Politifolk er involvert i menneskehandel i Malawi, heter det i en ny rapport. De skal blant annet ha truet med å sikte kvinnelige sexarbeidere dersom de ikke fikk tilbud om gratis seksuelle tjenester, ifølge rapporten. Her holder væpnet politi vakt utenfor en malawisk rettssal i november 2020. Foto: Amos Gumulira / AFP / NTB

USA-rapport: Politiet involvert i menneskehandel i Malawi

Både politifolk og andre offentlige tjenestemenn er involvert i menneskehandel i Malawi, skriver USAs utenriksdepartement i en rapport. Den tegner et nedslående bilde av hvordan de som egentlig skal beskytte folk mot ulovlig menneskehandel, selv er delaktige i forbrytelsen.

Publisert

«Flere tjenestemenn innen politi, helse- og immigrasjonsmyndigheter var medskyldige i saker der malawiere ble utnyttet i Kuwait og Irak», skriver departementet i rapporten 2020 Trafficking in Persons Report: Malawi.

Politifolk skal ha latt være å undersøke om sex-arbeidere kunne ha vært utsatt for trafficking. De skal også ha truet med å arrestere og sikte jenter og kvinner i den kommersielle sex-bransjen dersom de ikke ga polititjenestemannen seksuelle tjenester gratis, ifølge rapporten.

Også minst én malawisk diplomat kan være involvert. USAs utenriksdepartement opplyser at de i april 2019 midlertidig inndro visum-privilegiene til en malawisk diplomat. Denne diplomaten hadde blitt saksøkt av en malawier i USA som var offer for trafficking. Saken gikk for en tingrett i Maryland, og diplomaten ble pålagt å betale om lag 1,1 millioner dollar. Det har han ennå ikke gjort, ifølge departementet.

Bekrefter opplysningene

En immigrasjonstjenestemann, som ønsker å være anonym, bekrefter opplysningene i rapporten og sier de fleste tjenestemennene er korrupte og deltar i menneskehandelen.

- Trafficking av mennesker er svært alvorlig, men det skjer hver dag. Det er en svært lukrativ business, både lokalt og internasjonalt. Og i de fleste tilfeller vet ikke folk at de blir utsatt for trafficking, sier han.

Mange lokkes med løfter om nye jobber, som virker troverdige. Ofrene for trafficking får god behandling inntil de er havnet hos den såkalte arbeidsgiveren, som så begynner å utnytte dem, forteller han.

- Mange ofre for trafficking blir sjokkerte når de havner i hendene på feil folk, og jobbene de tilbys ikke er de jobbene de ble lovet. Noen får jobb som landbruksarbeidere, andre arbeider som prostituerte, sier han, og legger til at tjenestemenn fra politiet og immigrasjonsmyndighetene selv hjelper til med trafficking-aktiviteten.

Den nasjonale handlingsplanen mot trafficking (2017 - 2022), undertegnet av daværende president Peter Mutharika, påpeker at de fleste ofrene for menneskehandel i Malawi er fattige med lite utdanning. Planen viser også til at kvinnelige ofre ofte er ugifte, separerte, skilte, enker eller forlatte. Barna som utsettes for trafficking er for det meste foreldreløse og mangler voksne omsorgspersoner, eller de har falt ut av skolen.

Men menneskehandlerne retter seg også mot unge utdannede, men arbeidsløse, menn og kvinner.

- En menneskehandler setter inn en annonse i lokal presse eller på nettet. Her vil det stå at jobben krever utdanning, og at den om søker må gjennom en normal intervjuprosess. Han vil fortelle den eventuelle søkeren om resultatene av prosessen, og om den har vært vellykket kan han til og med sende en flybillett. Offeret har ikke mistanke om noe som helst før han kommer fram til destinasjonen. Først da forstår han at han er blitt utsatt for trafficking, sier immigrasjonstjenestemannen.

Mangler penger til å arrestere

Alinafe Phiri, med eksamener fra universitetet i Malawi, var selv nær ved å bli offer for slik svindel. Han forteller også om en venn som søkte en jobb i Kuwait gjennom et lokalt bemanningsbyrå.

- Han hadde alle papirene i orden, men endte opp i feil hender. Heldigvis ble han berget ut, sier han.

