Statsadvokat Henrik Horn i Økokrim mener Rhipto-direktøren må dømmes til fem års fengsel for grovt bedrageri. Han skal blant annet ha brukt over 200.000 bistandskroner på tur til Island med kjæresten, for at hun skulle lære seg terrengkjøring.

Aktor i Rhipto-saken:

– Penger som kunne gått til trengende, ble brukt på kjærlighetsturer til sydhavsøyer

De tiltaltes advokater krever full frifinnelse, mens aktor ber om fem års fengsel i Rhipto-saken for grovt bedrageri av 47 millioner bistandskroner. – At pengene skulle gått til trengende, men ble brukt på våpen og turer til Maldivene har vært med på å undergrave norsk bistandspolitikk, sa han i retten. 

Publisert Oppdatert

I tillegg til grovt bedrageri er de to lederne i analyseforetaket Rhipto Rapid Response tiltalt for hvitvasking gjennom kjøp av en hytte på fjellet og dokumentforfalskning, i en av de mest alvorlige bedragerisakene i norsk bistands historie.

Nå ber påtalemyndigheten om fengselsstraffer for begge de tiltalte, samt at de må betale tilbake 38,6 millioner kroner som de har fått i tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) over flere år for å levere rapporter om blant annet internasjonal organisert kriminalitet.

Aktoratet har gjennom ukene i retten vist hvordan de mener bistandspengene er brukt til private kjøp, blant annet av våpen, leie av en leilighet i Wien og kjæresteturer til Maldivene.

At det er bistandsmidler det gjelder, gjør saken særlig alvorlig, mener statsadvokat Henrik Horn.

– Penger som kunne gått til trengende, har tiltalte blant annet brukt på kjærlighetsturer til eksotiske sydhavsøyer. Han har også med sitt misbruk av bistandspenger bidratt til å undergrave tilliten til norsk bistandspolitikk, sa Horn i retten.

Dette er Rhipto-saken:

  • I oktober 2021 avslørte Filter nyheter at både Klima- og miljødepartementet (KLD) og Utenriksdepartementet (UD) hadde igangsatt gransking av den Brønnøysund-registrerte foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses grunnet frykt for misbruk av offentlige tilskudd.
  • Rhipto, som i Enhetsregisteret er oppført som en forening med adresse på Lillehammer, har siden 2014 mottatt 56,9 millioner kroner i statlige tilskudd. Rhipto har levert analyser og rapporter til UD og KLD, som ifølge Rhiptos leder har hatt stor innvirkning internasjonalt, inkludert bidrag til FNs sikkerhetsråds resolusjoner.
  • Granskingen ble iverksatt etter at det ble oppdaget at Rhipto satt igjen med ubrukte midler samtidig som det ble rapportert om høy aktivitet under pandemien. Som et resultat av funnene i granskningen, har UD og KLD krevd at det meste av tilskuddene tilbakebetales.
  • UD og KLD anmeldte Rhipto til Økokrim 27. september 2021. Foreningens leder ble pågrepet 12. januar 2022. 
  • I mars tok Økokrim ut tiltale mot Rhipto-sjefen og et tidligere styremedlem. De er tiltalt for grovt bedrageri av 47 millioner kroner. 
  • Rettssaken har pågått i fire uker og ble avsluttet 5. juni. Dom ventes i slutten av august. 

Mens Rhipto-direktøren er ansett som hovedmannen bak bedrageriet, ber aktor om to år og seks måneders fengsel for den medtiltalte, for å ha visst om og oppmuntret til bedrageriet.

«Planmessig og bedragersk»

Mens de tiltalte avviser beskyldningene, beskriver aktor måten de har operert på som «planmessig og bedragersk», og at det er all grunn til å tro at de hadde fortsatt svindelen om de ikke hadde blitt stoppet.

– I denne rettssaken har vi hørt mange utrolige ting fra tiltales munn, og ber retten om å være ytterst skeptisk til dette. Når noe høres for utrolig ut, er det trolig heller ikke sant, sa Horn i sin prosedyre.

Stridsspørsmålet dreier seg om foretaket kunne ta ut overskudd av pengene de fikk i tilskudd fra departementene. 

