God stemning i Førde på lørdag da flyttingen av 15 stillinger, inkludert Norads evalueringsavdeling i Oslo, ble offentliggjort. Fra venstre utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) og ordfører i Sunnfjord kommune Jenny Følling (Sp).

Tidligere evalueringsdirektør om Førde-flyttingen: 

– Dette handler om distriktspolitikk, ikke om bedre bistand

Regjeringens avgjørelse om å flytte evalueringsarbeidet til Førde møter betydelig skepsis i bistandsbransjen. – Jeg ser ingen gode faglige argumenter for Førde, sier Norads tidligere evalueringsdirektør, Per Øyvind Bastøe.

Publisert Oppdatert

På lørdag ble det klart at regjeringen har besluttet å flytte evalueringsarbeidet i norsk bistand, en oppgave som Norads evalueringsavdeling i dag har ansvaret for, fra Oslo til Førde. 

– Det er et sterkt og godt fagmiljø for bistandsarbeid i Førde, så evalueringsvirksomheten av norsk bistand passer som hånd i hanske, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) da beslutningen ble offentliggjort.

– Manglende forståelse

– Den påstanden fra utviklingsministeren vitner om manglende forståelse for hva uavhengig evaluering er og føyer seg på den måten inn i min oppfattelse av en svak evalueringsforståelse og evalueringsinteresse hos den sittende utviklingspolitiske ledelsen, sier Per Øyvind Bastøe. 

Han var i seks år direktør for Norads evalueringsavdeling og har også jobbet med evaluering for blant annet Verdensbanken og som uavhengig konsulent – en rolle han er tilbake i nå.

Han har tidligere uttalt seg kritisk til det han mener er manglende prioritering og satsing på uavhengig evaluering av norsk bistand

Norads tidligere evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe er svært kritisk til regjeringens beslutning om å flytte evalueringsfunksjonen til Førde.

Bastøe mener det er helt åpenbart at regjeringens beslutning handler om norsk distriktspolitikk og ikke om hva som er best for norsk bistand. Han poengterer det er bra å flytte evalueringsarbeidet ut av Norad, men understreker at dette arbeidet er helt avhengig av høy kvalitet og troverdighet for å være relevant.

Bastøe ser ingen gode evalueringsfaglige argumenter for å flytte jobben til Førde.

– Den beste evalueringskompetansen finnes i de store byene, knyttet til akademiske institusjoner og konsulentselskaper. Ministerens argumentasjon er at Norec i Førde har god bistandskompetanse. Det er veldig vanskelig å forstå hvordan en organisatorisk samlokalisering med Norec vil styrke evalueringsvirksomheten, sier han.

– Bør bekymre flere

Bastøe mener det er nødvendig og viktig å styrke evalueringsarbeidet i norsk bistand, men tror flyttingen til Førde vil medføre det motsatte.

– Med de store midlene som går til bistand i stadig vanskeligere sammenhenger, som for eksempel Ukraina og Gaza, er det et stort behov for en sterk evalueringsfunksjon. Det burde bekymre langt flere enn de som er direkte berørt i Norad at denne funksjonen nå skal flyttes til Førde, sier Bastøe.

Han mener flyttingen blant annet vil bety en svekkelse av et svært spesialisert fagmiljø. 

– Virksomheten blir ikke mer uavhengig av å flyttes langt fra Utenriksdepartementet (UD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Norad og Norfund, som forvalter mesteparten av bistandsbudsjettet. Det er de som primært vil være gjenstand for evaluering, og som sitter på mye av den kunnskapen som danner grunnlaget for evalueringene. Å forstå uavhengighet som isolasjon er en misforståelse, sier Bastøe.

– Det var mange som advarte da Fredskorpset ble til Norec i Førde. Ifølge en evaluring gikk det bra. Kan det ikke hende at dette går bra også?

–  Det som kjennetegner en god evalueringsfunksjon er uavhengighet, troverdighet og nytte. Det vil si at  at den gjennomfører relevante evalueringer som kan brukes til å lære, forbedre virksomheten og gi grunnlag for beslutninger om å videreføre eller endre noe som er pågående samt å sette i gang nye initiativ. Jeg er tvilende til at det er mulig å utvikle en slik funksjon i Førde, både fordi det vil krever høy evalueringsfaglig kompetanse som ikke er lett å rekruttere til et lite sted og fordi samhandlingen med bistandsforvaltningen blir vanskelig. Nå er det jo ikke sånn at verken UD eller andre deler av bistandsforvaltningen kjennetegnes av en læringskultur. Det gjør samhandlingen ekstra utfordrende, sier Bastøe. 

– Risikerer marginalisering

CMI-forsker Elling Tjønneland er hakket mindre kritisk enn Bastøe, men ser også en rekke utfordringer knyttet til regjeringens beslutning.

– Det er mulig å opprettholde en god evalueringsfunksjon i Førde. Men det vil kreve at de riktige folkene med den rette kompetansen og erfaringen vil jobbe der. Jeg tror man fort kan få problemer med å rekruttere den nødvendige kompetansen, og da vil resultatet bli en svak avdeling som ikke fyller sitt mandat, sier han. 

Tjønneland tror også at kontakten med sentrale miljøer i Norad og departementene kan bli en utfordring.

– Hvis de ikke klarer å opprettholde tett kontakt den veien, så risikerer de å bli marginalisert og uviktige.

 – Nærhet er viktig

Torun Reite er seniorpartner i konsulentfirmaet Scanteam og har rundt 25 års erfaring fra evalueringsarbeid av bistand. Hun mener det er feilslått å tenke at moderne teknologi gjør at avstand har mindre å si.

– I praksis opplever jeg at nærhet og den tilstedeværende kommunikasjonen er helt avgjørende. Det er enormt viktig å forstå konteksten, rammebetingelsene og premissene for å gjøre en god evaluering, påpeker den erfarne konsulenten. 

Anita Haslie er seniorrådgiver i evalueringsavdelingen og hennes stilling skal flyttes til Førde. I likhet med Reite understreker Haslie at nærhet og tett dialog – formell og uformell – med de som evalueres i UD, KLD, Norad og Norfund er viktig for kvaliteten på evalueringsprosessen. Hun poengterer også at det er få som kan mye om bistandsevaluering i Norge.

– Evaluering er et spesialisert fagfelt og fagmiljøet i Norge er lite, sier hun.

Svensk fiasko 

Tidligere fagdirektør i Norad , Øyvind Eggen, skriver i sin blogg «Innvikling» om svenskenes erfaringer med å flytte evalueringsarbeidet til en mindre by. 

I 2006 flyttet svenskene sitt evalueringsarbeid fra Stockholm til Karlstad og opprettet Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV). Det nye instituttet fikk rundt 15 stillinger og et årlig budsjett på 20 millioner kroner. 

Men i 2012 konstaterte en knusende evaluering at flyttingen hadde vært mislykket og at SADEV var en lite effektiv organisasjon som ikke holdt mål rent faglig. Nettopp plasseringen i Karlstad, en mye større by enn Førde som ligger tre timer med tog fra Stockholm og Göteborg, ble trukket fram som en hovedårsak til at SADEV hadde mislykkes med oppgaven sin.

Man klarte ikke å rekruttere folk med riktig spisskompetanse og var lokalisert for langt unna sentrale bistandsaktører, påpekte evalueringsteamet.

SADEV ble nedlagt og i 2013 ble evalueringsarbeidet i svensk bistand flyttet tilbake til Stockholm.

Powered by Labrador CMS