Over hundre observatører fra urfolkssamfunnet Wampis er på vei til en ulovlig gullgruve i regnskogen i det nordøstlige Peru. Den ulovlige aktiviteten skal ha blitt verifisert av satellittbilder som en del av et norskstøttet prosjekt. Foto: Jacob Balzani Loov

Peru:

Norskstøttet teknologi avslører avskoging av Amazonas

Et norskfinansiert prosjekt forbedrer beskyttelsen av regnskogen i Peru mot oljeindustrien og ulovlig tømmer- og gruvedrift. Ved hjelp av satellitteknologi slipper man til i utilgjengelige områder samtidig som det bidrar til å øke sikkerheten til regnskogobservatørene.

Publisert Oppdatert

De minner litt om krigere der de står, stuet sammen på en elvebåt. Men de er unge familiemenn og -kvinner fra urfolkssamfunnet Wampis i Loreto-regionen i det nordøstlige Peru. De er såkalte «monitorer» – observatører – som er blitt utdannet til å observere og rapportere om rovdrift på regnskogen i Amazonas.

Så på én måte går de til krig: For å beskytte regnskogen og deres territorium.

I Peru – og i store deler av Andes-regionen fra Colombia i nord til Bolivia i sør – utsettes Amazonas-regnskogen daglig for hundrevis av angrep fra hogst, oljeindustri, gruvedrift og nybyggere som rydder skogen for å plante åkre.

I samarbeid med midler fra blant annet Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (Nicfi) og den danskbaserte organisasjonen IWGIA – som jobber for urfolks rettigheter internasjonalt – er disse observatørene i dag på vei til en ulovlig gullgruve inne i regnskogen.

Satellittbilder har bekreftet mistanken – slik de norskstøttede satellittbildene gjør med mange av de andre ulovlige aktivitetenes angrep på regnskogen.

Mer effektivt

I årevis har ulike lokale organisasjoner utdannet og trent opp urbefolkningen i Peru og nabolandene til å oppdage og rapportere ulike typer rovdrift på regnskogen. Satellitt-teknologien er ny, og da Bistandsaktuelt besøkte området, fikk vi delta på opplæring av observatørene.

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner støtter prosjektet, inkludert peruvianske Equidad. Skogingeniør Andrea Bravo, som er spesialist på såkalt teledeteksjon og geografisk informasjon, er ansatt i Equidad for å videreutdanne observatørene.

Denne dagen underviser hun i bruk av satellittbilder. Blant elevene er det stor spenning og undring over hvor dypt inn i jungelen disse bildene ble tatt.

– Vi kommer oss ikke dit til fots på mindre enn en uke, utbryter et par av elevene.

I utdanningen av observatørene brukes både topografiske kart og mer moderne teknologi.

I klasserommet får observatørene beskjed om å følge med når et satellittbilde bekrefter ulovlig virksomhet. De får også beskjed om å bruke GPS-en sin til å informere om hvor det potensielt kan komme til å foregå slik virksomhet, og hvor det er behov for satellittbilder. En kombinasjon av moderne mobiltelefoner og topografiske kart preger klasserommet.

– De gamle kartene og mistanker om at det foregår noe ulovlig i regnskogen kan ikke erstattes av satellittbilder. Men kombinasjonen er god, sier Bravo, og forklarer at det nye kurset i bruk av satellittbilder utvider observatørenes allerede omfattende kunnskap om bruk av droner, GPS og digitale geografiske apper.

Satellittbilder tatt med syv års mellomrom viser oljeutslipp i Loretoregionen i Peru. Det første er tatt i 2015, det andre i 2022. Gjengitt med tillatelse fra IWGIA.
Satellittbilder tatt med syv års mellomrom viser oljeutslipp i Loretoregionen i Peru. Det første er tatt i 2015, det andre i 2022. Gjengitt med tillatelse fra IWGIA.

– Satellitt-teknologien spiller en nøkkelrolle i å dokumentere oljesøl, ulovlig gruvedrift og hogst. Teknologien bidrar også til å øke observatørenes sikkerhet. Arbeidet med å avdekke ulovlig virksomhet er nemlig svært risikofylt. En annen fordel er at det er mulig å få satellittbilder fra steder som er utilgjengelige for observatørene eller hvor de trenger mye tid, drivstoff og mat for å komme seg. Satellitt-teknologi bidrar slik til å gjøre overvåkingen av regnskogen mer effektiv, sier Bravo.

Eldgammel visdom

Shapiom Noningo Sesen, faglig sekretær for den autonome territorielle regjeringen til urfolkene i Wampis, forklarer hvordan de utvalgte observatørene bidrar med mer enn bare å overvåke regnskogen og territoriet. Og om hvordan de yngre generasjoner lærer mye via dette programmet, blant annet at respekt for moder jord er respekt for din neste.