52 prosent av Malawis snaut 18 millioner innbyggere er fattige, mens 20 prosent er ekstremt fattige ifølge anslag fra National Statistical Office (NSO). De anslår arbeidsløsheten til 21 prosent, men flere eksperter mener tallet nå er høyere.

I 2019 ble 48 personer mistenkt for menneskehandel arrestert av malawisk politi ifølge rapporten fra USAs utenriksdepartement. 30 av dem ble tiltalt og dømt. Året før var tallene 32 arresterte og 16 tiltalte og dømte.

Ifølge Inter Press Service (IPS) repatrierte Malawis regjering 80 jenter som var blitt sendt til Kuwait fra 2016 til 2018 under dekke av at de skulle få jobb.

Patricia Liabuba er koordinator i National Coordination Committee Against Trafficking in Persons (NCCATIP). Til IPS sier hun at lite blir gjort i kampen mot trafficking. Grunnen er at departementet for nasjonal sikkerhet mangler penger til å arrestere og rettsforfølge menneskesmuglere og hjelpe ofrene for trafficking.

Politiet avviser korrupsjon

Politiets informasjonstjeneste avviser beskyldningene om at også politifolk er innblandet i menneskehandel, eller lar seg bestikke av menneskehandlere, slik USAs utenriksdepartement hevder i sin rapport. Politiets talsperson James Kadadzera sier til Bistandsaktuelt at politiet gjør alt de kan, med sine tilgjengelige ressurser, for å pågripe de som er involvert i trafficking. Han ber lokalsamfunn om å hjelpe politiet ved å rapportere til dem om folk som driver menneskehandel med uskyldige malawiere.

I 2015 vedtok nasjonalforsamlingen i Malawi trafficking-loven, som kriminaliserer all sex-trafficking og trafficking av annen arbeidskraft. Disse lovbruddene har en øvre strafferamme på 14 års fengsel dersom offeret er en voksen person, og opp til 21 års fengsel dersom det dreier seg om barn.

Et sentralt problem er at motivet eller intensjonen for trafficking i begynnelsen holdes skjult, sier jusprofessor Garton Kamchedzera ved universitetet i Malawi til Bistandsaktuelt.

- I Malawi virker dette i en sammenheng med dårlig og lavt prioritert oppfølging av lovverket på dett området, og stor fattigdom. Det gjør ofrene sårbare for å bli lokket, og agentene kan lett plukke ut ofre eller yrkesgrupper som er lette å lure, sier Kamchedzera.

- Straffeloven er kanskje ikke det mest effektive virkemiddelet, siden det er lett å kamuflere den kriminelle intensjonen bak flyttingen av mennesker fra fattige områder, sier han, og legger til at straffeloven vil virke når det er påvist at personen som flyttes blir utsatt for økonomisk, fysisk, følelsesmessig eller seksuell utnytting.

Malawi er også transittrute for trafficking-ofre fra Afrikas Horn, som er på vei til andre land i det sørlige Afrika. Dette krever et visst samarbeid med registrering av utlendinger som kommer for å bo eller arbeide, eller har visa som er gått ut.

Lokal årvåkenhet

Både politiet og immigrasjonsmyndighetene er enige i at lokal bevissthet og årvåkenhet vil bidra til å løse problemene med trafficking. Patricia Liabuba i den nasjonale komiteen mot trafficking viser i et IPS-intervju også til at det meste av aktiviteten skjer lokalt, der unge jenter og gutter sendes til urbane områder. Det demonstrerer behovet for lokal årvåkenhet.

I malawisk sammenheng vil fattigdom og lav bevissthet om problemet føre til at også den lokale menneskehandelen vil bli vanskelig å stoppe, mener Kamchedzera.

- En nøkkelstrategi i det forebyggende arbeidet burde være en vedvarende holdningskampanje for å bevisstgjøre folk, og å involvere lokalsamfunnene ved å bruke grasrotstrukturene. Å basere seg på sentrale komiteer som arbeider ovenfra-ned, blir lett bortkastede ressurser, sier han.

Dessuten viser det seg vanskelig å følge opp planer, lover og politiske målsettinger om trafficking, rett og slett fordi de som er involvert i businessen er folk med penger og offentlige tjenestemenn som ofte er lette å korrumpere.

Powered by Labrador CMS