Hilda Flavia Nakabuye er grunnlegger av Fridays for Future Uganda. Hun er blant annet kjent for sin kamp mot plastforurensing, og deltar her på strandrydding ved Lake Victoria i Kampala.
Hilda Flavia Nakabuye er grunnlegger av Fridays for Future Uganda. Hun er blant annet kjent for sin kamp mot plastforurensing, og deltar her på strandrydding ved Lake Victoria i Kampala.

Derfor ble vi klimaaktivister:

– Vi har drivkraften til å bygge Afrika-baserte løsninger på klimakrisen

Fra uttørkede sletter i Kenya til oversvømte landområder i Sør-Sudan rammer klimakrisen det afrikanske kontinentet. Sårbare grupper og kvinner merker konsekvensene hardest, ifølge FN. Vi har snakket med tre unge, afrikanske kvinner, som nå er på plass i Dubai for å delta på FNs klimatoppmøte.

Publisert Oppdatert

Hilda Flavia Nakabuye, Uganda

Hilda Flavia Nakabuye er grunnlegger av Fridays for Future Uganda, og hun er også et kjent ansikt på miljøprotester, både i Uganda og internasjonalt.
Hilda Flavia Nakabuye er grunnlegger av Fridays for Future Uganda, og hun er også et kjent ansikt på miljøprotester, både i Uganda og internasjonalt.
 • Grunnlegger av Fridays for Future Uganda, Afrikas største ungdomsorganisasjon
 • Holder foredrag om miljøtiltak for organisasjoner, lokalsamfunn og regjeringer verden over
 • Sentral i motstanden mot den kontroversielle oljerørledningen EACOP
 • Leder blant annet strandrydding- og plastforurensningsprosjekter ved Victoriasjøen

Hvorfor ble du klimaaktivist? 

– Jeg er selv offer for klimaendringer, og jeg følte jeg var nødt til å kjempe for at samfunnet mitt skal få klimarettferdighet. Kraftig regn vasket bort avlingene til foreldrene mine og de konstante tørkeperiodene gjorde at de måtte selge jorden og husdyrene våre for å overleve. Da pengene tok slutt var det et spørsmål om liv og død.

Vi har kjempet lenge i krisetider, noe som betyr at vi har dype arr på kroppen som forteller historiene våre. Disse erfaringene kan brukes for å tilby løsninger.

Hilda Flavia Nakabuye

Hva er klimautfordringene i landet ditt?

– Klimautfordringene i landet mitt er uendelig mange og inkluderer stigende temperaturer, flom og tørke. I Uganda er vi i er vant til to årstider, men på grunn av økte temperaturer er det veldig uforutsigbart og det påvirker jordbruket, som er «ryggraden» i samfunnet vårt.

På hvilken måte har ditt arbeid skapt endring i samfunnet?

– Da jeg begynte som aktivist var jeg alene, men nå har jeg tusenvis av mennesker med meg. Fridays for Future Uganda har vokst til å bli den største ungdomsbevegelsen i Afrika, med et nettverk på over 54 000 studenter og ungdommer. Vi jobber i 72 lokalsamfunn over hele landet og har et nettverk av 102 skoler som vi samarbeider med. Vi har også vært i stand til å påvirke politikk, både på lokalt og globalt nivå. 

Hvorfor er kvinners engasjement på klimafeltet viktig? 

– I mitt land, Uganda, er en kvinne ansvarlig for å ta vare på hjemmet, gjøre alle plikter knyttet til husholdningen, inkludert matlaging, rengjøring, ta vare på barna, hente vann og drive jordbruk. De er ryggraden i hjemmene og den største inntektskilden i mange familier.

– Kvinner i Afrika hever sine stemmer, men de blir ikke hørt. Vi som kommer fra det globale sør er mest preget av effektene av global oppvarming og derfor er vi best i stand til å finne løsninger på problemene.

Denne helgen mottok Nakabuye en menneskerettighetspris på vegne av orgranisasjonen Fridays for Future fra den franske National Consultative Commission on Human Rights (Commission nationale consultative des droits de l’homme – CNCDH).

Hilda Flavia Nakabuye (i midten) deltar i protest mot den kontroversielle oljeledningen EACOP. Protesten ble holdt foran hovedkontoret for Total Energies i Berlin.
Hilda Flavia Nakabuye (i midten) deltar i protest mot den kontroversielle oljeledningen EACOP. Protesten ble holdt foran hovedkontoret for Total Energies i Berlin.

Fatou Jeng, Gambia

Sammen med partner Future Proof Banjul har Fatou Jeng og hennes organisasjon bidratt til å plante 11 000 kokosnøtttrær ved Banjul Beach i Gambia.
Sammen med partner Future Proof Banjul har Fatou Jeng og hennes organisasjon bidratt til å plante 11 000 kokosnøtttrær ved Banjul Beach i Gambia.
 • En av Gambias fremste klimaforkjempere
 • Ungdomsklimarådgiver for FNs generalsekretær
 • I 2017 etablerte hun organisasjonen Green Earth, som har som mål å spre klimakunnskap
 • Jobber blant annet med treplantingsprosjekt i områder som er sårbare for stigende havnivåerHvorfor ble du klimaaktivist?

Hvorfor ble du klimaaktivist?

– Faren min er bonde og har slitt i alle år på grunn av økende klimaendringer. Siden jordbruk er den eneste inntektskilden i min familie har vi hatt det vanskelig.

Hva er klimautfordringene i landet ditt? 

