Tilgang på digitale, finansielle tjenester er en viktig driver for at folk skal komme seg ut av fattigdom. I Kenya var mobilbankbrukere som opplevde uventede fall i inntekt, i stand til å motta penger fra et bredt globalt nettverk av venner og familie. Bildet er fra Kiberia-slummen i Nairobi, Kenya.

Vil nå verdens fattige med mobilbanktjenester

På verdensbasis mangler én av fire voksne tilgang til en bankkonto. For å løse problemet vil statens investeringsfond Norfund satse på finansteknologi i fattige land.

Publisert Oppdatert

Én av fire av verdens voksne befolkning har ikke tilgang til en bankkonto, ifølge en fersk rapport fra Verdensbanken.

Selv om antallet mennesker som har tilgang til en bankkonto har økt med åtte prosent siden 2017, fra henholdsvis 68 til 76 prosent i 2021, har vi likevel en lang vei å gå før hele verdens voksne befolkning har tilgang på grunnleggende finansielle tjenester.

Tilgang på slike tjenester er viktig for at folk skal komme seg ut av fattigdom. Slike tjenester gjør også at både husholdninger og bedrifter er i bedre stand til å takle uforutsette økonomiske utfordringer.

Blant løsningene som kan bedre tilgangen til viktige finanstjenester i fattige land, er mobilbank og -tjenester.

Derfor vil Norfund, som investerer i næringsvirksomhet som en del av norsk utviklingspolitikk, satse mer på utvikling av såkalt fintech – finansteknologi.

Norfund går inn med åtte millioner dollar, tilsvarende omtrent 82 millioner kroner, i fondet Integra Partners Fund II, som igjen investerer i selskaper som har som mål å bedre tilgangen til finanstjenester i Sørøst-Asia.

Slipper å vente på lønningsdagen

Et eksempel på løsninger Integra-fondet har investert i, er Wagely, som gir industriarbeidere løpende tilgang til lønn de har opptjent før den faste lønningsdagen. Det gir dem mulighet til å betale regninger i tide og dermed få bedre kontroll på økonomien.

For arbeidsgiverne gir det mer motiverte ansatte som kan fokusere på jobben og ikke økonomiske bekymringer. Det gir økt produktivitet, hevder selskapet på sine nettsider.

Investeringen i Integra Partners gir Norfund muligheter til å utvikle egen, intern fintech-ekspertise, forteller Erik Sandersen, som leder investeringene innen finansinstitusjoner i Norfund.

– Mens fintech-selskaper i en periode generelt har vært veldig høyt priset, gjør nedgangen den siste tiden at vi nå ser enda større muligheter til å gjøre investeringer der vi både kan utgjøre en forskjell og ha utsikter til en rimelig avkastning, sier Sandersen.

Norfund har fra før av gitt lån til selskapet Wave Mobile Money, som opererer i Senegal og Elfenbenskysten, og investert i Amartha, en utlånsplattform som retter seg mot kvinner på landsbygda i Indonesia. Lula Lend, en finansinstitusjon som har tatt i bruk ny teknologi for å vurdere risikoen i lån til små og mellomstore bedrifter i Sør-Afrika, er også på Norfunds liste over investeringer.

Hindrer ekstrem fattigdom

Mer enn 90 prosent av verdens befolkning har mobiltelefon og 83 prosent har en smarttelefon. Verdensbank-rapporten viser at mobilbank allerede utgjør en betydelig forskjell i fattige land.

Dette er særlig tilfelle i Afrika sør for Sahara, opplyser rapporten. Her har 33 prosent av befolkningen mobilbank, mot ti prosent av verdens befolkning som helhet. I tillegg har flere tilgang på mobilbank enn ordinær konto i elleve afrikanske land.

Ett av eksemplene er Kenya, hvor mobilbankbrukere som opplevde et uventet fall i inntekt, var i stand til å motta penger fra et bredt globalt nettverk av familie og venner.

Også i Bangladesh har mobilbank utgjort enorme forskjeller for fattige husholdninger på landsbygda, ifølge rapporten. De som har familiemedlemmer som har migrert til de større byene, fikk flere og større pengeoverføringer om de hadde tilgang til banktjenester på mobil.

Det gjorde at de kunne bruke penger på mat samtidig som de fikk betalt ned lån, og reduserte dermed sannsynligheten for å oppleve ekstrem fattigdom.

Minsker kjønnsforskjellene

Tilgang på banktjenester har særlig gjort utslag for kvinner i fattige land. Tall fra i fjor viser at 74 prosent av menn hadde en bankkonto, mens kun 68 prosent av kvinner hadde det. Det er likevel en betydelig reduksjon av kjønnsforskjellene, som har sunket fra ni til seks prosent de siste årene.

Det er særlig tilgangen på mobilbank som har ført til at flere av dem som tidligere er blitt ekskludert fra formelle økonomiske tjenester, nå har fått egne kontoer.

For kvinner i fattige land har det ført til mer økonomisk selvstendighet. En studie i Verdensbank-rapporten viser for eksempel at kvinneledede husholdninger i Kenya brukte 15 prosent mer penger på næringsrik mat etter å ha mottatt gratis sparekontoer.

Mobilbank har også ført til at stadig flere mennesker i Afrika sør for Sahara har mulighet til å spare penger eller ta opp lån.

Powered by Labrador CMS