Jekete Lukasi (58) sier Malawis bønder trenger støtte fra givere, regjeringen og private investorer for å styrke melkeproduksjonen

Bonden Jekete (58) håper flere investorer vil satse penger på Malawis melkeproduksjon

– Nye investeringer betyr at vi bønder får et mer bærekraftig marked, sier melkebonde Jekete Lukasi til Bistandsaktuelt.

Publisert

I 2021 investerte Norfund 52 millioner kroner i Lilongwe Dairy, et meieriselskap i Malawis hovedstad. Målet var å finansiere selskapets vekst og dermed bidra til at bøndene økte melkeproduksjonen, og samtidig bedret kvaliteten på produktene.

Melkebonden Jekete Lukasi (58) sier landets bønder trenger støtte fra givere, myndighetene og private investorer for å styrke melkeproduksjonen. Han mener Norfundinvesteringen har vært bra fordi den har styrket markedet.

– Investeringer i Lilongwe Dairy Company betyr at mange bønder får et bærekraftig marked å selge melka si til, sier han.

Lilongwe Dairy støtter rundt 10 000 bønder. Selskapets driftsleder Edwin Chilundo sier de fleste bøndene de kjøper melk fra er i den sørlige delen av landet. Malawi har i de siste årene hatt en økning i antall melkekyr, takket være prosjekter i regi av frivillige organisasjoner og regjeringen for å distribuere melkekyr til lokale bønder organisert i kooperativer eller sammenslutninger.

Målet er å styrke melkeproduksjonen på lokalt nivå.

Norfund-investering økte produksjonen

Lukasi er en av bøndene som har nytt godt av slike initiativ, og er nå medlem av melkekooperativet Likuni i Lilongwe. Han begynte med melkeproduksjon i 2007, etter at han fikk ei ku fra et prosjekt drevet av en NGO kalt Small Scale Livestock and Livelihoods Programme (SSLP). Det har forbedret hans økonomi, sier han.

Herbert Chagona, nasjonal direktør i Malawis melkeprodusenters forening, sier private investeringer i meieri-industrien er svært velkomne og bidrar til at bøndene får det markedet de trenger. Nordfunds investering i Lilongwe Dairy har økt selskapets kapasitet og dermed bidratt til at bøndene kan øke produksjonen, forklarer han.

Ifølge Chagona økte Malawis melkeproduksjon fra 42 millioner liter i 2020 til 42,5 millioner liter i 2021. Han mener økningen henger sammen med en rekke private investeringer, samt giverstøtte til sektoren. Også melkeforbruket har gått opp, sier han.

Ifølge Norfund har melkeforbruket økt med 18 prosent fra 2020 til 2021, fra 26,5 til 31,4 millioner liter. Malawi, med 18 millioner innbyggere, har anslagsvis 68 000 melkekyr.

Driftsleder Chilundo sier Norfunds investering har muliggjort investeringer i utstyr som skal forbedre produksjonen. Han forklarer at de har investert i større lagringskapasitet, økt pasteuriseringskapasitet, nye emballasjemaskiner og et bedre distribusjonsapparat.

Malawis regjering lanserte i 2019 et seksårig prosjekt med en prislapp på 95 millioner dollar for å styrke kommersialisering av landbruket, Agricultural Commercialization (AGCOM) project, med mål om å økte produksjonskapasiteten på 650 000 gårdsbruk. Prosjektet rettet seg særlig mot bønder som dyrket belgfrukter, hagevekster, drev fiskeoppdrett eller melkeproduksjon. Prosjektet er finansiert av lån via Verdensbanken.

Billig, importert melkepulver

En av utforingene melkebøndene står overfor er prisen på melka de produserer, mener Lukasi. Melkebøndene har ingen innflytelse på prisfastsettelsen. Det er lite motiverende, særlig når en tar med utgiftene til fòr og dyremedisiner, sier han.

Lukasi har to kyr og melker 20 liter om dagen, forteller han. Noen meierier betaler 210 malawiske kwacha (2,40 kroner), mens andre kjøper til en mye lavere pris, ifølge Lukasi.

I tillegg til markedsprisene er melkebøndene også rammet av klimaendringer, sier Chagona i melkeprodusentenes forening. Når det er tørke er det ikke nok gress til å fore kyrne med, og de fleste bøndene sliter, forklarer han.

– Blant de andre utfordringene er en skatt på om lag tre prosent på produksjonen, samt at markedet oversvømmes med billig, importert melkepulver fra europeiske og andre land. Det skaper problemer for lokale bønder på markedet, sier Chagona.

Utfordringene til tross, Chagona tror god prisfastsettelse og nye investeringer i sektoren vil oppmuntre melkebøndene til å produsere mer.

– Å sikre god dyrehelse gjennom skikkelig foring og behandling vil også bidra til at bøndene får mer melk fra dyra sine.

Powered by Labrador CMS