Myndighetene i Uganda håper at lokal miljøvennlig produksjon av mineralgjødsel vil føre til økt bruk av gjødsel i jordbruket og bedre avlinger.

Norsk risikoinvestering i grønn gjødsel-fabrikk i Uganda

Uganda sliter med å få produsert nok mat. Et norsk-støttet pionerprosjekt skal produsere mineralgjødsel basert på grønn hydrogen, bidra til bærekraftig jordbruk, skape jobber og etter hvert eksportinntekter for det fattige østafrikanske landet.

Publisert

 – Det er et vanskelig prosjekt, men potensiale til å lykkes er stort. Men det er klart at Uganda har lite erfaring med et prosjekt av dette omfang, sier Per Kristian Sbertoli, leder for samfunnskontakt i Norfund.

Uganda ønsker å erstatte importert gjødsel med miljøvennlig lokalt produsert gjødsel. Målet er å øke bøndenes inntekter og oppnå regjeringens ambisjon om å kunne eksportere jordbruksvarer til en verdi av 60 milliarder kroner i året.

Stavangerbaserte Westgass, Norfund og Norad står bak storprosjektet fra norsk side. Kenya-baserte Industrial Promotion Services (IPS) og Energidepartementet i Uganda undertegnet en avtale torsdag for å gjennomføre neste fase i prosjektet. Uganda skal bidra med 100 MW energi til det nye fabrikkanlegget fra et vannkraftanlegg i Karuma.

– Den norske regjeringen ønsker denne investeringen velkommen. Den passer godt med våre prioriteringer om å forbedre matsikkerhet i Uganda samtidig som den bruker landets fornybare ressurser, sa Norges ambassadør Anne Kristin Hermansen i anledning avtaleinngåelsen. Om kort tid stenges Norges ambassade i Uganda.

Store produksjonsmål

Prosjektet har som mål å produsere 200.000 tonn gjødsel per år. Energi fra vannkraft skal brukes til produsere grønt hydrogen gjennom elektrolyse. Det grønne hydrogenet kombineres med nitrogen (produsert av en luftseparasjonsenhet) for å produsere grønn ammoniakk. Dette videreforedles med dolomitt eller fosfater for å produsere kalsiumammoniumnitrat (CAN) og gjødsel basert på nitrogen, fosfor og kalium (NPK), som er gjødseltyper som allerede er i bruk i regionen.

Dette er det første store ren energidrevet gjødselfabrikken i Afrika. Det meste av gjødselproduksjonen i verden skjer ved bruk at gasskraft. Namibia har planer om å starte med produksjon av grønn hydrogen, men har ikke kommet spesielt langt.

– Gjennom å få på plass lokal produksjon av bærekraftig gjødsel vil Uganda kunne bli et foregangsland når det gjelder å ta i bruk grønn teknologi, og dermed sørge for økonomisk vekst og stimulere lokal matproduksjon samtidig som man unngår over 200 000 tonn CO2e per år, sier Kinar Kent, administrerende direktør i Westgass i en pressemelding.

Norad har støttet prosjektet gjennom et tilskudd. Norfund investerer i første omgang i prosjektet gjennom et konvertibelt lån, men ser muligheter for større investeringer ettersom prosjektet utvikles.

Prosjektet skal, ifølge Norfund kunne skape 300 direkte arbeidsplasser, men vil ha langt større ringvirkninger.

– Vi ser et enormt potensial i å øke avlingene til bøndene i regionen og dermed gi økte inntekter og matsikkerhet, uten å øke klimagassutslippene, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS