt alternative budsjett. Og vi jobber sammen med alle gode krefter for å legge press på regjeringen slik at de oppfyller sitt eget løfte, sier Fiskaa.

Les også: – Signaliserer at verden utenfor Europa ikke er så viktig

Vil bruke olje- og gassinntekter

SV mener det er ekstra viktig at Norge, som har store inntekter fra salg av olje og gass, opprettholder målet om minst én prosent av nasjonalinntekten til bistand. SV viderefører derfor den ekstra oljepengebruken på fem milliarder kroner som Stortinget vedtok tidligere i år. Den var begrunnet med at mange utviklingsland var spesielt rammet av Ukraina-krigens konsekvenser.

I tillegg forslår de følgende økninger:

  • Menneskerettigheter og sivilsamfunn: 1550 millioner kroner
  • Palestinske flyktninger (via FN-organisasjonen UNRWA): 150 millioner kroner
  • Desentraliserte, småskala fornybar energi-løsninger: 220 millioner kroner
  • Langsiktig bistand til Midtøsten, Myanmar, Afghanistan og Latin-Amerika: 190 millioner kroner
  • Utdanning: 100 millioner kroner
  • Støtte til norske organisasjoners arbeid mot atomvåpen: 10 millioner kroner

Flere kvoteflyktninger

– Vi understreker behovet for internasjonal solidaritet. Selv om vi nå tar imot mange ukrainske flyktninger, så er ikke behovet mindre for tusenvis av andre som er på flukt andre steder i verden, sa Kari Elisabeth Kaski, SV-representant i finanskomiteen. Hun blir partiets hovedforhandler med regjeringspartiene på Stortinget.

SV vil at Norge skal ta imot 5 000 kvoteflyktninger neste år, i motsetning til regjeringen, som foreslår å redusere tallet til 1 000. 

SV setter av 660 millioner kroner til dette i sitt alternative budsjett.

 

Powered by Labrador CMS