Satellittprogrammet hjelper dem med noe de har jobbet med lenge, nemlig at bevaring av regnskogens mangfold også er bevaring av menneskeheten.

Dessverre har store deler av verden mistet denne eldgamle visdommen, ifølge Noningo Sesen.

Observatør Geronimo Petsain Yacumhomb fra Wampis-samfunnet er en av deltakerne i programmet for å beskytte regnskogen. Han sier til Bistandsaktuelt at i tillegg til å gi opplæring i bruk av ulike digitale hjelpemidler, er hans oppgave også å videreformidle kunnskapen, inkludert lovverk og informasjon til medborgere om hvilke rettigheter de har.

– Jeg bruker omtrent 15 dager i måneden som observatør, og flere av kollegaene mine bruker cirka fire dager på å reise til hovedkvarteret til Wampis-regjeringen for å rapportere og koordinere, forteller Yacumhomb.

Ifølge Yacumhomb er det en del som ikke har tilgang til internett. Arbeidet med å koordinere observatørene som er spredt over et stort geografisk området, er derfor tidkrevende. Mange går til fots eller seiler i kanoer som en del av observatørrekognoseringen. Disse reisene i åpent terreng gjør dem ekstra utsatt for angrep.

– Jeg bruker omtrent 15 dager i måneden som observatør, forteller Geronimo Petsain Yacumhomb.

Enorme utfordringer

I tillegg til å dokumentere og informere, må observatørene være forsiktige. Mange av de ulovlige aktivitetene er forbundet med store økonomiske interesser, kan observatørenes liv i noen tilfeller være i fare.

Satellittprogrammet

  • En del av et større program i Bolivia, Peru og Ecuador, som administreres av IWGIA i København og fokuserer på å støtte de autonome urfolksmyndighetene i blant annet overvåking av regnskog – via observatører med kunnskap om ulike teknologier – men også utnyttelse av naturressurser. Oljesøl og ulovlig gruvedrift og hogst er de største truslene.
  • Norske Nicfi og danske IWGIA er medfinansører av prosjektet.

– Vi samler inn informasjon om ulovlig aktivitet og sender den videre til myndighetene, sier Geronimo Petsain Yacumhomb .

Direktøren for Equidad, Frederica Barclamy, sier at denne overvåkingen er nødvendig fordi den peruanske staten mangler en solid miljøpolitikk for å beskytte regnskogen og urfolkenes territorier.

Selv om Perus myndigheter – med prosjekter som det Nicfi-støttede programmet til Equidad – har fått større kontroll over avskogingen de siste ti årene, har den økt under koronapandemien. Peru har dessuten i flere måneder vært i en politisk krise med en avsatt president anklaget for korrupsjon, noe som også påvirker effektiviteten av miljøpolitikken.

– Utfordringene er enorme, og spesielt etter covid-19-pandemien har hele Amazonas i Peru vært vitne til rovdrift. Ulovlig gruvedrift og tømmer, men også gamle oljeinstallasjoner, truer regnskogen. Satellittbilder er til stor hjelp for å visualisere tilstanden til urfolksterritorier – koordinere tiltak for å beskytte og bevare dem og det biologiske mangfoldet i regnskogen. Vi håper at satellitt-teknologien vil gjøre overvåkingen enda mer effektiv og bærekraftig over tid, sier Barclay.

– Viktig verktøy

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad, sier at Nicfi støtter prosjektet «fordi hovedtanken bak dette initiativet er å gjøre det mulig for alle og fra hvor som helst å følge den tropiske avskogingen via satellittbilder».

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad. Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

– På denne måten kan mindre grupper eller enkeltpersoner som lokalsamfunn, urfolk, investorer, medier, forskere og frivillige organisasjoner følge med og oppdateres hver måned. Vi mener det er et viktig verktøy for å finne ut hvor i regnskogen ødeleggelsen skjer og hvordan man kan sette inn tiltak mot avskoging, sier hun.

Ifølge Syrstad forventes det at støtten fra Nicfi vil gi bedre resultater av landenes egen politikk.

– Ved å gjøre disse bildene gratis og tilgjengelige, forventer Nicfi at det blir lettere for mange ulike aktører å forstå hvor og hvorfor avskoging skjer, og samtidig kunne handle raskere, sier hun.

Alejandro Parellada, seniorrådgiver ved IWGIA i København -en internasjonal organisasjon som jobber for urfolks rettigheter, sier at beskyttelse av urbefolkningen også innebærer å beskytte territoriet deres, inkludert regnskogen i Amazonas.

– Territoriene til urfolk har et høyt beskyttelsesnivå i motsetning til områder i umiddelbar nærhet, som lider av økende forringelse på grunn av ulike ikke-bærekraftige aktiviteter, sier Parellada.

Powered by Labrador CMS