Her demonstrerer kristne grupper i Karachi i Pakistan mot barne- og tvangsekteskap i november 2020. Et økende problem under pandeminedstengingen, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner.

Meninger

Langsiktig innsats med en skrinlagt strategi mot moderne slaveri?

Mens FN melder om en sterk økning i det estimerte antallet ofre for menneskehandel i verden, står Norge uten plan eller strategi for hvordan vi effektivt skal bekjempe en av vår tids største globale utfordringer. Vil det nå gjøres prioriteringer i statsbudsjettet som setter inn økt innsats?

  • Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentenes egne.

Forfattere:

  • Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder i Lightup Norway
  • Hege Louise Guttormsen, styreleder i Lightup Norway

De siste fem årene har antallet ofre for menneskehandel i verden økt fra 40 til 50 millioner ofre, i følge International Labour Organization (ILO), Walk Free Foundation og International Organization for Migration (IOM) sin ferske rapport «Global Estimates of Modern Slavery».

Til tross for denne dystre realiteten mangler Norge mål og strategier for effektiv bekjempelse av en vår tids største illegale industrier. Vil Norge nå gjøre prioriteringer i statsbudsjettet som setter inn økt innsats?

Les også: Mens vi venter på et nytt bistandsbudsjett

Økning i seksuell utnyttelse

Ifølge rapportens definisjon på «moderne slaveri» er tvangsarbeid og tvangsekteskap de to store utnyttelsesformene. Det kan gi inntrykket av at seksuell utnyttelse ikke utgjør noen stor andel av den globale utnyttelsen.

Om man ser nærmere på statistikkene fra rapporten, kommer det likevel frem at antallet ofre for kommersiell seksuell utnyttelse har økt med så mye som 31prosent de siste årene, altså fire ganger så mye som økningen i andelen ofre for tvangsarbeid. Så mange som halvparten av alle barn som utnyttes (51 prosent) er ofre for seksuell utnyttelse.

Den massive økningen i kommersiell seksuell utnyttelse havner lett i skyggen, noe som er dypt bekymringsverdig. Hvorfor skjer dette om og om igjen?

Vi tror det handler om at fenomener som prostitusjon og seksuell utnyttelse, utnyttelse i pornoproduksjon, og også kommersiell seksuell utnyttelse av barn er politisk betente myteomspunnede tabu- temaer.

I tillegg eksisterer det en aksept for holdninger som normaliserer og glorifiserer prostitusjon og hallikvirksomhet.

«Pimps and hoes»

For et par uker siden feiret en profilert svensk influenser sin bursdag under temaet «pimps and hoes», noe som vekket en viktig debatt i Sverige om holdninger til kommersiell seksuell utnyttelse.

Slike fester finner også sted her i Norge, og det er attpåtil en egen salgskategori hos en rekke kostymebedrifter.

Slike fester gir avsmak i møte med dagens realitet for millioner av voksne og barn verden over, og illustrerer behovet for holdningsendring som en del av å bekjempe seksuell utnyttelse.

Lightup var en av organisasjonene som fikk være med å gi innspill til utviklingen av Solberg-regjeringens strategi mot moderne slaveri som ble lansert i fjor. Vi løftet spesielt frem hvordan det var kritikkverdig at kjønnsdimensjonen uteble fra Norges utviklingspolitiske innsats mot moderne slaveri, og tilsvarende også fraværet av fokuset på seksuell utnyttelse.

Dette var et perspektiv som også FOKUS, Rosa og FN-sambandet sluttet seg til, og sammen etterlyste vi et sterkere søkelys på kjønnsdimensjonen, da mange former for utnyttelse rammer kvinner og jenter hardest.

Dette ledet til at nettopp kjønnsdimensjonen og likestilling ble sterkere fremhevet i strategien.

Vanskelig å se hvordan Norge skal få til en sterk innsats

Tidligere i år bekreftet utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) under vårens utviklingspolitiske spørretime i regi av ForUM for utvikling og miljø at regjeringen Støre ikke ville videreføre denne strategien mot moderne slaveri.

Tvinnereim begrunnet dette med at den nye regjeringen ikke kunne videreføre alle strategier og samtidig gjøre egne prioriteringer. Utviklingsministeren lovet likevel langsiktighet i avtaler og bekreftet at kampen mot moderne slaveri er viktig.

Det er vanskelig å se hvordan Norge kan få til en sterk innsats mot en av vår tids største globale utfordringer uten en konkret strategi og målrettet arbeid. Ei heller gir det signaler om at arbeidet mot menneskehandel gis prioritet i utviklingspolitikken.

Det lover dårlig når det kommer til Norges bidrag for få slutt på utnyttelse og menneskehandel (bærekraftsmål 5, 8 og 16).

Lovord betyr lite

Politikere kan komme med mange lovord om å bekjempe moderne slaveri og menneskehandel, men disse ordene betyr lite om vi ikke har noen klar plan for hvordan denne innsatsen skal se ut.

I møte med et komplekst felt der behovet for kunnskap, holdningsarbeid og forebyggende innsats er stort, trenger vi klare målsettinger å jobbe mot. Uten en klar strategi, er vi spesielt bekymret for hvordan perspektiver som omhandler likestilling og kjønn og innsatsen mot den økende seksuelle utnyttelsen igjen feies under teppet.

Valiant Richey, OSCE sin spesialrepresentant for bekjempelse av menneskehandel, avla nylig et besøk til Norge. Også han løftet frem behovet for en oppdatert handlingsplan mot menneskehandel i Norge, og pekte på behovet for en plan som spesielt kan reflektere de aktuelle utfordringene med utnyttelse av kvinner og barn via nettplattformer.

Vi har endelig fått en åpenhetslov som forplikter næringslivet til å hindre tvangsarbeid i alle ledd i produksjonskjedene.

Nå er det på høy tid at innsatsen styrkes mot seksuell utnyttelse også, inkludert den utnyttelsen som skjer gjennom digitale plattformer.

Vi håper det legges til rette for et fruktbart samarbeid mellom sivilsamfunn, næringsliv og myndighetene i denne viktige innsatsen.

Powered by Labrador CMS