Det er ingen klimarettferdighet uten likestilling!

Fatou Jeng

– Landet mitt er sterkt påvirket av tørke, landforringelse og sårbarhet for stigende havnivå. Vi lider dessuten enormt av saltvannsinntrenging på gårdene våre. Jeg er fra byen Banjul, som er sterkt påvirket av klimaendringer. Hvis havnivået stiger én meter, vil byen forsvinne.

På hvilken måte har ditt arbeid skapt endring i samfunnet?

–  Sammen med teamet mitt har jeg samlet tusenvis av barn og unge. Det er avgjørende å involvere barn i klimaarbeid, slik at de forstår hva klimaendringer handler om og hva deres bidrag til et bedre miljø betyr. Vi har plantet mer enn 30 000 trær, mange av dem i områder som er sårbare for stigende havnivåer, og samarbeidet med regjeringen i Gambia og organisasjoner som UNICEF om strandopprydding og andre samfunnsaktiviteter. Vi har også innført klimaundervisning i grunnskolen, som aldri før har vært et fag i skolene.

Hvis du hadde mulighet til å skape en mer effektiv måte å kjempe for endring på, hvordan ville du gjort det?

– Det første jeg vil ha gjort er å sørge for at lokalsamfunn får kunnskap om miljøspørsmål og klimaproblemer, på et språk de forstår. En annen viktig sak handler om finansiering, som må bli desentralisert. Regjeringer bør være ansvarlige for å sette av nok ressurser, slik at vi ikke er totalt avhengige av bistand og tilskudd.

Hva er ditt budskap til verdenslederne som deltar på COP28?

– Jeg vil si noe som jeg har sagt i årevis: Klimarettferdighet og kjønnsrettferdighet må stå sentralt i forhandlingene. Hvis ikke vil de mest marginaliserte og sårbare menneskene fortsette å lide.

Fatou Jeng på strandrydding i forbindelse med verdens miljødag i 2022. Organisasjonen hennes har et samarbeid med UNICEF.
Fatou Jeng på strandrydding i forbindelse med verdens miljødag i 2022. Organisasjonen hennes har et samarbeid med UNICEF.

Portia Adu-Mensah, Ghana

Portia Adu-Mensah snakker til skoler om fornybar energi og mulighetene for å utvikle lokale løsninger på strømproblemene.
Portia Adu-Mensah snakker til skoler om fornybar energi og mulighetene for å utvikle lokale løsninger på strømproblemene.
 • En av de fremste klimaaktivistene i Ghana
 • Grunnlegger og leder for Dream Hunt, en organisasjon som jobber for å gjøre ungdommer til miljøforkjempere
 • Nasjonal koordinator for 350 Ghana Reducing Our Carbon
 • Hun brenner for å for å redusere karbonutslipp fra kull

Hvorfor ble du klimaaktivist?

– Jeg jobbet i en bank, men tenkte hele tiden på hva som skjer med verden og at jeg var på feil plass. Jeg følte at jeg måtte endre retning i livet og startet Dream Hunt for å hjelpe unge mennesker å bli miljøbevisste.

Jeg vil fortelle verden at Afrika kan bygge sine egne løsninger for å takle klimaendringer!

Portia Adu-Mensah

Hva er klimautfordringene i landet ditt?

– Ghanesere tror klimaendringene er langt unna oss, men det er det ikke. Avskogingen går i rask tempo noe som gjør oss veldig sårbare for klimaendringer. Hvis vi ikke handler i tide, vil det true matsikkerheten og ødelegge matjorda. Min organisasjon, Dream Hunt, har samarbeid med skoler om å plante trær og kjøkkenhager der barna kan dyrke grønnsaker på skolen. De får ikke i seg nok næringsrik mat og disse hagene hjelper.

På hvilken måte har ditt arbeid skapt endring i samfunnet?

– Gjennom våre ulike programmer på skoler har tusenvis av barn lært viktige klimatiltak og hva de kan gjøre får å spare miljøet. Vi har introdusert programmer som lærer barna å lage miljøvennlige komfyrer og solcellepaneler som de kan bruke i hjemmene sine. Jeg brenner for å komme opp med løsninger som kan lages lokalt. Det er så viktig at vi i Afrika kommer opp med vår egen design som kan løse våre problemer på kontinentet.

Hvorfor er kvinners engasjement på klimafeltet viktig? 

– I landsbyene er det kun menn som sitter og planlegger alt for samfunnet uten å inkludere kvinnene, noe som resulterer i problemer. Hvis ikke kvinner blir opplært og inkludert, preger det familiene og de tilpasningstiltakene som hver familie kan ta på seg for å hjelpe samfunnet. Av egen erfaring vet jeg at kvinner virkelig ønsker å lære og er interessert i å bli involvert på alle plan. Kvinnene (vi jobber med) ønsker å lære seg hvordan de bygger miljøvennlige ovner, solcellepaneler og andre produkter.

Hva er ditt budskap til verdenslederne som deltar på COP28?

– Vi har drivkraften til å bygge Afrika-baserte løsninger på klimakrisen, særlig når det kommer til fornybar energi. Det vi trenger er kunnskapsbygging og finansiering til å bygge våre egne løsninger, som er langt bedre enn løsninger laget av utenfor kontinentet.

Her demonstrerer Portia Adu-Mensah sammen med flere aktivister i Accara for å fremme fornybar energi.
Her demonstrerer Portia Adu-Mensah sammen med flere aktivister i Accara for å fremme fornybar energi.
Powered by Labrador CMS