Dag-Inge Ulstein (Krf) mener Norge, i lys av enorme økte gassinntekter, kunne kostet på seg enda større bevilgninger til land i Sør. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Dag-Inge Ulstein (Krf) mener Norge, i lys av enorme økte gassinntekter, kunne kostet på seg enda større bevilgninger til land i Sør. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ulstein er skuffet – ønsket enda mer til land rammet av prissjokk

– Vi vil selvsagt stille oss bak, men jeg må samtidig være ærlig å si at vi er skuffet. Det sier KrFs stortingsrepresentant og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en kommentar til regjeringens forslag til Ukraina-pakke.

Publisert Oppdatert

Eks-statsråden fra KrF viser til at regjeringen hele tida har snakket om en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinær innsats.

– Da oppleves det langt på vei som en finte, å trekke budsjettet ned i behandlingen før jul, for så å la det fremstå som et ekstraordinært løft nå – på «toppen av budsjetterte midler». Faktum er at dette ikke engang dekker opp for inflasjonen, og at en i beste fall kommer opp mot 1-prosentmålet med det som regjeringen nå har foreslått.

KrF-representanten viser til at stortingsflertallet i mange år har stått bak målet om at norsk bistand skal utgjøre 1 prosent av brutto nasjonalinntekt, og at dette også gjennom mange år har vært det normale nivået å tilstrebe for norsk bistand.

Les mer: De vil gi 75 milliarder kroner til Ukraina og 5 mrd. til utviklingsland

– Burde vært tosifret!

– Bare støtten til sør burde følgelig vært et tosifret milliard-beløp! sier Ulstein.

Han minner om at flere av de humanitære organisasjonene har pekt på behovet for 8 mrd. kroner i ekstra midler - kun for å kompensere for inflasjonen - for at de skal kunne opprettholde deres ordinære planlagte bistandstiltak.

– Vi vil selvsagt være konstruktive, og ikke havarere en så viktig pakke. Men likevel spille tydelig inn hvor vi mener den kan forbedres. Og forventer langt på vei at SV allerede er tungt på denne ballen, sier Ulstein.

Gleder seg over ny tone

KrF-representanten ser ellers en gledelig nyhet i regjeringens argumentasjon rundt den nye milliardpakken til bistand.

– Vi merker oss at både statsminister og finansminister plutselig deler vurderingene vi har hatt hele veien, om at disse bidragene ikke vil føre til press på renten eller økonomien her. Og at det dermed er uproblematisk å bruke ekstra oljepenger. Det ble også sagt klart fra statsminister Støre at de høye ekstrainntektene vi har på olje og gass, gir oss et ekstra ansvar. Med denne nye tonen både fra finansministeren og statsministeren, forventer vi at stortingsflertallets klare ønske om minst 1 prosent til bistand og humanitær hjelp blir nådd for 2023, og at dette blir lagt inn allerede i budsjettforslaget deres for 2024, sier Ulstein.

Powered by Labrador CMS