Statsminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim hadde i november møte med de norske hjelpeorganisasjoner om situasjonen i Gaza. Nå foreslår de at penger på årets bistandsbudsjett blir omprioritert.

Regjeringen ønsker 360 millioner kroner ekstra i bistand til palestinerne før årets slutt

Regjeringens overslag over flyktningutgifter i Norge bommet med 434 millioner kroner. Det gjør det lettere for Utenriksdepartementet å dekke inn økte behov på grunn av Gaza-krigen.

Publisert Oppdatert

Like før den siste innspurten med utbetalinger fra årets bistandsbudsjett foreslår regjeringen endringer.

De mener at krigen i Gaza krever flytting av penger fra andre poster i bistandsbudsjettet for 2023. 

Regjeringen foreslår å flytte 260,5 millioner kroner fra andre tilskuddsposter på bistandsbudsjettet til nødhjelp og humanitær bistand i «sammenheng med Gaza-konflikten og andre akutte behov». 

I tillegg ønsker de å øke støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 100 millioner kroner.

Det har vært stort behov for norsk humanitær bistand i løpet av 2023 med både krigen i Ukraina, jordskjelv i Tyrkia og Syria samt konflikten i Sudan. Situasjonen i Midtøsten har lagt ytterligere press på budsjettposten. 

Dersom regjeringen får klarsignal fra Stortinget om å omdisponere midler skriver UD at «en ytterligere annonsering av nødhjelpsrespons i sammenheng med Gaza-konflikten er planlagt».

Ulike beløp flyttes fra flere forskjellige poster for å dekke de økte behovene:

  • 16 millioner fra pliktige bidrag til FN-organisasjoner
  • 95 millioner fra regionbevilgningen til Europa og Sentral-Asia
  • 25 millioner fra Afrika-bevilgningen
  • 20 millioner fra sivilt samfunn

Mindre til flyktninger i Norge

Bistandsbudsjettet dekker noen av utgiftene til flyktningtiltak i Norge. Det viser seg at utgiftene i år blir betraktelig mindre enn antatt. 

Det var planlagt med 45 000 flyktninger, men planleggingstallet nå er redusert til 40 700. Derfor foreslår regjeringen å redusere utgiftsposten med 434 millioner kroner.

Under UDs vanlige budsjett foreslår regjeringen å redusere støtten til FNs fredsbevarende operasjoner. 

Støtten blir 56 millioner mindre enn det som var tidligere lagt til grunn siden FN-operasjonen i Mali blir avsluttet og aktiviteten i Somalia og DR Kongo blir redusert.

Ber om ja til investeringsfond

Regjeringen ønsker også på tampen av året at Stortinget sier ja til en avtale om å gi tilskutt til fondet Financing for Agricultural SMEs in Africa (FASA, Landbruksinvesteringsfondet) med inntil 350 millioner kroner i perioden 2023–2026. 

Avtalen ble lansert i åpningsuken for FNs generalforsamling i september. Norge fikk med seg USAID i etableringen av fondet.

Powered by Labrador CMS