Forsvarerne holder fast på at det er departementene som har vært utydelige, og at Rhipto ikke kan lastes for det, mens Økokrim mener det er hevet over enhver tvil at hovedtiltalte, som «erfaren innen tilskuddsbransjen», var klar over at slike avtaler ikke tillater uttak av overskudd.

Tekstmeldinger og e-poster mellom hovedtiltalte og departementene på en side, og revisor og regnskapsfører på den andre, viser ifølge aktoratet hvordan Rhipto-direktøren bevisst har skjult informasjon de ulike partene ikke måtte få vite om. Og at han har tilpasset regnskap for å skjule et overskudd som hadde vokst seg til hele 13 millioner kroner i 2021.

Overfor departementet beskriver Rhipto-direktøren et foretak i økonomisk knipe, mens tonen mellom ham og den medtiltalte skal ha vært en annen. 

– I tidligere chatter med medtiltalte skriver han at de har det som «knark-baroner», sa Horn i sin prosedyre.

Rhipto-sjefen skal også ha forfalsket dokumenter, ved å slette meldinger i en sms-tråd for å gi inntrykk av at UD hadde godkjent kjøp av hytten på fjellet.

Aktor mener at de to tiltaltes manglende betalingsevne bør føre til fratrekk i erstatningssummen. Rhipto har tidligere betalt tilbake ni millioner kroner.

Ber om frifinnelse

Forsvarer for Rhipto-direktøren, Fredrik Berg i Oslo tingrett.

De tiltaltes advokater avviste i sine prosedyrer anklagene fra Økokrim og fremholdt at begge bør frifinnes for grovt bedrageri, og at UD og KLDs krav om erstatning frafalles.

Advokat Fredrik Berg, som forsvarer den tidligere direktøren i Rhipto, argumenterte for at hovedtiltalte er en idealist som har vært svært dedikert til sitt arbeid og at han ikke har hatt noe forsett om å villede UD og KLD, slik Økokrim hevder. 

Ifølge Berg er det ikke avtalebrudd eller bedrageri knyttet til overskuddet som Rhipto har bygget seg opp over tid, og han sier at hovedtiltalte har hatt den samme forståelsen av avtalen hele tiden.

– Det er de tiltaltes innsats som la grunnlaget for dette overskuddet, og overskuddet oppsto ene og alene på grunn av stor produksjon. Overskuddet gikk så til foreningen, sa Berg blant annet i sin prosedyre.

De tiltaltes advokater vektla også at Rhipto faktisk leverte omfattende tjenester som UD og KLD etterspurte -  og fikk. 

De argumenterte for at departementene ikke har lidd noe faktisk økonomisk tap, tvertimot fått det som ble etterspurt. Derfor er det, ifølge forsvaret, helt urimelig at de de to tiltalte blir beskyldt for grovt bedrageri av bortimot hele tilskuddsbeløpene på om lag 47 millioner kroner.

– En skandale

Den hovedtiltalte fikk anledning til å komme med en sluttkommentar helt på tampen av den siste dagen av de den fire uker lange rettssaken.

Han vektla det han kalte «oppdraget» - at det var UD som ba Rhipto om å gjøre en til dels risikabel jobb som var viktig for Norge og etterspurt i urolige utviklingsland.

– Jeg sa ja på flekken. Derfor ble jeg meget opprørt da jeg hørte aktoratets prosedyre i går, sa han.

Den tidligere lederen av Rhipto var også meget kritisk til håndteringen av saken i UD og KLD.

– Når denne saken oppstår så forsvinner det tre tusen eposter, to tusen eposter fra hotmail, og tusen dokumenter i departementene. Og i tillegg lekkes dyp personlig og gradert informasjon. Jeg synes denne saken er en skandale, sa en tydelig preget hovedtiltalt.

Den medtiltalte fikk også komme med en sluttkommentar.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt skjønt at mitt virke og Rhiptos virksomhet var klanderverdig. Og det det skjønner jeg heller ikke i dag, selv etter rettsaken vi har vært gjennom, sa han.

Powered by Labrador CMS