Den store indiske vaksine produsenten Serum Institute of India (SII) sluttet seg nylig til et nettverk etablert i det globale sør av Oslo-baserte Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi).

Økt beredskap mot global virussykdom

Vil hindre ny pandemi – øker vaksineproduksjon i det globale sør

Verdens største vaksineprodusent har sluttet seg til et nettverk i det globale sør for å hindre en ny pandemi. – Vi må forberede oss på å møte økt risiko for epidemier og pandemier, sier Richard Hatchett, administrerende direktør for vaksinekoalisjonen CEPI.

Publisert

Dette er saken:

    1. Økende pandemirisiko: Gavi rapporterer om en tredobling i risikoen for alvorlige epidemier i det neste tiåret, med klimaendringer som en viktig faktor.
    2. Kritisk med hurtig vaksineutvikling: Rask utvikling og global, rettferdig distribusjon av vaksiner er nødvendig for å motvirke pandemier. 100 dager etter oppdaget utbrudd er CEPIs mål.
    3. Fokus på økt lokal produksjon: Initiativer i Afrika, Asia, og Latin-Amerika sikter mot å styrke lokal vaksineproduksjon for økt selvstendighet.
    4. Globalt samarbeid: Serum Institute of India har sluttet seg til CEPI-nettverket av vaksineprodusenter i det globale sør.

Faren for ekstreme epidemier som covid-19 vil tredoble det kommende tiåret, skriver vaksinealliansen Gavi. Dette er delvis grunnet klimaendringer. For å møte faren er det viktig å utvikle de riktige vaksinene i løpet av kort tid. 

Like avgjørende for å hindre global spredning er å kunne få til en rask produksjon og rettferdig fordeling av nye vaksiner til alle deler av verden.

Det er en 50/50-sjanse for at en pandemi av samme proporsjon som covid-19-pandemien vil oppstå i løpet av de neste 25 årene, viser ny forskning fra Center for Global Development. 

Hadde vaksiner blitt mer rettferdig fordelt under pandemien kunne trolig 1,3 millioner dødsfall vært unngått, ifølge en studie fra 2022 publisert i tidsskriftet Nature. Dette må vi lære av, mener Center for Global Development.

Regional satsing

Etter at mange millioner mennesker i fattige land sto uten hjelp de første månedene av covid-19-pandemien har land i Afrika (Partnership for African Vaccine Manufacturing), Asia og Latin-Amerika tatt initiativ til å øke regional vaksine produksjon. 

Afrikanske ledere har for eksempel støttet målet om at 60 prosent av vaksine-behovet skal produseres i regionen i løpet innen 2040.

For å styrke og støtte opp om dette arbeidet etablerte World Economic Forum i januar et globalt initiativ, Regional Vaccine Manufacturing Collaborative, sammen med Deloitte, US National Academy of Medicine og Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) som har kontor i Oslo og London.

Globalt produksjonsnettverk

Den store indiske vaksineprodusent Serum Institute of India (SII), sluttet seg nylig til et nettverk etablert i det globale sør av Oslo-baserte Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). CEPI er støttet av både G7 og G20. 

Koalisjonen investerer over 300 millioner kroner i SII for å styrke selskapets muligheter til en rask og tilpasset levering av billige vaksiner ved framtidige utbrudd av alvorlige sykdommer – både i en innledende testfase og senere ved masseproduksjon. Målet er å hindre en ny pandemi.

CEPI støtter arbeidet med å framskynde utviklingen av vaksiner mot en rekke kjente sykdomsfremkallende virus. De støtter også utviklingen av ulike plattformer for å utvikle vaksiner mot et hittil ukjent virus, kalt «Sykdom X».

Målet er å sikre utvikling, testing, produksjon og distribusjon av vaksiner mot nye pandemi-trusler i løpet av 100 dager etter at utbruddet er oppdaget. 

At produsenter er i stand til å ta imot en ny vaksine og raskt sette den i produksjon, er avgjørende for rask og livreddende respons, understreker CEPI.

For to år siden viste SII at dette var mulig. I løpet av 80 dager klarte de å levere 40.000 doser av en prøvevaksine mot ebolaviruset til Uganda. Vaksinen var blitt utviklet av forskere i Oxford.

Gjennom produksjonsentere i ulike deler av verden vil man sikre at ikke bare rike land får tilgang til vaksiner den første tiden ved et framtidig utbrudd.

Det er tidligere gjort avtaler med produsentene Aspen i Sør-Afrika, Institut Pasteur de Dakar i Senegal og Bio Farma i Indonesia. Avtalene sikrer at fabrikkene reserverer produksjonskapasitet for å forsyne land i sør med vaksiner under framtidige pandemier.

I fjor ble et teknologisenter i Sør-Afrika, Afrigen, åpnet for å videreutvikle mRNA-teknologien som ble brukt i noen av covid-vaksinene. Norge er blant støttespillerne.

Flere programmer

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også et program for å sikre overføring av vaksineteknologi til det globale sør. I fjor ble et teknologisenter i Sør-Afrika, Afrigen, åpnet for å videreutvikle mRNA-teknologien som ble brukt i noen av covid-vaksinene. 

Håpet er å kunne bruke den samme teknologien til å utvikle andre vaksiner, og sette de i produksjon flere steder i det globale sør.

– Vi vil gjøre afrikanske land mindre avhengig av importerte legemidler og bedre skodd for å håndtere en ny pandemi, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) under åpning av teknologisenteret i fjor. 

Norge har investert 40 millioner kroner i senteret.

– Norge støtter opp om afrikanske lands ambisjoner om å produsere vaksiner lokalt og regionalt. Det gir mer sjølforsyning og bedre beredskap, sa utviklingsministeren.

Andre aktører som også ønsker å styrke produksjon av vaksiner i det globale sør er vaksinealliansen Gavi, EU, Bil & Melinda Gates Foundation og flere av de internasjonale utviklingsbankene, som Verdensbanken.

Norske bistandspenger støtter flere av disse tiltakene.

Kompleks produksjon

Produksjon av vaksiner er svært kompleks, skriver Center for Global Development (CGD). Å produsere en vaksine kan kreve 9000 ulike materialer fra 300 leverandører i 30 ulike land. Dersom en komponent mangler kan hele produksjonen stoppe opp. Dette skjedde under covid-19-pandemien.

Under covid-pandemien brukte USA Defense Production Act for å begrense tilgangen til vaksinekomponenter, og både EU og India bremset vaksineleveranser til andre verdensdeler. For Indias del omfattet dette også leveranser fra Serum Institute.

CGD mener det er ikke nok å bare forbedre vaksine produksjonen. Det er like viktig å sørge for at vaksinene kan distribueres, og derfor skal det også fokuseres på å styrke helsesystemer i det globale sør.

Powered by Labrador CMS