Samtidig som alle jobber hardt for at den ukrainske befolkningen skal få tilbake varme i radiatorene, må det også tenkes langsiktig og grønt, forsikrer UNDPs nestsjef i landet, Christophoros Politis. Han skryter av samarbeidet med landets myndigheter, som han mener er visjonære. Foto: Andrea Gjestvang / Bistandsaktuelt

FN-topp om Ukraina:

– Krigen har stanset alle framskritt

Den brutale krigen setter dype spor. Et land som var i gang med reformer og positiv utvikling på en rekke felt, er plutselig midt oppe i en gigantisk utviklingskrise. Energi er navnet på krisen som overskygger alle andre kriser i Ukraina, forteller FN-bistandens nestleder i landet.

Publisert Oppdatert

FNs utviklingsprogram (UNDP) har en nøkkeloppgave i samarbeidet med Ukrainas myndigheter og i å koordinere den sivile hjelpen til landet.

– Det spesielle med Ukraina sammenlignet med mange andre kriser i verden er at landet var godt i gang med et omfattende reformprogram som også innebar betydelig framgang innenfor utvikling, sier visedirektør Christophoros Politis.

Han viser til at landet siden 2018 har rapportert framgang på nesten alle av FNs bærekraftsmål.

– Men dette endret seg med krigen som startet 24. februar i fjor. I dag ser vi at landet sklir bakover på alle områder der de tidligere viste framgang, sier Politis.

– Bare halve landet har strøm

Under sitt besøk i Norge denne uken vektlegger UNDP-representanten de enorme behovene på energisiden etter Russlands målrettede angrep mot forsyningslinjer og kraftanlegg.

– Bare halve landet har strømforsyning etter de omfattende angrepene som har vært mot kritisk infrastruktur, forteller han.

Det er et omtrentlig anslag. På bestilling fra FNs generalsekretær er UNDP og Verdensbanken i gang med å lage en detaljert rapport om skadene som russiske angrep har påført Ukrainas energiforsyning.

To innbyggere i byen Odessa fyller opp en generator med diesel 29. november i fjor. – Overalt hvor jeg beveger meg i ukrainske byer, hører jeg den summende lyden av dieselgeneratorer, sier UNDP-representant Christophoros Politis. Foto: Yulii Zozulia / Ukrinform / Abaca / NTB

Rapporten vil også skissere forslag til hvordan gjenoppbyggingen kan bidra til langsiktige forbedringer av landets energiforsyning – i en grønnere og mer bærekraftig retning.

Fornybare energikilder vil stå sentralt, herunder også vind, sol og energi fra biomasse. I tillegg vil man se på mulighetene innenfor energieffektivisering.

Store logistikkproblemer

I sin egen foreløpige vurdering trekker UNDP-visedirektøren fram enorme utfordringer på tre områder innenfor energi: forsyningssikkerhet, logistikk og ressursmobilisering.

– Det er behov for omfattende hjelp med å få på plass tungt utstyr innen høyspent-energi. Samtidig er det jo store utfordringer på logistikksiden. Flytrafikken eksisterer jo ikke, og selv på sjøveien er det enorme begrensninger. Det er kjempevanskelig å få noe som helst av varer og utstyr inn i landet. Selv nødhjelp er komplisert å få inn, sier Politis.

Norsk Ukraina-bistand per 6. januar i år. Graf: Mediamania

Neste utfordring er på ressurssiden.

– Det er utfordrende å få tilstrekkelig med økonomisk støtte til landet raskt nok. Det er mange givere som vil stille opp, men krisens omfang er så omfattende at det stadig kreves mer. Vår oppgave midt oppi dette er å bidra til en effektiv koordinering og at ressursene kommer dit behovene er størst, sier Politis.

Han forteller at UNDP også vektlegger betydningen av å inkludere næringsliv og sivilsamfunnet i alle deler av gjenoppbyggingsarbeidet.

– Eksepsjonelt godt

Den erfarne bistandsarbeideren har jobbet i mange andre konfliktområder i verden. Han har vært på plass i Ukraina siden like etter at invasjonen fant sted, og har hatt kontakt med både myndigheter, akademia, sivilsamfunn og næringsliv.

Visedirektøren gir ukrainske samfunnsaktører og myndigheter svært gode skussmål.

– Det foreligger en sterk vilje og en solid og tydelig visjon om hvor man vil, også på lang sikt. Til tross for at landet befinner seg i en helt spesiell kritisk situasjon, fungerer myndighetsapparatet. Fra UNDPs side så opplever vi samarbeidet som eksepsjonelt godt, jeg vil si utmerket, sier Politis.

– Norge har allerede gitt svært store summer i humanitær og annen type bistand til landet. Kan du forsikre det norske Stortinget og skattebetalerne om at pengene når fram og brukes på en god måte?

– Jeg kan forsikre dem om at bistandsinvesteringene går i riktig retning og at de når fram til folk, også de med spesielle behov, slår han fast.

Powered by Labrador CMS