Bedrifter innen jordbrukssektoren er spesielt utsatt ettersom det blir vanskeligere å eksportere råvarer. Bildet er fra en bedrift i Mosambik der Norfund er medeier. Foto: Jan Speed

Korona-initiativ på tre milliarder kroner for å hindre masseoppsigelser i utviklingsland

Norfund går sammen med en rekke europeiske finansieringsinstitusjoner og Den europeiske investeringsbanken om et «finansieringsinitiativ» på tre milliarder kroner for å hjelpe bedrifter i utviklingsland til å overleve koronapandemien og unngå masseoppsigelser.

Publisert

Bedrifter i Latin Amerika og Asia er hardt rammet av korona-pandemien. Verdensbanken anslo i oktober at pandemien vil skyve mellom 88 og 115 millioner ut i ekstrem fattigdom.

Derfor har 11 europeiske utviklingsfinansieringsinstitusjoner (som Norfund), sammen med Den europeiske investeringsbanken laget et nytt dedikert covid-19-finansieringsinitiativ, i første omgang på 280 millioner euro (3 milliarder kroner). Norfunds bidrag er på 222,7 millioner kroner.

Pengene skal bistå virksomheter innen fornybar energi, infrastruktur, industri og landbruk. Dessuten skal en betydelig andel av midlene brukes til å hjelpe banker i utviklingsland til å få tilstrekkelig likviditet til at de kan gi ekstraordinære lån til sine klienter - små og mellomstore bedrifter - som står i fare for å gå overende som følge av pandemien. De første utbetalingene vil skje allerede denne måneden.

Trapper opp

- Norfund har allerede bidratt med oppunder 685 millioner kroner (72 millioner dollar) i «nødfinansiering» til bedrifter i utviklingsland som trues med å gå overende. Nå trapper vi opp ytterligere gjennom europeisk samarbeid, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund i en pressemelding.

En ny studie utført av Dalberg for Norfunds søsterorganisasjon i Nederland, FMO, viser at halvparten av mikro, små og mellomstore bedrifter i Ghana og Kenya opplevde 50 prosent til 90 prosent nedgang i salget i første halvår av 2020 og at de fleste av disse har vært nødt til å gjennomføre betydelige kostnadskutt i form av oppsigelser, lønnskutt eller lignende. Studien viser også at mindre enn 10 prosent av de små og mellomstore bedriftene i Afrika Sør for Sahara har mottatt statlig finansiell støtte.

Trues av konkurs

Thorleifsson påpeker at Afrika rammes blant annet av kollaps i etterspørselen etter råvarer som eksporteres fra kontinentet, og vi ser at flere bedrifter knyttet til landbrukssektoren trues av konkurs.

Frukt og grønnsaksprodusenten Vertical Agro i Kenya er et eksempel på en bedrift som allerede får «nødfinansiering» av Norfund. Som følge av at eksporten av varer fra Øst-Afrika til Europa fullstendig stoppet opp under lock down i mars, mistet både Vertical Agro og tilhørende småbønder store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Det har medført at bøndene i dag ikke har kapital til å kjøpe frø og gjødsel til kommende sesong. Nødfinansieringen fra Norfund skal, ifølge fondet, blant annet hjelpe dem over denne barrieren, samt bidra med finansiering til å lære opp bøndene til å bli mer motstandsdyktige mot kommende kriser.

- Det er også avgjørende at banker og mikrofinansinstitusjoner sikres nok likviditet til å kunne fortsette å gi lån til mikro-, små- og mellomstore bedrifter som må gjøre investeringer for å tilpasse seg en ny virkelighet, sier Thorleifsson i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS