På en forblåst parkeringsplass i landsbyen Polihou sør i Ukraina møtte Panorama Julia Palamarchuk (62) i det hun stablet to bager med hygieneartikler fra Flyktninghjelpen bakpå sykkelen.

Nye OECD-tall:

Norge, det eneste landet som gir 1 prosent til bistand

Norsk bistand var på hele 58,6 milliarder kroner i 2023. Det utgjør 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). De ferske OECD-tallene viser at Norge er det eneste landet i OECD som gir 1 prosent til bistand.

Publisert

Nye tall fra organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at Norge ga 58,6 milliarder kroner i bistand i 2023. Det gjør at Norge så vidt klarer det uttalte 1-prosentmålet, men Norge var det eneste OECD-landet som ga mer enn 1 prosent. 

Enorme humamitære behov bidro til et rekordstort norsk bistandsbudsjett i 2023. – Jeg er stolt over at vi har klart å prioritere økte bidrag til de mange krisene, samtidig som vi vedtok en ambisiøs hjelpepakke for Ukraina, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til Panorama. Bildet er tatt under et møte med norske organisasjoner om den krevende situasjonen i Gaza.

– Jeg er stolt over at Norge har investert et rekordhøyt beløp i bistand i en tid der behovene øker kraftig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til Panorama.

Kun fem land i OECDs utviklingskomité (DAC) nådde FN-målsettingen om 0,7 prosent av BNI: Danmark, Tyskland, Sverige, Luxembourg – og Norge. 

Tallene, som er inflasjonsjustert, viser at bistand fra verdens giverland steg med 1,8 prosent i 2023, til 223,7 milliarder dollar, opp fra 211 milliarder året før. 

Den humanitære bistanden økte med 4,8 prosent globalt, til 25,9 milliarder dollar. Globalt økte bistanden til Ukraina med 9 prosent i 2023, til 20 milliarder dollar. Ifølge OECDs beregninger, utgjorde Norges bistand til Ukraina 14,1 prosent av Norges bistandsoverføringer, opp fra 11,3 prosent av norsk bistand i 2022, melder UD.

– Viktig å være en forutsigbar partner

Utviklingsministeren forklarer den norske rekordbistanden med økte behov, og peker spesielt på matsikkerhetssituasjonen i noen av verdens fattigste land. 

– Russlands aggressive krigføring i Ukraina vil prege bistanden i lang tid. Etableringen av Nansenprogrammet er en del av økningen, men 2023 var også året da krigene i Sudan og Gaza brøt ut. Jeg er stolt over at vi har klart å prioritere økte bidrag til de mange krisene og bidra til å redusere sult, samtidig som vi vedtok en ambisiøs hjelpepakke for Ukraina, sier Tvinnereim.

– Men hvorfor er det viktig at Norge gir mer enn 1 prosent i bistand?

– For regjeringen er det viktig at Norge fortsetter å være en forutsigbar partner med betydelige bidrag for å komme de enorme behovene for humanitær hjelp, utvikling og klimafinansiering i møte. Jeg er stolt over at Norge som eneste land i OECD DAC leverer over 1 prosent av BNI til bistand, men det er bekymringsverdig at ikke flere land er over FN-målet på 0,7 prosent av BNI. 

– Vi er helt avhengig av at land også utenfor OECD bidrar til å løse våre felles utfordringer, men også at næringslivet kommer sterkere på banen. Denne regjeringen jobber systematisk med begge deler.

Powered by Labrador CMS